Tải bản đầy đủ

NÂNG CAO kỹ NĂNG đọc DỊCH PART 7

TO MY BELOVED GROUP, TOEIC PRACTICE CLUB

NÂNG CAO KỸ NĂNG
ĐỌC - DỊCH
PART 7 TOEIC
FEBRUARY, 2019

TÂN PHƯƠNG
Together, We will fly so high!


Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012
Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ ------ Website: toeichome.com

TEST 1
PART 7
Directions: In this part you will read a selection of texts, such as magazine and newspaper articles,
letters, and advertisements. Each text is followed by several questions. Select the best answer for each
question and mark the letter (A), (B), (C), or (D) on your answer sheet.
Questions 153-154 refer to the following advertisement.
Fresh Rose Cleaners

55 Richwood Street, Victoria BC V8W 2P5
250-294-1501
We’ve been providing high-quality cleaning and alteration services at affordable prices for 15 years.
Get 10% off on dry cleaning orders of 5 or more items, Monday to Thursday!
Dry Cleaning

Tailoring
Laundry

Shirts or blouses
Trousers, skirts, or dresses
Suits
Sweaters
Jackers or coats
Accessories
Hemming, buttons, zippers, etc.
Washing & folding
(Delivery available upon request)

153. According to the advertisement, how can a
customer receive a discount?
(A) By having a certain number of items dry
cleaned
(B) By dropping off an order on a Friday
afternoon
(C) By bringing in a coupon for laundry service
(D) By requesting delivery with an order

$4.25
$5.75
$12.00
$6.00
$7.25
$3.00
Varies by complexity
$2.00 per kilogram

154. What is the price for dry cleaning a necktie?
(A) $2.00
(B) $3.00
(C) $4.25
(D) $5.75

Translation and Explanation
Fresh Rose Cleaners
55 Richwood Street, Victoria BC V8W 2P5
250-294-1501
We’ve been providing high-quality cleaning and alteration services at affordable prices for 15 years.
153
Get 10% off on dry cleaning orders of 5 or more items, Monday to Thursday!
Tài liệu này do Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp mọi người có tài liệu
tự học TOEIC hiệu quả. Hãy tham gia Group để nhận được nhiều tài liệu và kiến thức bổ ích hơn nữa nhé.


Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012
Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ ------ Website: toeichome.com

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ giặt ủi và sửa đồ chất lượng cao với giá cả phải chăng đã được 15
năm. Hãy nhận ngay 10% giảm giá cho đơn giặt khô có từ 5 sản phẩm trở lên, từ thứ Hai đến thứ
Năm!
Dry Cleaning
Giặt khô

Tailoring
May
Laundry
Giặt

Shirts or blouses
Áo sơ mi hoặc áo phông
Trousers, skirts, or dresses
Quần, chân váy, hoặc váy đầm
Suits
Com-lê
Sweaters
Áo len
Jackers or coats
Áo jacker hoặc áo khoác
154
Accessories
Phụ kiện
Hemming, buttons, zippers, etc.
Đường viền quần áo, cúc, khóa kéo, vv.
Washing & folding/ Giặt và gấp
(Delivery available upon request)
(Giao hàng theo yêu cầu)

153. According to the advertisement, how can a
customer receive a discount?
(A) By having a certain number of items dry
cleaned
(B) By dropping off an order on a Friday
afternoon
(C) By bringing in a coupon for laundry service
(D) By requesting delivery with an order
154. What is the price for dry cleaning a necktie?
(A) $2.00
(B) $3.00
(C) $4.25
(D) $5.75

$4.25
4.25 đô-la
$5.75
5.75 đô-la
$12.00
12.00 đô-la
$6.00
6.00 đô-la
$7.25
7.25 đô-la
$3.00
3.00 đô-la
Varies by complexity
Thay đổi tùy theo độ phức
tạp
$2.00 per kilogram
2.00 đô-la/ki-lô-gam

153. Theo quảng cáo, làm thế nào một khách hàng
có thể được giảm giá?
(A) Bằng cách có một số lượng nhất định các món
đồ cần giặt khô
(B) Bằng cách đặt đơn hàng vào chiều thứ Sáu
(C) Bằng cách đưa ra một phiếu giảm giá cho dịch
vụ giặt là
(D) Bằng cách yêu cầu đơn giao hàng
154. Giá giặt khô của một chiếc cà vạt là bao
nhiêu?
(A) 2.00 đô-la
(B) 3.00 đô-la
(C) 4.25 đô-la
(D) 5.75 đô-la

Questions 155-156 refer to the following postcard.
Tài liệu này do Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp mọi người có tài liệu
tự học TOEIC hiệu quả. Hãy tham gia Group để nhận được nhiều tài liệu và kiến thức bổ ích hơn nữa nhé.


Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012
Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ ------ Website: toeichome.com

May 4
Dr. Charles Somerville
1785 Taylor Street
Allentown, PA 18102
This is a friendly reminder that your next dental cleaning is
scheduled for Friday, May 11, at 8:30 A.M. If you are unable
to keep your appointment, please call us by 3:00 P.M. on
Wednesday, May 9, during regular office hours. We can be
reached from 8:00 A.M. to 5:00 P.M., Monday through
Saturday, at 555-0119.

Mr. Steven Hines
15 Greenwood Way
Bethlehem, PA 18018

Please note, we will be closed on Monday, May 28 for the
holiday.

155. When does
appointment?
(A) On May 4
(B) On May 9
(C) On May 11
(D) On May 28

Mr.

Hines

have

an 156. According to the postcard, why would Mr.
Hines call the dental office?
(A) To confirm an appointment
(B) To cancel an appointment
(C) To make a payment
(D) To request information

Translation and Explanation
May 4/Ngày 4 tháng Năm
Dr. Charles Somerville/Bác sĩ Charles Somerville
1785 Taylor Street/1785 Đường Taylor
Allentown, PA 18102
155

This is a friendly reminder that your next dental cleaning is
scheduled for Friday, May 11, at 8:30 A.M. 156If you are
unable to keep your appointment, please call us by 3:00 P.M.
on Wednesday, May 9, during regular office hours. We can be
reached from 8:00 A.M. to 5:00 P.M., Monday through Saturday,
at 555-0119.
Đây là lời nhắc thân mật rằng lần vệ sinh răng tiếp theo của bạn
dự kiến vào thứ 6, ngày 11 tháng 5, lúc 8 giờ 30 phút sáng. Nếu
bạn không thể giữ cuộc hẹn, xin vui lòng gọi cho chúng tôi trước

Mr. Steven Hines
15 Greenwood Way
Bethlehem, PA 18018

Tài liệu này do Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp mọi người có tài liệu
tự học TOEIC hiệu quả. Hãy tham gia Group để nhận được nhiều tài liệu và kiến thức bổ ích hơn nữa nhé.


Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012
Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ ------ Website: toeichome.com

3 giờ chiều thứ Tư, ngày 9 tháng 5, trong giờ hành chính. Bạn có
thể liên hệ với chúng tôi từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều, từ thứ Hai
đến thứ Bảy, qua số máy 555-0119.
Please note, we will be closed on Monday, May 28 for the
holiday.
Xin vui lòng lưu ý, chúng tôi sẽ đóng cửa vào thứ hai, ngày 28
tháng 5 để nghỉ lễ.

155. When does Mr. Hines have an 155. Ông Hines có một cuộc hẹn vào khi nào?
appointment?
(A) Vào ngày 4 tháng 5
(A) On May 4
(B) Vào ngày 9 tháng 5
(B) On May 9
(C) Vào ngày 11 tháng 5
(D) Vào ngày 28 tháng 5
(C) On May 11
(D) On May 28
156. According to the postcard, why would Mr. 156. Theo bưu thiếp, tại sao ông Hines có thể sẽ
Hines call the dental office?
gọi đến phòng khám nha khoa?
(A) To confirm an appointment
(A) Để xác nhận một cuộc hẹn
(B) Để hủy một cuộc hẹn
(B) To cancel an appointment
(C) To make a payment
(C) Để thực hiện thanh toán
(D) To request information
(D) Để yêu cầu thông tin
Questions 157-158 refer to the following information.
Greengage Conference Center
Located just 40 minutes from the Charlotte Airport, Greengage Conference Center is the perfect place
to hold your next corporate event. Situated among beautiful rolling hills and woodlands, our center
provides a private, serene retreat. We offer conference facilities and meeting rooms that are equipped
with everything you need for multimedia presentations. We also offer a fully equipped business center
with a complete suite of office productivity software, complimentary wireless Internet access, two
restaurants, and a banquet hall.
Call 704-555-0175 to speak to our professional event associates, who are prepared to help you with
every phase of event planning.
157. What is indicated about Greengage
Conference Center?
(A) It has recently been renovated.
(B) It is located in a scenic setting.
(C) It is used mainly by local companies.
(D) It offers shuttle service to the airport.

