Tải bản đầy đủ

Tuyen dung va giu can bo chu chot phu thai

TUYỂN DỤNG VÀ GIỮ CÁN BỘ
CHỦ CHỐT,
MỘT GÓC NHÌN THỰC TIỄN
ơ

Phạm Quốc Mạnh – Phó TGĐ Phú Thái Group


Thế giới
ngày nay
TỐC ĐỘ
Walt Disney cứ

5 phút công bố một
sản phẩm mới
Sony mỗi giờ xuất
xưởng 3 sản phẩm
mới

2Các xu hướng quan trọng

3


4


Tuyển dụng – Tìm kiếm
Phát hiện
Mời gọi
Thu hút


Phỏng vấn – Tìm hiểu
Tìm hiểu và trao đổi
Phát hiện
Giới thiệu và chứng minh cơ hội
Bạn chỉ có thể tỏa sáng nhất ở nơi đây!


Khen cho con mắt tinh đời.
Anh hùng đoán giữa trần ai mới già!
Sưu tầm.


Nhà lãnh đạo tìm kiếm giấc mơ sau đó tìm kiếm
con người. Còn mọi người thì tìm kiếm nhà lãnh
đạo, sau đó mới tìm kiếm giấc mơ!
John CMaxwellKhông biết làm sao mà tuyển ?

Hiểu

kinh doanh
Hiểu công ty


THÁI
ĐỘ?

KIẾN THỨC

KỸ NĂNG

10


Giữ chân – Tạo môi trườngThu nhập
Thăng tiến
Văn hóa
Giá trị gia tăng
Môi trường thử thách, phát hiện ra mình
Triết lý công ty – “Đạo” kinh doanh


Nhiệm kỳ trung bình của một
Giám đốc điều hành là:

4.6 năm

(Theo điều tra của Cantos 2004)

22 Giám đốc điều hành của Châu Âu bị sa thải trong năm 2003
Tỷ lệ GĐ Điều hành cho biết
họ mong muốn thôi việc là:
Năm 1995
Năm 2005

18%
50%

(Theo điều tra của Booz Allen 2004)


Nghịch lý cuộc đời ?
Muốn

khỏe phải mất sức
Muốn nhanh phải chậm
Muốn kéo phải đẩy
Muốn nhảy phải nhún
Muốn thu tiền phải chi tiền
Muốn giữ phải buông


LÀM GIÀU CÔNG VIỆC

Trao quyền và trách nhiệm
Trao đổi thông tin và cung
cấp thông tin phản hồi
Góp ý có tính xây dựng
Tăng cường tính tự chủ
tạo thêm nhiều cơ hội cho
họ “tỏa sáng” và chỉ có
thể tỏa sáng nhất nơi đây.
“Hãy theo tôi bạn sẽ gia tăng giá trị”


Liệu có chiếc lá nào không có sự cộng tác của
thân cây và môi trường ?


CÁC YẾU TỐ TẠO ĐỘNG LỰC


CÁC YẾU TỐ DUY TRI


HÀI LÒNG VÀ BẤT MÃN
Những yếu
tố duy trì
liên quan
đến môi
trường
mà trong
đó công
việc
Nguyên nhân đem đến
sự được
hài lòng nằm ở nộithực
dunghiện

Những ́u tớ
tạo đợng lực
liên quan đến
bản thân
cơng việc

công việc; còn nguyên
nhân gây bất mãn nằm
ở môi trường làm việc


Người thành công tìm ra lĩnh vực
sở trường của mình. Lãnh đạo thành công
thì tìm sở trường của nhân viên!
John CMaxwell


Không có triết lý

20


Không NƠI ĐẾN
làm sao mà ĐI?

21


Tại sao chúng ta thắng Mỹ?

Không có gì quý hơn độc lập tự do


Triết lý công ty
Tôi sẽ là ai ???
Tại sao tôi ở đây ???

Các mục tiêu

Sứ mệnh
Giá trị cốt lõi
Giá trị sống còn
23

Tầm
nhìn


Mô hình
Quân

- Thần
Ông chủ và Đầy tớ
Đại ca – Đệ tử
Bà mẹ – Trẻ em
Cô giáo và Học sinh
Thủ lĩnh và Anh em


Miễn phí!

26

Tuyển một đôi tay


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×