Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 25: Viết bài tập làm văn số 6 Văn tả người

Tiết 105 + 106: VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN TẢ
NGƯỜI
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT.
Bài tập làm văn này nhằm đánh giá học sinh ở phương diện:
- Biết cách lmà văn tả người qua thực hành viết.
- Trong khi thực hành, biết cách vận dụng các kĩ năng và kiến thức về miêu
tả nói chung và tả người nói riêng đã được học ở các tiết trước đó
- Các kĩ năng viết nói chung (diễn đạt, trình bày, chữ viết, chính tả, ngữ
pháp...)
B. ĐỀ BÀI VÀ ĐIỂM SỐ
*HĐ1, GV chép đề lên bảng
I Đề bài:
Em hãy viết bài văn tả người thân yêu và gần gũi nhất với mình (ông, bà,cha,
mẹ, anh, chị em).
I. Yêu cầu chung.
- Về nội dung: Học sinh biết viết 1 bài văn tả người, phải làm nổi bật những đặc
điểm cơ bản của nhân vật: về ngoại hình xen với hoạt động và tính cách; biết vận
dụng các kĩ năng đã học vào bài văn miêu tả (người).
- Về hình thức: học sinh biết diễn đạt trong sáng, biết trình bày sạch sẽ, sáng sủa,
cấu trúc đủ 3 phần.
II. Đáp án chấm.

1. Mở bài: (1,0 điểm). Giới thiệu khái quát về người thân

TaiLieu.VN

Page 1


2. Thân bài: (7.0 điểm) (Chọn tả một người trong những đối tượng mà đề yêu
cầu).
- Tả những nét tiêu biểu về ngoại hình( 2,5 điểm)
+Độ tuổi.
+ Khuôn mặt, nước da, tóc, mắt nhìn, trán, môi - cười, dáng người - đi lại;
bàn tay - làm việc, khi âu yếm, giọng nói...
- Miêu tả tính nết của nhân vật qua một số nét tiêu biểu cụ thể trong cuộc
sống hàng ngày: ( 4,0 điểm)Trong công việc, trong tình cảm gia đình.
- Tình cảm cuả em với nhân vật được tả.( 0,5 điểm)
3. Kết luận (1,0 điểm).
- Nêu suy nghĩ, cảm xúc của mình về nhân vật.
**Yêu cầu trình bày bố cục 3 phần.
Diễn đạt sáng sủa, viết câu rõ ràng.
Ít sai chính tả
Nếu mắc các lỗi trên không cho điểm tối đa. Cứ sai 5 lôĩ chính tả thì trừ 1
điểm.
*Thưởng điểm :
Những bài viết lưu loát, có sáng tạo trong cách viết( 1 điểm)
C TỔ CHỨC KIỂM TRA:
*HĐ2. KT sĩ số,
1.Ổn định tổ chức: Sĩ số: 6A………………
6B……………..
6C………………

TaiLieu.VN

Page 2


2. Tiến hành kiểm tra
-GV theo dõi HS làm bài.
3.Thu bài- nhận xét
*HĐ3 . Củng cố,hướng dẫn về nhà.
D.HƯỚNG ĐẪN VỀ NHÀ
- Đọc 1 số bài văn hay, văn chọn lọc.
- Đọc trước Thi làm thơ 5 chữ và chuẩn bị bài: Các thành phần chính của câu

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×