158. What is NOT mentioned as being available
at Greengage Conference Center?
(A) Free Internet access
(B) Presentation software
(C) Dining facilities
(D) On-site hotel rooms

Tài liệu này do Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp mọi người có tài liệu
tự học TOEIC hiệu quả. Hãy tham gia Group để nhận được nhiều tài liệu và kiến thức bổ ích hơn nữa nhé.


Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012
Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ ------ Website: toeichome.com

Translation and Explanation
Greengage Conference Center
Trung tâm hội nghị Greengage
Located just 40 minutes from the Charlotte Airport, Greengage Conference Center is the perfect place
to hold your next corporate event. 157Situated among beautiful rolling hills and woodlands, our
center provides a private, serene retreat. 158We offer conference facilities and meeting rooms that
are equipped with everything you need for multimedia presentations. We also offer a fully
equipped business center with a complete suite of office productivity software, complimentary
wireless Internet access, two restaurants, and a banquet hall.
Tọa lạc chỉ cách 40 phút từ sân bay Charlotte, Trung tâm hội nghị Greengage là nơi lý tưởng để tổ
chức các sự kiện công ty trong tương lai của quý khách. Nằm giữa những ngọn đồi và rừng cây tuyệt
đẹp, trung tâm của chúng tôi mang tới một nơi yên bình, riêng tư. Chúng tôi cung cấp các phòng hội
nghị và hội họp được trang bị tất cả mọi thứ bạn cần cho bài thuyết trình đa phương tiện. Chúng tôi
cũng cung cấp một trung tâm dịch vụ doanh nhân đầy đủ tiện nghi với trọn bộ phần mềm ứng dụng văn
phòng, truy cập Internet không dây miễn phí, hai nhà hàng và sảnh tiệc.
Call 704-555-0175 to speak to our professional event associates, who are prepared to help you with
every phase of event planning.
Hãy gọi 704-555-0175 để nói chuyện với các nhân viên tổ chức sự kiện chuyên nghiệp của chúng tôi,
họ sẵn sàng hỗ trợ quý khách trong từng giai đoạn lập kế hoạch sự kiện.
157. What is indicated about Greengage 157. Điều gì được cho biết về Trung tâm hội nghị
Conference Center?
Greengage?
(A) It has recently been renovated.
(A) Nó mới đã được sửa chữa.
(B) Nó nằm trong một khung cảnh tuyệt đẹp.
(B) It is located in a scenic setting.
(C) It is used mainly by local companies.
(C) Nó được sử dụng chủ yếu bởi các công ty địa
(D) It offers shuttle service to the airport.
phương.
(D) Nó cung cấp dịch vụ đưa đón đến sân bay.
158. What is NOT mentioned as being available 158. Điều gì KHÔNG được đề cập đến là có sẵn
at Greengage Conference Center?
tại Trung tâm hội nghị Greengage?
(A) Free Internet access
(A) Truy cập Internet miễn phí
(B) Presentation software
(B) Phần mềm thuyết trình
(C) Dining facilities
(C) Các cơ sở ăn uống
(D) Phòng nghỉ khách sạn tại chỗ
(D) On-site hotel rooms
Questions 159-161 refer to the following guest pass.
Present this pass to receive one complimentary visit to
Blue River Fitness Center

Valid for first-time visitors only.

Guests must be at least 18 years of age or accompanied by an adult.

Guests must attend an information session with a staff member to receive a tour of the facility
and learn about membership options.
Tài liệu này do Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp mọi người có tài liệu
tự học TOEIC hiệu quả. Hãy tham gia Group để nhận được nhiều tài liệu và kiến thức bổ ích hơn nữa nhé.


Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012
Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ ------ Website: toeichome.comValid during limited hours only:
Tuesday to Thursday 10:00 A.M. - 5:00 P.M., Saturday 10:00 A.M. - 3:00 P.M.

Blue River has long been Detroit's premier fitness center, helping members of all ages and interests to
improve their health. Whether you are a novice looking to begin a fitness routine or a fitness expert
seeking new challenges. Blue River will help you attain your goals.
159. What must a visitor do in order to use the 161. What is suggested about the Blue River
guest pass?
Fitness Center?
(A) Present identification
(A) It does not allow guests under 18 years old.
(B) Take a fitness test
(B) It serves members at all skill levels.
(C) Meet with a representative
(C) It recently opened a new location.
(D) Complete a survey
(D) It sells fitness equipment and clothing.
160. When can the pass be used?
(A) On Monday
(B) On Wednesday
(C) On Friday
(D) On Sunday
Translation and Explanation
Present this pass to receive one complimentary visit to
Xuất trình thẻ vào cửa này để nhận được một chuyến thăm miễn phí tới
Blue River Fitness Center
Trung tâm thể dục Blue River

Valid for first-time visitors only.
Áp dụng chỉ cho những du khách ghé thăm lần đầu.

Guests must be at least 18 years of age or accompanied by an adult.
Khách phải có độ tuổi từ 18 trở lên hoặc có người lớn đi kèm.
159

Guests must attend an information session with a staff member to receive a tour of the
facility and learn about membership options.
Khách phải tham dự một buổi cung cấp thông tin với một nhân viên để nhận được tour tham
quan trung tâm và tìm hiểu về các tùy chọn tư cách thành viên.
• 160Valid during limited hours only/Chỉ áp dụng trong khoảng thời gian giới hạn sau:
Tuesday to Thursday 10:00 A.M. - 5:00 P.M., Saturday 10:00 A.M. - 3:00 P.M.
Từ thứ Ba đến thứ Sáu 10 giờ sáng - 5:00 giờ chiều, thứ Bảy 10 sáng – 3 giờ chiều.
161
Blue River has long been Detroit's premier fitness center, helping members of all ages and
interests to improve their health. Whether you are a novice looking to begin a fitness routine or a
fitness expert seeking new challenges. Blue River will help you attain your goals.
Blue River từ lâu đã là trung tâm thể dục thẩm mỹ hàng đầu của Detroit, giúp các thành viên ở mọi lứa
tuổi và sở thích cải thiện về sức khỏe của họ. Cho dù bạn là một người mới tìm cách để bắt đầu thói
quen tập thể dục hay bạn là một chuyên gia thể dục thẩm mỹ đang tìm kiếm những thách thức mới.
Blue River sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.
Tài liệu này do Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp mọi người có tài liệu
tự học TOEIC hiệu quả. Hãy tham gia Group để nhận được nhiều tài liệu và kiến thức bổ ích hơn nữa nhé.


Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012
Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ ------ Website: toeichome.com

159. What must a visitor do in order to use the
guest pass?
(A) Present identification
(B) Take a fitness test
(C) Meet with a representative
(D) Complete a survey
160. When can the pass be used?
(A) On Monday
(B) On Wednesday
(C) On Friday
(D) On Sunday
161. What is suggested about the Blue River
Fitness Center?
(A) It does not allow guests under 18 years old.
(B) It serves members at all skill levels.
(C) It recently opened a new location.
(D) It sells fitness equipment and clothing.

159. Khách tham quan phải làm gì để sử dụng vé
vào cửa dành cho khách?
(A) Xuất trình chứng minh
(B) Thực hiện một bài kiểm tra thể dục
(C) Gặp gỡ người đại diện
(D) Hoàn thành một cuộc khảo sát
160. Thẻ vào cửa có thể được sử dụng khi nào?
(A) Vào ngày thứ Hai
(B) Vào ngày thứ Tư
(C) Vào ngày thứ Sáu
(D) Vào ngày Chủ nhật
161. Điều gì được gợi ý về Trung tâm Thể dục
Blue River?
(A) Nó không cho phép khách dưới 18 tuổi vào.
(B) Nó phục vụ các thành viên ở mọi cấp độ kỹ
năng.
(C) Nó gần đây đã mở thêm một địa điểm mới.
(D) Nó bán thiết bị và quần áo thể dục.

