Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 27: Câu trần thuật đơn có từ là

Tiết 112 :

CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ
A – Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức.
- Đặc điểm ngữ pháp của câu trần thuật đơn có từ là.
- Các kiểu câu trần thuật đơn có từ là.
2. Kỹ năng.
- Nhận biết được câu trần thuật đơn có từ là và xác định được các kiểu cấu tạo
câu trần thuật đơn có từ là trong văn bản.
- Xác định được chủ ngữ, vị ngữ trong câu trần thuật đơn có từ là.
- Đặt được câu trần thuật đơn có từ là.
3. Thái độ.
- Sưu tầm trong sách vở các ví dụ về câu trần thuật đơn có từ là.
B – Chuẩn bị của thầy và trò.
- Giáo viên: Giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ năng.
- Học sinh: Vở soạn, sách giao khoa.
C – Tiến trình các hoạt động dạy và học.
* Bài cũ :
- Thế nào là câu trần thuật đơn ? Cho ví dụ minh hoạ ?


TaiLieu.VN

Page 1


* Bài mới :

Hoạt động của GV, HS

Nội dung cần đạt

- Cho một học sinh đọc đoạn văn I. Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là
trong SGK.
1) Xác định CN, VN trong bốn câu (SGK)
- Cho học sinh đọc bốn câu văn.

a. Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều

- Giáo viên ghi bảng.

b. Truyền thuyết là loại truyện … kì ảo.
c. Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một
ngày trong trẻo, sáng sủa.
d. Dế Mèn trêu chọ Cốc là dại.
2) Cấu tạo của vị ngữ trong câu trần thuật
đơn có từ là.

? Vị ngữ trong các câu trên do những - Các câu a, b, c : Là + cụm danh từ.
từ hoặc cụm từ loại nào tạo thành ?
- Câu d : Là + tính từ
3) Khả năng kết hợp với các cụm từ biểu
thị ý phủ định của vị ngữ trong câu trần
thuật đơn có từ là.
? Chọn những từ hoặc cụm từ phủ a. … không phải là người huyện Đông
định điền vào trước vị ngữ của các Triều
câu trên?

TaiLieu.VN

Page 2


b. … không phải là loại truyện dân gian.
c. …chưa phải là một ngày trong trẻo,
sáng sủa.
d. … không phải là dại.
- Cho hai học sinh đọc.

* Ghi nhớ.

- Giáo viên nhấn mạnh nội dung kiến
thức, yêu cầu học sinh học thuộc.
- Cho một học sinh đọc lại 4 ví dụ ở II – Các kiểu câu trần thuật đơn có từ là.
phần I.
? Câu nào là câu định nghĩa ?

- Câu b

? Câu nào là câu giới thiệu ?

- Câu a

? Câu nào là câu miêu tả ?

- Câu c

? Câu nào là câu đánh giá ?

- Câu d
IV - Luyện tập.

- Cho hai học sinh đọc.

* Ghi nhớ.

- Giáo viên khắc sâu cho học sinh nội
dung cần nhớ.
Bài 1 :

TaiLieu.VN

Page 3


? Tìm câu trần thuật đơn có từ là?

- Câu a, c, d, e.
Bài 2 :

? Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong a. Hoán dụ/ là tên … sự diễn đạt
những câu trần thuật đơn có từ là vừa
b. Tre/ là cánh tay … nông dân.
tìm được ?
Tre/ còn là … của tuổi thơ.
d. Bồ các/ là bác chim ri
- Khóc/ là nhục
- Rên/ hèn
- Van/ yếu đuối

(lược bỏ từ là)

- […] dại khờ/ là những lũ người câm.

+ Cũng cố bài học :
Cũng cố kiến thức về câu trần thuật đơn cò từ là
+ Hướng dẫn học :
- Học sinh về làm bài tập 3 (SGK trang 116).

TaiLieu.VN

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×