Tải bản đầy đủ

Facebook marketing vinalink 1

Xin chào mọi người!
/Nguyen.phamphuoc


about me

NGUYEN PHAM -

Will lì


1 số Nguyên tắc
• Cùng học, cùng làm, cùng trao đổi.

• Áp dụng trực tiếp trên lớp với case của mọi người
• Tôn trọng mọi người xung quanh.

• Mỗi người phải có 1 nick Facebook.


Shop nhỏ chuyên bán mỹ phẩm, dưới 200k/ sản phẩm.

Đầu tư 3 triệu cho Facebook trong 2 tháng đem về doanh số ~ 50 triệu


1 trong những nơi bám game console lấu đời nhất Tp HCM
Trong tháng đầu tiên chạy Facebook tỉ lệ bán game cao gấp đôi năm ngoái,
90% khách hỏi đặt game đến từ Facebook.Tổng quan Social Media


Social Media là gì?


Xem xét dưới khía cạnh truyền
thông

• Owned Media
• Paid Media
• Social Media


Khái niệm về SMM
• SN: Social Network
• SM : Social MediaChia sẻ &
Kết Nối
Tương tác
2 chiều

Mở

Lan
truyền

Lợi ích
Và ở Việt Nam hiện nay

26,000,000
Đến 20/01/2015 , Facebook sở hữu

> 28,000,000
Người dùng Việt Nam


Trong đó:

45.9%

60.0%
40.0%

27.3%

18.5%

8.3%

20.0%
0.0%
13-17

18-24

25 - 34

35+


Về mobile:

8,600,000

19,200,000
(74%)

Smartphone/ tablet
owners

(33%)
Điện thoại khác


Điểm hấp dẫn của Facebook với doanh nghiệp/ người buôn bán:

Khách hàng và tiền
đang ở đó

Dễ dàng dẫn dắt nếu
hiểu rõ insight người
dùng

Dễ dàng tiếp nhận thông tin hơn
nếu từ “nguồn” tin cậy


Cung cấp khả năng tiếp cận linh hoạt và tương đối chính xác đến
nhiều nhóm đối tượng với nhiều hành vi khác nhau thông qua những
gì người dùng thích, người dùng nói về và cookies.


FACEBOOK LÀM ĐƯỢC GÌ CHO
BẠN?


SM giải quyết được việc gì cho tôi?

Reach

Brand Resonance

Reaction

Tôi đã tiếp cận đúng và
đủ khách hàng mục
tiêu?

Tăng sự nhận biết Thương
hiệu hoặc Thay đổi Nhận
thức, thái độ của khách
hàng về Thương hiệu.

Tôi muốn họ sẽ hành
động ra sao: Mua sản
phẩm, Đăng ký dịch vụ
hay chia sẻ Thương hiệu?

Pro Tip: Establish measurement solutions specifically against the
marketing objectives during campaign planning


1/ Với Brand


Facebook là Công cụ truyền thông

Truyền thông trả
phí
Truyền thông viral

Own media : Cộng đồng riêng


Công cụ kết nối và chăm sóc khách hàng

• Định danh khách hàng và đưa
họ vào CRM (Facebook graph
API)
• Chăm sóc khách hàng hiện tại

• Nắm bắt được yêu cầu và xu
hướng để phát triển SP mới


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×