Questions 162-164 refer to the following invoice.
Golden Day Supply
4 Dunwood Avenue • Winnipeg, MB R2C 1S8 • (204) 555-0180
Order type: Online
Order date: May 18
Ship date: May 21
Customer information:
Delivery: To customer address
Name: Edith Boulanger
Address:
42 York Avenue
Selkirk. MB R1A2J7
In this Shipment:
Item Description and Number
Price
Pina Water Bottle (XF52)
$4.50
Trillium Rain Hat (GV11)
$13.00
Explorer Rain Jacket (HF77)
$42.00
Gregson Hiking Boots (KL944)
$78.00
$137.50
Merchandise Total:
FREE
Shipping:
$16.50
Tax:
$154.00
Total:
On back order:
Camping and Sport $85.00
Tài liệu này do Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp mọi người có tài liệu
tự học TOEIC hiệu quả. Hãy tham gia Group để nhận được nhiều tài liệu và kiến thức bổ ích hơn nữa nhé.


Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012
Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ ------ Website: toeichome.com

Backpack (YX99)
Tax:
Total:

$10.20
$95.20

Congratulations! As a regular customer, you qualify for free shipping!
Payment information:
Credit Card #XXXXXXXXXXXX9960 charged on day of shipment
Estimated ship date of back-ordered item(s) is June 10. Credit card will not be charged for backordered item(s) until date of shipment. There are no additional shipping charges.
162. What is indicated about Golden Day
Supply?
(A) It has a warehouse in Selkirk.
(B) It offers same-day shipping.
(C) It sells items intended for outdoor use.
(D) Its merchandise is not available in stores.

164. How much will Ms. Boulanger most likely
be charged on June 10?
(A) $78.00
(B) $95.20
(C) $137.50
(D) $154.00

163. Why did Ms. Boulanger receive free
shipping?
(A) She has previously purchased items from
Golden Day.
(B) Her order cost more than $100.
(C) She is a Golden Day customer service
representative.
(D) Her order was placed before May 21.
Translation and Explanation
Golden Day Supply
4 Dunwood Avenue • Winnipeg, MB R2C 1S8 • (204) 555-0180
Order type: Online
Order date: May 18
Ship date: May 21
Hình thức đặt hàng: Trực tuyến Ngày đặt hàng: 18 tháng 5 Ngày giao hàng: 21 tháng 5
Customer information:
Delivery: To customer address
Thông tin khách hàng
Giao hàng: Tới địa chỉ của khách hàng
Name/Tên:
Edith Boulanger
Address/Địa chỉ:
42 York Avenue
Selkirk. MB R1A2J7
In this Shipment/Trong chuyến giao hàng lần này:
Item Description and Number
Price
Mô tả mặt hàng và mã hàng
Giá
Pina Water Bottle (XF52)
$4.50
Tài liệu này do Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp mọi người có tài liệu
tự học TOEIC hiệu quả. Hãy tham gia Group để nhận được nhiều tài liệu và kiến thức bổ ích hơn nữa nhé.


Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012
Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ ------ Website: toeichome.com

Nước đóng chai Pina (XF52)
Trillium Rain Hat (GV11)
Mũ chống mưa hình hoa Trillium (GV11)
Explorer Rain Jacket (HF77)
Áo mưa Explorer (HF77)
Gregson Hiking Boots (KL944)
Giày leo núi Gregson (KL944)
Merchandise Total:
Tổng số lượng hàng hóa
Shipping:
Vận chuyển
Tax:
Thuế
Total:
Tổng cộng

4.50 đô-la
$13.00
13.00 đô-la
$42.00
42.00 đô-la
$78.00
78.00 đô-la
$137.50
137.50 đô-la
FREE
MIỄN PHÍ
$16.50
16.50 đô-la
$154.00
154.00 đô-la

On back order/Trong giấy báo hàng đặt giao trễ
Camping and Sport $85.00
Backpack (YX99)
85.00 đô-la
Ba lô thể thao và
cắm trại
Tax:
$10.20
Thuế:
10.20 đô-la
Total:
$95.20
Tổng cộng
95.20 đô-la
Congratulations! 163As a regular customer, you qualify for free shipping!
Xin chúc mừng! Với tư cách là khách hàng thường xuyên, bạn có đủ điều kiện để được miễn phí vận
chuyển!
Payment information/Thông tin thanh toán:
Credit Card #XXXXXXXXXXXX9960 charged on day of shipment
Thẻ tín dụng # XXXXXXXXXXXX9960 được tính phí vào ngày giao hàng
164
Estimated ship date of back-ordered item(s) is June 10. Credit card will not be charged for
back-ordered item(s) until date of shipment. There are no additional shipping charges.
Ngày giao hàng dự kiến đối với các mặt hàng đặt giao trễ là ngày 10 tháng 6. Thẻ tín dụng sẽ không bị
tính phí cho các mặt hàng đặt giao trễ cho tới ngày giao hàng. Không có phí vận chuyển bổ sung.
162. What is indicated about Golden Day 162. Điều gì được cho biết về Golden Day
Supply?
Supply?
(A) It has a warehouse in Selkirk.
(A) Nó có một nhà kho ở Selkirk.
(B) It offers same-day shipping.
(B) Nó cung cấp vận chuyển trong cùng ngày.
(C) Nó bán các mặt hàng dành cho mục đích sử
(C) It sells items intended for outdoor use.
(D) Its merchandise is not available in stores.
dụng ngoài trời.
Tài liệu này do Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp mọi người có tài liệu
tự học TOEIC hiệu quả. Hãy tham gia Group để nhận được nhiều tài liệu và kiến thức bổ ích hơn nữa nhé.


Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012
Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ ------ Website: toeichome.com

(D) Hàng hóa của nó không có sẵn trong các cửa
hàng.
Căn cứ vào phần thông tin mô tả mặt hàng, ta có thể suy luận ra Golden Day Supply bán các mặt hàng
dành cho mục đích sử dụng ngoài trời (áo mưa, mũ chống mưa, giày leo núi,…)
=>Phương án chính xác là phương án C.
163. Why did Ms. Boulanger receive free
163. Tại sao cô Boulanger được miễn phí vận
shipping?
chuyển?
(A) She has previously purchased items from (A) Trước đây, cô ấy đã mua hàng từ Golden Day.
(B) Đơn hàng của cô ấy trị giá hơn 100 đô-la.
Golden Day.
(B) Her order cost more than $100.
(C) Cô ấy là đại diện dịch vụ khách hàng của
(C) She is a Golden Day customer service Golden Day.
representative.
(D) Đơn hàng của cô ấy được đặt trước ngày 21
(D) Her order was placed before May 21.
tháng 5.
164. How much will Ms. Boulanger most likely 164. Cô Boulanger rất có thể phải trả bao nhiêu
be charged on June 10?
tiền vào ngày 10 tháng 6?
(A) $78.00
(A) 78.00 đô-la
(B) 95.20 đô-la
(B) $95.20
(C) $137.50
(C) 137.50 đô-la
(D) $154.00
(D) 154.00 đô-la
Ta có Estimated ship date of back-ordered item(s) is June 10. Credit card will not be charged for
back-ordered item(s) until date of shipment có nghĩa là “Ngày giao hàng dự kiến đối với các mặt
hàng đặt giao trễ là ngày 10 tháng 6. Thẻ tín dụng sẽ không bị tính phí cho các mặt hàng đặt giao trễ
cho tới ngày giao hàng.”
On back order/Trong giấy báo hàng đặt giao trễ
Camping and Sport $85.00
Backpack (YX99)
85.00 đô-la
Ba lô thể thao và
cắm trại
Tax:
$10.20
Thuế:
10.20 đô-la
Total:
$95.20
Tổng cộng
95.20 đô-la
=>Tổng tiền phải trả trong giấy báo hàng đặt giao trễ là 95.20 mà ngày phải trả tiền là vào ngày hàng
được giao đến (tức ngày 10 tháng 6).
=> Cô Boulanger rất có thể phải trả 95.20 đô-la vào ngày 10 tháng 6.

Questions 165-167 refer to the following e-mail.
From: Klaus Wittern
To: Victoria Jonsen
Tài liệu này do Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp mọi người có tài liệu
tự học TOEIC hiệu quả. Hãy tham gia Group để nhận được nhiều tài liệu và kiến thức bổ ích hơn nữa nhé.


Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012
Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ ------ Website: toeichome.com

Date: 26 December
Subject: Order #BK-23
Dear Ms. Jonsen:
Thank you for the e-mail you sent this morning regarding your recent purchase. I have reviewed the
order you placed on 19 December and it does indeed show that you ordered a tin of Chocolate Nougat
Biscuits and not a tin of Butter Almond Stollen. We sincerely apologize for the mistake. During the
busy holiday season, we handle a high volume of orders, and occasionally errors are made.
As an apology for our mistake, please keep the Butter Almond Stollen with our compliments. We will
send you a tin of the biscuits immediately, via Locus Package Couriers, and we will mark it as an
express delivery shipment at no cost to you. You should receive the package in two to three days, on 29
December or earlier. Thank you for your patience.
Sincerely,
Klaus Wittern
Customer Service Representative
Meisterkoip Products
165. For whom does Mr. Wittern most likely 167. How does Mr. Wittern propose to resolve
work?
the problem?
(A) A delivery service
(A) By sending a replacement product
(B) A specialty foods retailer
(B) By issuing a refund check
(C) A greeting card company
(C) By giving a discount on a future order
(D) A manufacturer of packaging materials
(D) By offering to repair a product for free
166. When did Ms. Jonsen report a problem
with her order?
(A) On December 19
(B) On December 23
(C) On December 26
(D) On December 29
Translation and Explanation
From: Klaus Wittern
Từ: Klaus Wittern
To: Victoria Jonsen
Tới: Victoria Jonsen
166
Date: 26 December/Ngày: 26 tháng 12
Subject: Order #BK-23/Chủ đề: Đơn hàng #BK-23
Dear Ms. Jonsen/Thưa cô Josen:
166
Thank you for the e-mail you sent this morning regarding your recent purchase. I have
reviewed the order you placed on 19 December and it does indeed show that you ordered a tin of
Chocolate Nougat Biscuits and not a tin of Butter Almond Stollen. We sincerely apologize for the
mistake. During the busy holiday season, we handle a high volume of orders, and occasionally errors
Tài liệu này do Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp mọi người có tài liệu
tự học TOEIC hiệu quả. Hãy tham gia Group để nhận được nhiều tài liệu và kiến thức bổ ích hơn nữa nhé.


Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012
Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ ------ Website: toeichome.com

are made.
Cảm ơn e-mail mà cô đã gửi sáng nay liên quan đến việc mua hàng gần đây của cô. Tôi đã xem xét
đơn hàng mà cô đặt vào ngày 19 tháng 12 và nó thực sự chỉ ra rằng cô đã đặt một hộp bánh quy
Nougat vị sô cô la chứ không phải là một hộp bánh mỳ bơ hạnh nhân. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì
sự nhầm lẫn này. Trong mùa lễ bận rộn, chúng tôi phải xử lý một khối lượng lớn đơn đặt hàng, và
thỉnh thoảng chúng tôi lại có một vài sự nhầm lẫn.
As an apology for our mistake, please keep the Butter Almond Stollen with our compliments. 167We
will send you a tin of the biscuits immediately, via Locus Package Couriers, and we will mark it as
an express delivery shipment at no cost to you. You should receive the package in two to three days, on
29 December or earlier. Thank you for your patience.
Như một lời xin lỗi vì sự nhầm lẫn của mình, mong cô vui lòng giữ lại bánh mỳ bơ hạnh nhân kèm với
lời hỏi thăm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi cho cô hộp bánh quy ngay lập tức, thông qua gói chuyển
phát nhanh Locus, và đánh dấu nó là hàng gửi chuyển phát nhanh miễn phí cho cô. Cô sẽ nhận được
gói hàng trong khoảng thời gian từ hai đến ba ngày, dự kiến vào ngày 29 tháng 12 hoặc sớm hơn. Cảm
ơn vì sự kiên nhẫn của cô.
Sincerely/Trân trọng,
Klaus Wittern
Customer Service Representative/Đại diện dịch vụ khách hàng
Meisterkoip Products
165. For whom does Mr. Wittern most likely 165. Ông Wittern có khả năng làm việc cho ai?
work?
(A) Dịch vụ giao hàng
(A) A delivery service
(B) Nhà bán lẻ thực phẩm đặc sản
(C) Công ty làm thiệp chúc mừng
(B) A specialty foods retailer
(C) A greeting card company
(D) Nhà sản xuất bao bì đóng gói
(D) A manufacturer of packaging materials
Dựa vào e-mail, ta thấy cô Josen đã đặt một hộp bánh quy Nougat từ công ty của ông Wittern.
=>Ông Wittern có khả năng làm việc cho một nhà bán lẻ thực phẩm đặc sản.
=>Phương án B là phương án chính xác.
166. When did Ms. Jonsen report a problem 166. Cô Jonsen đã thông báo vấn đề với đơn hàng
with her order?
của mình vào khi nào?
(A) On December 19
(A) Vào ngày 19 tháng 12
(B) On December 23
(B) Vào ngày 23 tháng 12
(C) Vào ngày 26 tháng 12
(C) On December 26
(D) On December 29
(D) Vào ngày 29 tháng 12
Dựa vào e-mail ta có Thank you for the e-mail you sent this morning regarding your recent
purchase có nghĩa là “Cảm ơn e-mail mà cô (tức Ms. Jonsen) đã gửi sáng nay liên quan đến việc mua
hàng gần đây của cô.”
Mà tiêu đề e-mail đề ngày 26 tháng 12.
=>Cô Josen đã thông báo vấn đề với đơn hàng của mình vào sáng ngày 26 tháng 12.
=>Phương án chính xác là phương án C.
167. How does Mr. Wittern propose to resolve 167. Ông Wittern đề xuất nên giải quyết vấn đề
the problem?
này bằng cách nào?
Tài liệu này do Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp mọi người có tài liệu
tự học TOEIC hiệu quả. Hãy tham gia Group để nhận được nhiều tài liệu và kiến thức bổ ích hơn nữa nhé.


Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012
Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ ------ Website: toeichome.com

(A)
(B)
(C)
(D)

By sending a replacement product
By issuing a refund check
By giving a discount on a future order
By offering to repair a product for free

(A) Bằng cách gửi một sản phẩm thay thế
(B) Bằng cách phát séc hoàn lại tiền
(C) Bằng cách cung cấp ưu đãi giảm giá cho một
đơn đặt hàng trong tương lai
(D) Bằng cách đề nghị sửa chữa sản phẩm miễn
phí

Questions 168-171 refer to the following article.
Nairobi, January 22 - Accord Airlines Chief Executive Officer Pramod Gupta announced on Monday
that his company has purchased Glade Airways. Accord is headquartered in Mumbai, India, and the
purchase is expected to double the size of the airline and extend its reach into new markets. Most of
Accord’s routes are to cities in Asia, Great Britain, and the United States. Glade’s head office is in
Nairobi, and from its East African base the airline flies to countries throughout the rest of Africa.
Representatives of the two airlines said customers would not notice many immediate changes. There
are no plans yet to paint the airplanes or redecorate the interiors. Each airline will keep its own Web
site, baggage fees, and frequent-flyer programs for at least the next six months.
Airfares are not expected to change immediately, either, although Accord spokesperson Amina Odoyo
said that “This will be the first aspect of the merger to be addressed.” She hastened to add, however,
that there would be “no problem” for customers who have already booked a flight. “Tickets that have
already been purchased for either airline will be honored,” she said.
Flight attendants and pilots for both airlines were pleased by the purchase. “I hope I will be able to fly
to Nairobi,” said Shiv Parida, a pilot who has worked for Accord for six years. “I’ve been flying the
same route for about four years,” he noted, “and expanding into new areas should help Accord grow,
which means more opportunities for me. I have always wanted to visit Africa.”
168. What is the purpose of the article?
170. The word "honored" in paragraph 3, line
(A) To profile a company's new chief executive 10, is closest in meaning to
officer
(A) rewarded
(B) To compare airports in different cities
(B) accepted
(C) To publicize the merger of two companies (C) refunded
(D) To announce the upcoming renovation of (D) offered
an airport
169. What does Ms. Odoyo suggest about
171. What is indicated about Mr. Parida?
tickets?
(A) He is eager to fly new routes.
(A) Tickets purchased six months in advance (B) He is a frequent visitor to Africa.
will receive a discount.
(C) He was hired four years ago.
(B) More tickets will become available for (D) He is planning to relocate.
purchase online.
(C) Some tickets may not be transferable.
(D) Ticket prices may change in the future.
Translation and Explanation
Tài liệu này do Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp mọi người có tài liệu
tự học TOEIC hiệu quả. Hãy tham gia Group để nhận được nhiều tài liệu và kiến thức bổ ích hơn nữa nhé.


Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012
Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ ------ Website: toeichome.com

Nairobi, January 22 - 168Accord Airlines Chief Executive Officer Pramod Gupta announced on
Monday that his company has purchased Glade Airways. Accord is headquartered in Mumbai,
India, and the purchase is expected to double the size of the airline and extend its reach into new
markets. Most of Accord’s routes are to cities in Asia, Great Britain, and the United States. Glade’s
head office is in Nairobi, and from its East African base the airline flies to countries throughout the rest
of Africa.
Nairobi, ngày 22 tháng 1 - Giám đốc điều hành của hãng hàng không Accord Airlines là Pramod
Gupta đã công bố vào hôm thứ Hai rằng công ty của ông đã mua lại Glade Airways. Accord có trụ sở
tại Mumbai, Ấn Độ, và thương vụ mua lại này dự kiến sẽ làm tăng gấp đôi quy mô của hãng hàng
không này và mở rộng sự thâm nhập của nó vào các thị trường mới. Hầu hết các tuyến đường bay của
Accord là tới các thành phố ở Châu á, Vương Quốc Anh và Hoa Kỳ. Trụ sở chính của Glade nằm ở
Nairobi, và từ trụ sở ở Đông Phi mà hãng bay đến các quốc gia khác trong khắp châu Phi.
Representatives of the two airlines said customers would not notice many immediate changes. There
are no plans yet to paint the airplanes or redecorate the interiors. Each airline will keep its own Web
site, baggage fees, and frequent-flyer programs for at least the next six months.
Đại diện của hai hãng hàng không cho biết khách hàng sẽ không nhận thấy nhiều thay đổi trước mắt.
Hãng vẫn chưa có kế hoạch sơn máy bay hay trang trí lại nội thất. Mỗi hãng hàng không sẽ quản lý
trang web riêng của mình, phí hành lý và các chương trình dành cho những khách hàng thân thiết của
hãng ít nhất trong sáu tháng tới.
169
Airfares are not expected to change immediately, either, although Accord spokesperson Amina
Odoyo said that “This will be the first aspect of the merger to be addressed.” She hastened to add,
however, that there would be “no problem” for customers who have already booked a flight. “Tickets
that have already been purchased for either airline will be 170honored,” she said.
Giá vé máy bay dự kiến sẽ có thể hoặc không thay đổi ngay lập tức, mặc dù phát ngôn viên của Accord
là Amina Odoyo nói rằng "Đây sẽ là khía cạnh đầu tiên của việc sát nhất được giải quyết." Tuy nhiên,
cô cũng vội nói thêm, sẽ "không có vấn đề” cho những khách hàng đã đặt chuyến bay. "Vé đã được
mua từ một trong hai hãng hàng không sẽ không được chấp nhận," cô cho biết.
Flight attendants and pilots for both airlines were pleased by the purchase. 171“I hope I will be able to
fly to Nairobi,” said Shiv Parida, a pilot who has worked for Accord for six years. “I’ve been
flying the same route for about four years,” he noted, “and expanding into new areas should help
Accord grow, which means more opportunities for me. I have always wanted to visit Africa.”
Tiếp viên hàng không và phi công cho cả các hãng hàng không rất vui mừng trước thương vụ mua bán
này. “Tôi hy vọng sẽ có thể bay đến Nairobi,” Shiv Parida, một phi công đã làm việc cho Accord sáu
năm cho biết. “Tôi đã bay trong cùng một tuyến đường đã gần bốn năm,” ông nói, “và việc mở rộng
sang nhiều khu vực mới sẽ giúp Accord phát triển, điều đó có nghĩa là sẽ có nhiều cơ hội hơn cho tôi.
Tôi đã luôn muốn đến thăm châu Phi”.
168. What is the purpose of the article?
168. Mục đích của bài viết là gì?
(A) To profile a company's new chief executive (A) Để mô tả sơ lược về giám đốc điều hành mới
officer
của một công ty
(B) To compare airports in different cities
(B) Để so sánh các sân bay ở những thành phố
(C) To publicize the merger of two khác nhau
(C) Để công bố công khai việc sáp nhập của hai
companies
Tài liệu này do Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp mọi người có tài liệu
tự học TOEIC hiệu quả. Hãy tham gia Group để nhận được nhiều tài liệu và kiến thức bổ ích hơn nữa nhé.


Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012
Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ ------ Website: toeichome.com

(D) To announce the upcoming renovation of công ty
an airport
(D) Để thông báo về sự tu sửa sắp tới của một sân
bay
169. What does Ms. Odoyo suggest about
169. Cô Odoyo gợi ý về điều gì về vé?
tickets?
(A) Vé đã được mua từ sáu tháng trước sẽ được
(A) Tickets purchased six months in advance giảm giá.
will receive a discount.
(B) Nhiều vé hơn sẽ trở nên có sẵn để mua trực
(B) More tickets will become available for tuyến.
purchase online.
(C) Một số vé có thể sẽ không được chuyển
(C) Some tickets may not be transferable.
nhượng.
(D) Giá vé có thể thay đổi trong tương lai.
(D) Ticket prices may change in the future.
170. The word "honored" in paragraph 3, line 170. Từ “honored” ở đoạn 3, dòng 10, gần nghĩa
10, is closest in meaning to
nhất với
(A) rewarded
(A) khen thưởng
(B) chấp nhận
(B) accepted
(C) refunded
(C) hoàn trả
(D) offered
(D) cung cấp
171. What is indicated about Mr. Parida?
171. Điều gì được cho biết về anh Parida?
(A) Anh ấy đang háo hức được bay tuyến đường
(A) He is eager to fly new routes.
(B) He is a frequent visitor to Africa.
mới.
(C) He was hired four years ago.
(B) Anh ấy là khách tham quan thường xuyên tới
(D) He is planning to relocate.
châu Phi.
(C) Anh ấy đã được thuê cách đây bốn năm.
(D) Anh ấy đang có kế hoạch di dời.
Questions 171-175 refer to the following letter.
4 April
Charles Tang
350 Lady Jane Way
Melbourne VIC 3004
Australia
Dear Mr. Tang:
Thank you for stopping by our booth at the International Fibre Optics Trade Conference in Sydney last
month. I enjoyed speaking to you about your career interests.
As I mentioned when we spoke, our company is currently in the process of launching operations in
South America through our soon-to-open Buenos Aires bureau. We are thus very interested in
individuals with Spanish-language skills such as yours. If we were to offer you employment, we would
first invite you to our headquarters in New Delhi for a three-week training course to familiarize you
with our company’s products and business model.
If you would like to pursue this opportunity, please send me your resume at your earliest convenience. I
Tài liệu này do Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp mọi người có tài liệu
tự học TOEIC hiệu quả. Hãy tham gia Group để nhận được nhiều tài liệu và kiến thức bổ ích hơn nữa nhé.


Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012
Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ ------ Website: toeichome.com

