Tải bản đầy đủ

TOEIC STARTER UNIT 7 (đầy đủ) (23012015)

Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic]
January 23, 2015
Cách học:
- Khi mình đưa ra phần ngữ pháp từ vựng, cấu trúc mà có đánh dấu số trang thì các
bạn giở trang đó ra và ghi chú vào ngay phần đó, nếu mình không ghi số trang thì
các bạn note ra riêng trong vở.
- Học thuộc các phần ngữ pháp, các cấu trúc, từ vựng, highlight đủ tại trang mình
đã nêu. (Nếu không học thuộc thì phải đảm bảo làm sao khi nhìn thấy cấu trúc đó
lần 2 bạn phải nhớ ngay lập tức)
-Đồng thời khi bạn đọc phần hướng dẫn của mình ở trang nào thì phải làm đầy đủ
bài tập trang đó, đọc hết đoạn văn, câu hỏi, làm hoàn tất trang đó.
- Highlight lại các từ mình đã nêu ở bài trước mà có xuất hiện trong bài này, hoặc
cấu trúc ở trang trước mà có xuất hiện ở trang này. (Vì đã đưa ra trong bài học
trước nên sang bài học tiếp theo mình không nêu lại các cấu trúc đó nữa) Điều này
giúp các bạn nhớ cấu trúc từ vựng lâu hơn.
Phần cách học này mình cố định ở mỗi đầu bài, nhằm nhắc nhở các bạn làm theo để
có hiệu quả tốt nhất.


Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic]
January 23, 2015

[TOEIC STARTER - UNIT 7] (đầy đủ) (23/01/2015)

1. Ngữ pháp
- Xe m file đính kèm "Chủ từ _ động từ" (cô Mai Phương)
tham khảo thêm:
- File bigstep 2 unit 1
Trên đây là những tài liệu đầy đủ, rõ ràng nên mình nghĩ mình không cần
soạn lại, các bạn có thể tham khảo video bài giảng của cô Mai Phương ở link
dưới đây:
https://www.youtube.com/watch?v=uhiGiT_tGUY
https://www.youtube.com/watch?v=wCCntzac62Q
2. Từ vựng và cụm từ, cấu trúc cần học thuộc (cần highlight những từ in
đậm dưới đây)
* trang 30
- highlight cụm từ "để biết thêm thông tin chi tiết" đồng nghĩa với cụm nào
đã học?
- announce (v): công bố
--> mẹo: thấy "announce --> có "change": công bố sự thay đổi
- estimate (v): ước tính
- evaluate (v): đánh giá
- predict (v): phỏng đoán
* trang 151
- chú ý câu 12 có từ "phản đối, đối kháng" trái nghĩa với từ "phải chịu, chấp
nhận" đã học rồi


Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic]
January 23, 2015

* trang 153
- intend to (v): dự định làm gì
- intend for (v): dành cho
- reveal (v): bày ra, tiết lộ
- temporary (adj): tạm thời
* trang 154
- crew (n): đội, nhóm
* trang 155
- right after using: ngay sau khi sử dụng
* trang 156
- absolutely free = completely free: hoàn toàn miễn phí


- Offer does not apply to sth: Sự cung cấp này không áp dụng cho...
* trang 157
- take (sth) into account: xem xét việc gì
- tend to (v): có khuynh hướng
- in term of: về mặt
Bài hôm nay từ vựng quan trọng thì ít, nhưng từ vựng về chủ đề văn hóa
nghệ thuật thì nhiều, các bạn cần đọc, cần dịch cho hiểu để khi gặp lại chủ đề
này không bỡ ngỡ. (Bài nào cũng vậy, không riêng bài này. Mình chỉ nhắc lại
thôi.)
--Hết bài ngày 23--Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×