Tải bản đầy đủ

Creative thinking

thegioimaytinh.com.vn

Making life better

Suy nghĩ sáng tạo
Làm việc sáng tạo
Đào tạo nhân viên - Cworld 2006
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC

| Date 12 - 6 - 2006 I Cworld Proprietary Information

© 2006 Computer World.,jsc


thegioimaytinh.com.vn

Making life better

Tại sao cần sáng tạo
 Trong thời buổi cạnh tranh hiện nay, mọi tổ chức đều đã trở nên


giống nhau hơn, từ phương thức kinh doanh đến cơ cấu tổ chức,
sản phẩm/dịch vụ, chức năng… Và với xu hướng hiện tại, tốt nhất,
những nhân tố trên sẽ đảm bảo sự tồn tại, nó không đảm bảo sự
phát triển. Phát triển cần sự khác biệt, và như vậy, sáng tạo .. đã trở
thành con đường chính để dẫn tới sự khác biệt.

Creative thinking | Cworld Proprietary Information

© 2006 Computer World.,jsc


thegioimaytinh.com.vn

Making life better

Khi nào sử dụng sáng tạo
1= Khi xử lý vấn đề cu
11= Khi suy nghĩ logical thất bại
10= Để thoát khỏi lỗi mòn cu

2=Trong time rảnh sau vấn đề
3= Khi cần ý tưởng mới

??? Sáng tạo ???
9= Để xử lý những vấn đề LA
8= Tìm kiếm cơ hội mới
7= Tìm kiếm nguồn thông tim mới
Creative thinking | Cworld Proprietary Information

4= Xem xét lại thói quen
5= Tìm ý tưởng mới
6= Tìm ra thông tin mới từ dl cu
© 2006 Computer World.,jsc


thegioimaytinh.com.vn

Making life better

Thói quen

Trực giác
5 giác quan

Giác quan T6: Love
Có ý thức

Cảm xúc
Môi trường

Vô thức

Creative thinking | Cworld Proprietary Information

© 2006 Computer World.,jsc


thegioimaytinh.com.vn

Making life better

Cơ chế sáng tạo

LẬP LUẬN

Ý TƯỞNG

GIAO TIẾP

KHÔNG GIAN

CẤU TRÚC

KHÔNG LIMIT

CHUỖI

QUAN HÊ

PHÁC THẢO

TRỰC GIÁC

LOGIC

TÓM TẮT

Creative thinking | Cworld Proprietary Information

© 2006 Computer World.,jsc


thegioimaytinh.com.vn

Making life better

Phương pháp suy nghĩ sáng tao hơn
 Sáng tạo là món quà tự nhiên - Không thể dạy
 Sáng tạo là nổi loạn
 Thoát khỏi “chiếc hộp” sẽ mang lại sáng tạo
 Sáng tạo nằm ở bán cầu não phải
 Nghệ sĩ rất mạnh về sáng tạo
 Trực giác đơn thuần sẽ giúp sáng tạo
 Sáng tạo cần sự “đam mê”
 Tính tò mò, ưa khám phá
 Nhóm hay cá nhân?
 Thông minh và sáng tạo là đôi bạn thân

Creative thinking | Cworld Proprietary Information

© 2006 Computer World.,jsc


thegioimaytinh.com.vn

Making life better

Hoàn thiện

Khám phá

 Đúng hay sai ?
 Đời thật là khó khǎn
 Lỗi lầm là không thể chấp nhận

 Tìm kiếm
 Hào hứng
 Hãy thử liều một lần
 Những cơ hội nào có thể đến ?
 Mọi thứ đều là những thành công
 Chấp nhận
 Thử sức
 Hỏi han
 Thử nghiệm
 Chúng ta còn có những gì có thể
được
Ra phán quyết
Có niềm tin không lay chuyển về
quan điểm cái gì là phù hợp
Thất bại !
Tôi phải đúng !
Cần phải đổ lỗi
Không còn cơ hội nào

Người thắng - Người thua

làm ?

Người thắng - Người được học hỏi

Mâu thuẫn - Một cơ hội cho bạn
Creative thinking | Cworld Proprietary Information

© 2006 Computer World.,jsc


thegioimaytinh.com.vn

Making life better

Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn

XIN CẢM ƠN

Website: www.phanmemgiaoduc.vn
Creative thinking | Cworld Proprietary Information

© 2006 Computer World.,jscTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×