will then send it on to one of the division managers to arrange an interview. If you have any questions,
please do not hesitate to contact me.
Sincerely,
Nandita Rajawat
Human Resources
Telefibro Systems Ltd.
172. What is the purpose of the letter?
174. What does Ms. Rajawat mention that her
(A) To revise the terms of a contract
company is planning to do?
(B) To request information about a company
(A) Reduce its sales staff
(C) To recruit a new employee
(B) Change its business model
(D) To announce an upcoming talk
(C) Hold an annual trade show
(D) Open a new office
173. According to the letter, what did Mr. Tang 175. Where is Telefibro Systems based?
do in March?
(A) In Buenos Aires
(A) Attend a trade conference
(B) In Melbourne
(B) Take a course in Spanish
(C) In Sydney
(C) Sign up for a training session
(D) In New Delhi
(D) Create a resume
Translation and Explanation
4 April/Ngày 4 tháng 4
Charles Tang
350 Lady Jane Way
Melbourne VIC 3004
Australia
Dear Mr. Tang/Anh Tang thân mến:
173
Thank you for stopping by our booth at the International Fibre Optics Trade Conference in
Sydney last month. I enjoyed speaking to you about your career interests.
Cảm ơn anh đã ghé qua gian hàng của chúng tôi tại Hội nghị Thương mại Fiber Optics quốc tế ở
Sydney vào tháng trước. Tôi rất hứng thú khi trò chuyện cùng anh về những sở thích nghề nghiệp của
anh.
As I mentioned when we spoke, 174our company is currently in the process of launching operations
in South America through our soon-to-open Buenos Aires bureau. 172We are thus very interested
in individuals with Spanish-language skills such as yours. If we were to offer you employment,
175
we would first invite you to our headquarters in New Delhi for a three-week training course to
familiarize you with our company’s products and business model.
Như tôi đã đề cập khi chúng tôi trò chuyện, công ty chúng tôi hiện đang trong quá trình bắt đầu kinh
doanh tại Nam Mỹ ở văn phòng Buenos Aires sẽ sớm mở cửa của mình. Do vậy, chúng tôi rất quan tâm
đến các ứng viên có khả năng nói tiếng Tây Ban Nha như anh. Nếu chúng tôi đưa ra đề nghị việc làm
cho anh, thì trước tiên chúng tôi sẽ mời anh đến trụ sở của công ty ở New Delhi để tham gia một khóa
đào tạo 3 tuần nhằm giúp anh làm quen với các sản phẩm và mô hình kinh doanh của công ty chúng
Tài liệu này do Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp mọi người có tài liệu
tự học TOEIC hiệu quả. Hãy tham gia Group để nhận được nhiều tài liệu và kiến thức bổ ích hơn nữa nhé.


Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012
Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ ------ Website: toeichome.com

tôi.
If you would like to pursue this opportunity, please send me your resume at your earliest convenience. I
will then send it on to one of the division managers to arrange an interview. If you have any questions,
please do not hesitate to contact me.
Nếu anh muốn theo đuổi cơ hội này, xin vui lòng gửi cho tôi sơ yếu lý lịch khi thuận tiện. Sau đó, tôi sẽ
gửi nó tới một trong các quản lý bộ phận để sắp xếp phỏng vấn. Nếu anh có bất kỳ thắc mắc nào, xin
vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với tôi.
Sincerely/Trân trọng,
Nandita Rajawat
Human Resources/Nhân sự
Telefibro Systems Ltd.
172. What is the purpose of the letter?
172. Mục đích của bức thư là gì?
(A) To revise the terms of a contract
(A) Để sửa đổi các điều khoản của hợp đồng
(B) To request information about a company
(B) Để yêu cầu thông tin về công ty
(C) Để tuyển dụng một nhân viên mới
(C) To recruit a new employee
(D) To announce an upcoming talk
(D) Để thông báo một bài nói chuyện sắp tới
173. According to the letter, what did Mr. Tang 173. Theo bức thư, anh Tang đã làm gì trong
do in March?
tháng Ba?
(A) Tham dự một hội nghị thương mại
(A) Attend a trade conference
(B) Take a course in Spanish
(B) Tham gia một khóa học tiếng Tây Ban Nha
(C) Sign up for a training session
(C) Đăng ký tham gia vào một buổi đào tạo
(D) Create a resume
(D) Tạo một bản lý lịch
Căn cứ vào bức thư ta có Thank you for stopping by our booth at the International Fibre Optics
Trade Conference in Sydney last month có nghĩa là “Cảm ơn anh (tức Mr. Tang) đã ghé qua gian
hàng của chúng tôi tại Hội nghị Thương mại Fiber Optics quốc tế ở Sydney vào tháng trước.”
Mà tiêu đề bức thư đề ngày 4 tháng 4.
=>Anh Tang đã tham dự hội nghị thương mại vào tháng Ba.
=>Phương án chính xác là phương án A.
174. What does Ms. Rajawat mention that her 174. Cô Rajawat đề cập rằng công ty của cô đang
company is planning to do?
lên kế hoạch làm gì?
(A) Reduce its sales staff
(A) Giảm nhân viên bán hàng
(B) Change its business model
(B) Thay đổi mô hình kinh doanh
(C) Hold an annual trade show
(C) Tổ chức hội chợ thương mại thường niên
(D) Mở một văn phòng mới
(D) Open a new office
175. Where is Telefibro Systems based?
175. Telefibro Systems có trụ sở đặt ở đâu?
(A) In Buenos Aires
(A) Ở Buenos Aires
(B) In Melbourne
(B) Ở Melbourne
(C) In Sydney
(C) Ở Sydney
(D) Ở New Delhi
(D) In New Delhi
Questions 176-180 refer to the following news article.
Tài liệu này do Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp mọi người có tài liệu
tự học TOEIC hiệu quả. Hãy tham gia Group để nhận được nhiều tài liệu và kiến thức bổ ích hơn nữa nhé.


Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012
Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ ------ Website: toeichome.com

http://www.amateurphotographyonline.com
Shin-Young Baek on Cameras
This month, Amateur Photography Online’s own Shin-Young Baek has selected three new digital
models to review for our readers. Be sure to check out Ms. Baek’s most recent book. Wild Rainbow:
The Rainforest in Color.
Whitehaven XPC - We recommend this model for amateurs who prefer a point-and-shoot
camera.Though it does not have sophisticated settings, its straightforward, clear menu and large screen
make it popular with novice photographers.more
Hoshi Smartshot 3100R-This model is our all-around favorite due to its versatility. It is easy for
newer photographers to use but allows a large amount of flexibility for seasoned photographers. Its
balanced selection of features includes basic video recording.more
Omniver 6.0 -This new Omniver model has the capacity to produce beautiful shots for those who are
highly skilled with cameras. It has the best lens of any of the selected cameras, but less experienced
photographers may be put off by the lack of automatic focus.This camera also lacks video
capabilities.more
Think you know cameras? Submit your own review and you could win a year of photo printing
services!
176. What is indicated about Ms. Baek?
179. The word "capacity" in paragraph 4, line 1,
(A) She regularly contributes to Amateur is closest in meaning to
Photography Online.
(A) opportunity
(B) She is a prize-winning photographer.
(B) role
(C) She
takes
only
black-and-white (C) amount
photographs.
(D) ability
(D) She has authored only one book.
177. According to the Web page, what is an 180. What are readers encouraged to do?
advantage of the Whitehaven XPC?
(A) Apply for a job with the Web site
(A) It is easy to use.
(B) Use an online discount code
(B) It has many options.
(C) Write a review for the Web site
(C) It has a large memory.
(D) Submit sample photographs
(D) It is reasonably priced.
178. According to the Web page, how are
the Omniver 6.0 and the Hoshi Smartshot
similar?
(A) They can record videos.
(B) They come with high-quality accessories.
(C) They were used by Ms. Baek for her latest
book.
(D) They are recommended for experienced
users.
Translation and Explanation
Tài liệu này do Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp mọi người có tài liệu
tự học TOEIC hiệu quả. Hãy tham gia Group để nhận được nhiều tài liệu và kiến thức bổ ích hơn nữa nhé.


Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012
Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ ------ Website: toeichome.com

