Tải bản đầy đủ

Nâng cao kiến thức với Rung Chuông Vàng


Câu
Câu 11
ĐÂY
ĐÂYLÀ
LÀPHƯƠNG
PHƯƠNGTRÌNH
TRÌNHMANG
MANGTÊN
TÊN
MỘT
MỘTNHÀ
NHÀTOÁN
TOÁNHỌC?
HỌC?

20
09
03
05
01

02
04
12
10
00
11
08
06
13
14
07
18
19
15
16
17

PHƯƠNG TRÌNH DIOPHANG


Câu 2
ĐÂY LÀ TÊN CỦA MỘT KÊNH
ĐÀO VÀ CŨNG LÀ TÊN CỦA
MỘT QUỐC GIA Ở CHÂU MĨ?

20
09
03
05
01
02
04
12
10
00
11
08
06
13
14
07
18
19
15
16
17

PANAMA


Câu 3

Cho dãy số sau: 1;3;6;10; ?
Số liền sau là :

15

20
09
03
05
01
02
04
12
10
00
11
08
06
13
14
07
18
19
15
16
17


Câu 4

Bạn hãy cho biết Woldcup
năm 2010 được tổ chức tại
quốc gia nào?

00
20
09
03
05
01
02
04
12
10
11
08
06
13
14
07
18
19
15
16
17

Nam Phi


Câu 5

Who wrote fiction
“The war and peace”?

20
09
03
05
01
02
04
12
10
00
11
08
06
13
14
07
18
19
15
16
17

Leptonxtoi


Câu 6

Tìm chữ số cuối cùng
của số 99?

20
09
03
05
01
02
04
12
10
00
11
08
06
13
14
07
18
19
15
16
17

9


Câu 7

Quốc gia nào ở Đông Nam Á
hiện nay có nữ tổng thống?

20
09
03
05
01
02
04
12
10
00
11
08
06
13
14
07
18
19
15
16
17

Phi-lip-pin


Câu 8
Trước tuyên ngôn độc lập của
Chủ tịch Hồ Chí Minh, nước ta có
bao nhiêu tác phẩm được coi là
tuyên ngôn độc lập?

2

20
09
03
05
01
02
04
12
10
00
11
08
06
13
14
07
18
19
15
16
17


Câu 9
TỈNH BÌNH ĐỊNH CÓ BAO
NHIÊU HUYỆN?

20
09
03
05
01
02
04
12
10
00
11
08
06
13
14
07
18
19
15
16
17

10 HUYỆN


Câu 10

Bạn hãy cho biết số tự
nhiên nhỏ hơn 30 có tổng
các ước bé hơn nó mà bằng
chính nó?

6 và 28

20
09
03
05
01
02
04
12
10
00
11
08
06
13
14
07
18
19
15
16
17


Câu 11

Nhà thơ được mệnh danh
là nhà thơ của làng cảnh
Việt Nam?

20
09
03
05
01
02
04
12
10
00
11
08
06
13
14
07
18
19
15
16
17

Nguyễn Khuyến


Câu 12

Một ca khúc bất hủ
thường được trình bày
vào dịp năm mới?

20
09
03
05
01
02
04
12
10
00
11
08
06
13
14
07
18
19
15
16
17

Happy new year


Câu 13
Tên viết tắt của các nước xuất
khẩu dầu mỏ ?

OPEC

20
09
03
05
01
02
04
12
10
00
11
08
06
13
14
07
18
19
15
16
17


Câu 14
Trong Thái Dương Hệ ngoài
Mặt Trời ra thì hành tinh nào
lớn nhất ?

20
09
03
05
01
02
04
12
10
00
11
08
06
13
14
07
18
19
15
16
17

Sao Mộc


Câu 15

“Mặt trời của thi ca Nga đã
lặn mất rồi”. Báo chí Nga đã
đưa tin như vậy khi ông qua
đời. Ông là ai ?

20
09
03
05
01
02
04
12
10
00
11
08
06
13
14
07
18
19
15
16
17

PUSKIN


Câu 16
NGƯỜI TA DÙNG ĐỒNG VỊ
CỦA NGUYÊN TỐ NÀY ĐỂ
XÁC ĐỊNH TUỔI THỌ CỦA
HÓA THẠCH ?

20
09
03
05
01
02
04
12
10
00
11
08
06
13
14
07
18
19
15
16
17

CACBON (C14)


Câu 17
Nếu 3 điểm của một tam giác
nối với trọng tâm của nó thì ta
được 3 tam giác nhỏ có diện
tích như thế nào?

20
09
03
05
01
02
04
12
10
00
11
08
06
13
14
07
18
19
15
16
17

Diện tích bằng nhau


Câu 18

Ai là người đầu tiên của Việt
Nam bay vào vũ trụ?

20
09
03
05
01
02
04
12
10
00
11
08
06
13
14
07
18
19
15
16
17

Phạm Tuân


Câu 19

Có bao nhiêu chữ số
chẵn có hai chữ số
khác nhau ?
41 số

20
09
03
05
01
02
04
12
10
00
11
08
06
13
14
07
18
19
15
16
17


THÍ SINH CHỌN CÂU HỎI

TỰNHIÊN

HỘI


Câu 20
TÊN CỦA ĐẠO DIỄN PHIM
TITANIC VÀ MỚI ĐÂY LÀ
PHIM AVATAR ?

20
09
03
05
01
02
04
12
10
00
11
08
06
13
14
07
18
19
15
16
17

CAMERON


Câu 20
Một tỉ phú có 17 viên kim cương
và muốn gửi 2/3 số đó cho quỹ
trẻ em bị chất độc màu da cam,
1/6 cho quỹ vì người nghèo và
1/9 cho quỹ trẻ em cơ nhỡ. Bạn
hãy giúp vị tỉ phú này chia số
viên kim cương sao cho suôn sẻ?

20
09
03
05
01
02
04
12
10
00
11
08
06
13
14
07
18
19
15
16
17

12 viên, 3 viên và 2 viên
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×