http://www.amateurphotographyonline.com
Shin-Young Baek on Cameras
This month, Amateur Photography Online’s own Shin-Young Baek has selected three new digital
models to review for our readers. 176Be sure to check out Ms. Baek’s most recent book. Wild
Rainbow: The Rainforest in Color.
Trong tháng này, chủ sở hữa của Amateur Photography Online là cô Shin-Young Baek đã lựa chọn ba
mẫu máy ảnh kỹ thuật số mới để đưa ra đánh giá cho độc giả của chúng tôi. Hãy chắc chắn kiểm tra
cuốn sách mới nhất của cô Baek: Cầu vồng chốn hoang vu: Rừng mưa nhiều màu sắc.
Whitehaven XPC - We recommend this model for amateurs who prefer a point-and-shoot
camera.177Though it does not have sophisticated settings, its straightforward, clear menu and
large screen make it popular with novice photographers.more
Whitehaven XPC- Chúng tôi giới thiệu mẫu này cho những nhiếp ảnh gia không chuyên nhưng lại ưa
thích chiếc máy ảnh “ngắm và chụp”. Mặc dù nó không có những cài đặt phức tạp, nhưng bảng chọn
rõ ràng, dễ hiểu, và màn hình cỡ lớn khiến nó được nhiều nhiếp ảnh gia mới vào nghề ưa chuộng. xem
thêm
Hoshi Smartshot 3100R-This model is our all-around favorite due to its versatility. It is easy for
newer photographers to use but 178allows a large amount of flexibility for seasoned photographers.
Its balanced selection of features includes basic video recording.more
Hoshi Smartshot 3100R-Mẫu này rất được ưa chuộng vì tính đa dụng của nó. Nhiếp ảnh gia mới vào
nghề có thể sử dụng nó dễ dàng nhưng đồng thời nó cũng mang đến rất nhiều tính linh hoạt cho các
nhiếp ảnh gia dày dạn. Bộ tính năng ổn định của nó có chức năng quay video cơ bản. xem thêm
Omniver 6.0 -This new Omniver model has the 179capacity to produce beautiful shots for those who
are highly skilled with cameras. It has the best lens of any of the selected cameras, but 178less
experienced photographers may be put off by the lack of automatic focus.This camera also lacks
video capabilities.more
Omniver 6.0- Mẫu Omniver mới này có khả năng tạo ra những bức ảnh đẹp cho những thợ ảnh chuyên
nghiệp. Nó có ống kính tốt nhất trong số các máy ảnh đã được chọn lọc, nhưng những nhiếp ảnh gia ít
kinh nghiệm có lẽ sẽ không chuộng vì nó thiếu tiêu cự tự động. Chiếc máy ảnh này cũng thiếu không
gian lưu trữ video.xem thêm
Think you know cameras? 180Submit your own review and you could win a year of photo printing
services!
Bạn nghĩ rằng mình biết về máy ảnh? Hãy gửi đánh giá riêng của bạn và bạn có thể sẽ nhận được
dịch vụ in ảnh có giá trị trong một năm!
176. What is indicated about Ms. Baek?
176. Điều gì được cho biết về cô Baek?
(A) She regularly contributes to Amateur (A) Cô ấy thường xuyên đóng góp cho Amateur
Photography Online.
Photography Online.
(B) She is a prize-winning photographer.
(B) Cô ấy là một nhiếp ảnh gia từng đoạt giải
(C) She
takes
only
black-and-white thưởng.
photographs.
(C) Cô ấy chỉ chụp những bức ảnh đen trắng.
(D) She has authored only one book.
(D) Cô ấy là tác giả của một cuốn sách duy nhất.
177. According to the Web page, what is an 177. Theo trang Web, ưu điểm của Whitehaven
advantage of the Whitehaven XPC?
XPC là gì?
Tài liệu này do Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp mọi người có tài liệu
tự học TOEIC hiệu quả. Hãy tham gia Group để nhận được nhiều tài liệu và kiến thức bổ ích hơn nữa nhé.


Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012
Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ ------ Website: toeichome.com

(A) Nó rất dễ dàng sử dụng.
(A) It is easy to use.
(B) It has many options.
(B) Nó có nhiều tùy chọn.
(C) It has a large memory.
(C) Nó có bộ nhớ lớn.
(D) It is reasonably priced.
(D) Nó có giá cả hợp lý.
178. According to the Web page, how are
178. Theo trang Web, Omniver 6.0 và Hoshi
the Omniver 6.0 and the Hoshi Smartshot
Smartshot có điểm tương đồng như thế nào?
similar?
(A) Chúng đều có thể ghi video.
(A) They can record videos.
(B) Chúng đều đi kèm với phụ kiện chất lượng
(B) They come with high-quality accessories.
cao.
(C) They were used by Ms. Baek for her latest (C) Chúng đều đã được sử dụng bởi cô Baek cho
book.
cuốn sách mới nhất của cô.
(D) They are recommended for experienced (D) Chúng được đề xuất cho người dùng có kinh
nghiệm.
users.
Omniver 6.0- less experienced photographers may be put off by the lack of automatic focus có
nghĩa là “Omniver 6.0- những nhiếp ảnh gia ít kinh nghiệm có lẽ sẽ không chuộng vì nó thiếu tiêu cự tự
động” =>Nó được đề xuất cho những người dùng có kinh nghiệm hơn.
Hoshi Smartshot 3100R- allows a large amount of flexibility for seasoned photographers có nghĩa
là “Hoshi Smartshot 3100R- mang đến rất nhiều tính linh hoạt cho các nhiếp ảnh gia dày dạn => Nó
được đề xuất cho những người dùng có kinh nghiệm hơn.
=>Phương án chính xác là phương án D.
179. The word "capacity" in paragraph 4, line 1, 179. Từ “capacity” ở đoạn 4, dòng 1, gần nghĩa
is closest in meaning to
nhất với
(A) opportunity
(A) cơ hội
(B) role
(B) vai trò
(C) amount
(C) số lượng
(D) khả năng
(D) ability
180. What are readers encouraged to do?
180. Độc giả được khuyến khích làm gì?
(A) Apply for a job with the Web site
(A) Nộp đơn xin việc trên trang web
(B) Use an online discount code
(B) Sử dụng mã giảm giá trực tuyến
(C) Viết đánh giá lên trang web
(C) Write a review for the Web site
(D) Submit sample photographs
(D) Gửi các bức ảnh mẫu
Questions 181-185 refer to the following receipt and information.
Timko's Garden Center
2 Kingsway Road
Lethbridge AB T1J 4S5
403-326-0155
Customer name: Ralph LeBlanc
Customer club number: 1392988
Date of purchase: February 24
Tài liệu này do Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp mọi người có tài liệu
tự học TOEIC hiệu quả. Hãy tham gia Group để nhận được nhiều tài liệu và kiến thức bổ ích hơn nữa nhé.


Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012
Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ ------ Website: toeichome.com

Item
Florangea plants
Potting soil - 1 kilogram bag
Florangea pots
Discount
Garden gloves (customer points reward)

Quanity
4
1
4
N/A
1

Price
4x$6.00 = $24.00
$6.95
4x$7.50 = $30.00
-$15.00
No charge

$45.95
Item total:
$2.30
Tax:
$48.25
Total:
Discount details: Today only, buy any florangea and receive a florangea pot for half off! These handpainted pots are specially designed to help your flowers thrive.
Payment: Cash
Employee name and number: Caroline Hsu #72
Timko’s Tips For Caring For Your Florangeas
Florangeas are attractive house plants that can offer years of enjoyment. To make sure your
florangeas remain healthy and continue to bloom year-round, the following is recommended.
Ceramic pots work the best and are the only pots we use at Timko's.
Water the plants regularly. Make sure to use a watering can that will reach down to the soil. Do
not moisten the leaves or the flowers. This will cause them to become brown. For best results, use room
temperature water.
Florangeas should never experience temperatures below 15°C. Do not put them in a location
where they may be harmed by cool air.
Expose the plants to indirect sunlight only. Direct sunlight will cause the leaves to grow upward
instead of outward.
181. What did Mr. LeBlanc receive for free?
184. According to the information, how can
(A) A florangea plant
owners keep the plants from turning brown?
(B) Potting soil
(A) By keeping the plants warm
(C) Gardening gloves
(B) By using a special kind of soil
(D) A guide book for plants
(C) By not applying cold water
(D) By keeping the leaves dry
182. What is NOT stated about the pots 185. According to the information, why should
purchased by Mr. LeBlanc?
florangeas be placed in indirect sunlight?
(A) They are tall and narrow.
(A) To keep the plants from getting too big for
(B) They are made of ceramic.
their pots
(C) They were painted by hand.
(B) To maintain the right level of soil moisture
(D) They were sold at a discount
(C) To allow the leaves to spread outward
(D) To protect the roots from damage
183. What is indicated about florangeas?
(A) They require careful attention in order to
Tài liệu này do Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp mọi người có tài liệu
tự học TOEIC hiệu quả. Hãy tham gia Group để nhận được nhiều tài liệu và kiến thức bổ ích hơn nữa nhé.


Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012
Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ ------ Website: toeichome.com

bloom.
(B) They produce flowers only once a year.
(C) They grow faster if they are planted
outdoors.
(D) They can be eaten in a salad.
Translation and Explanation
Timko's Garden Center
2 Kingsway Road
Lethbridge AB T1J 4S5
403-326-0155
Customer name/Tên khách hàng: Ralph LeBlanc
Customer club number/Mã câu lạc bộ khách hàng: 1392988
Date of purchase/Ngày mua: February 24/24 tháng 2
Item/Mặt hàng
Quanity/Số lượng
Florangea plants
4
Hoa Florangea
Potting soil - 1 kilogram bag
1
Đất trồng- túi 1 kg
Florangea pots
4
Chậu trồng hoa Florangea
Discount
N/A
Giảm giá
181
1
Garden gloves (customer points
reward)
Găng tay làm vườn (khách hàng có điểm
thưởng)

Price/Giá cả
4x$6.00 = $24.00
$6.95
4x$7.50 = $30.00

Item total:
Tổng mặt hàng
Tax:
Thuế
Total:
Tổng cộng

-$15.00
No charge
Miễn phí

$45.95
$2.30
$48.25

Discount details: 182Today only, buy any florangea and receive a florangea pot for half off! These
hand-painted pots are specially designed to help your flowers thrive.
Chi tiết giảm giá: Chỉ trong ngày hôm nay, hãy mua ngay bất kì loại cây hoa florangea và bạn sẽ nhận
được một chậu trồng hoa florangea ở mức giá giảm một nửa. Những chậu cây được vẽ thủ công này
được thiết kế chuyên biệt để hỗ trợ cho sự sinh trưởng của những cây hoa của bạn.
Tài liệu này do Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp mọi người có tài liệu
tự học TOEIC hiệu quả. Hãy tham gia Group để nhận được nhiều tài liệu và kiến thức bổ ích hơn nữa nhé.


Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012
Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ ------ Website: toeichome.com

Payment: Cash/Thanh toán: Tiền mặt
Employee name and number: Caroline Hsu #72/Tên và mã nhân viên: Caroline Hsu #72
Timko’s Tips For Caring For Your Florangeas
Một vài lời khuyên của Timko’s dành cho việc chăm sóc những cây hoa Florangea của bạn
Florangeas are attractive house plants that can offer years of enjoyment. 183To make sure your
florangeas remain healthy and continue to bloom year-round, the following is recommended.
Florangea là loại hoa đẹp trồng trong nhà có thể mang đến nhiều năm thưởng thức. Để chắc chắn
rằng cây florangea của bạn vẫn tươi tốt và nở hoa quanh năm, chúng tôi đề xuất những điều sau đây.
182
Ceramic pots work the best and are the only pots we use at Timko's.
Chậu gốm là phù hợp nhất và là những chậu duy nhất mà chúng tôi sử dụng tại Timko’s.
Water the plants regularly. Make sure to use a watering can that will reach down to the soil.
184
Do not moisten the leaves or the flowers. This will cause them to become brown. For best
results, use room temperature water.
Tưới nước thường xuyên. Hãy đảm bảo sử dụng bình phun mà có thể tưới xuống tới tận đất.
Đừng làm ướt lá hoặc hoa. Điều này sẽ khiến chúng chuyển sang màu nâu. Để có kết quả tốt nhất, hãy
sử dụng nước ở nhiệt độ phòng.
Florangeas should never experience temperatures below 15°C. Do not put them in a location
where they may be harmed by cool air.
Những cây hoa florangea không nên được trồng ở nơi có nhiệt độ dưới 15°C. Đừng đặt chúng ở
nơi có không khí lạnh vì điều đó có thể gây hại cho chúng.
Expose the plants to indirect sunlight only. 185Direct sunlight will cause the leaves to grow
upward instead of outward.
Chỉ được đặt những cây hoa tiếp xúc gián tiếp với ánh sáng mặt trời. Ánh sáng trực tiếp của
mặt trời sẽ khiến lá của hoa mọc hướng lên thay vì hướng vươn ra ngoài.
181. What did Mr. LeBlanc receive for free?
181. Ông LeBlanc đã nhận được cái gì miễn phí?
(A) A florangea plant
(A) Một cây hoa florangea
(B) Potting soil
(B) Đất trồng
(C) Găng tay làm vườn
(C) Gardening gloves
(D) A guide book for plants
(D) Một cuốn sách hướng dẫn trồng hoa
182. What is NOT stated about the pots 182. Điều gì KHÔNG được đưa ra về những chậu
purchased by Mr. LeBlanc?
trồng hoa được mua bởi Mr. LeBlanc?
(A) Chúng cao và hẹp.
(A) They are tall and narrow.
(B) They are made of ceramic.
(B) Chúng được làm từ gốm sứ.
(C) They were painted by hand.
(C) Chúng đã được vẽ thủ công.
(D) They were sold at a discount
(D) Chúng được bán giảm giá.
Phương án B căn cứ phần thông tin ta có Ceramic pots work the best and are the only pots we use
at Timko's có nghĩa là “Chậu gốm sứ là phù hợp nhất và là những chậu duy nhất mà chúng tôi sử
dụng tại Timko’s”=>Ông LeBlanc mua chậu cây ở Timko=>Những chậu cây này được làm từ gốm sứ
=>Phương án B đã được đề cập (Mentioned).
Phương án C, D căn cứ vào hóa đơn ta có Discount details: Today only, buy any florangea and
Tài liệu này do Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp mọi người có tài liệu
tự học TOEIC hiệu quả. Hãy tham gia Group để nhận được nhiều tài liệu và kiến thức bổ ích hơn nữa nhé.


Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012
Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ ------ Website: toeichome.com

receive a florangea pot for half off! These hand-painted pots are specially designed to help your
flowers thrive có nghĩa là “Chi tiết giảm giá: Chỉ trong ngày hôm nay, hãy mua ngay bất kì loại cây
florangea và bạn sẽ được một chậu trồng hoa florangea ở mức giá giảm một nửa. Những chậu cây
được vẽ thủ công này được thiết kế chuyên biệt để hỗ trợ cho sự sinh trưởng của những cây hoa của
bạn.”
=>Chậu trồng hoa của ông LeBlanc được vẽ thủ công và được bán giảm giá 50%=>Phương án C, D đã
được đề cập (Mentioned).
=>Sử dụng phương án loại trừ =>Phương án chính xác là phương án A.
183. What is indicated about florangeas?
183. Điều gì được cho biết về những cây hoa
(A) They require careful attention in order florangeas?
(A) Chúng cần có sự chăm sóc cẩn thận để nở hoa.
to bloom.
(B) They produce flowers only once a year.
(B) Chúng nở hoa chỉ một lần trong năm.
(C) They grow faster if they are planted (C) Chúng phát triển nhanh hơn nếu được trồng
outdoors.
ngoài trời.
(D) They can be eaten in a salad.
(D) Chúng có thể được dùng để ăn trong món
salad.
Dựa theo phần thông tin trên thì để những cây hoa florangea có thể nở hoa quanh năm thì chủ cây được
đề xuất làm theo một số hướng dẫn. Từ đó có thể suy luận ra rằng để cây có thể nở hoa thì cần sự chăm
sóc cẩn thận.
=>Phương án chính xác là phương án A.
184. According to the information, how can 184. Theo thông tin trên, chủ cây có thể làm như
owners keep the plants from turning brown?
thế nào để ngăn những cây hoa chuyển màu nâu?
(A) By keeping the plants warm
(A) Bằng cách giữ ấm cho cây
(B) By using a special kind of soil
(B) Bằng cách sử dụng một loại đất chuyên dụng
(C) By not applying cold water
(C) Bằng cách không tưới nước lạnh
(D) Bằng cách giữ lá khô ráo
(D) By keeping the leaves dry
185. According to the information, why should 185. Theo thông tin trên, tại sao những cây hoa
florangeas be placed in indirect sunlight?
florangeas nên được đặt dưới ánh sáng mặt trời
(A) To keep the plants from getting too big for gián tiếp?
their pots
(A) Để tránh cho cây khỏi phát triển quá lớn so
(B) To maintain the right level of soil moisture với chậu của chúng
(B) Để duy trì độ ẩm vừa phải của đất
(C) To allow the leaves to spread outward
(D) To protect the roots from damage
(C) Để cho những chiếc lá vươn ra ngoài
(D) Để bảo vệ rễ cây khỏi hư hại
Questions 186-190 refer to the following information and e-mail.
Hauler’s Industrial Wear
Hadler’s Industrial Wear, known for rugged clothing, is most recognized for heavy-duty boots.
Expertly constructed from the most durable materials, our boots are safe, comfortable, and long-lasting.
And with a wide range of options, we are able to cater to your needs whether you work in construction,
farming, manufacturing, or you simply love the outdoors.
Tài liệu này do Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp mọi người có tài liệu
tự học TOEIC hiệu quả. Hãy tham gia Group để nhận được nhiều tài liệu và kiến thức bổ ích hơn nữa nhé.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×