Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 27: Trả bài tập làm văn số 6

BÀI 27 - TIẾT 116: TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN TẢ NGƯỜI
I / Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức:
- Qua chữa bài học sinh nhận ra ưu – nhược điểm bài viết của mình – biết chữa các lỗi sai trong
bài.
2. Kĩ năng:
- Biết khắc phục các lỗi sai của bạn trong bài viết.
3. Thái độ:
- Có ý thức chữa bài
II / Chuẩn bị
- Gv: bài kiểm tra - đáp án – lỗi sai của học sinh trong bài kiểm tra
- Hs: vở ghi – nháp – bài cũ
III / Tiến trình tổ chức các hoạt đông dạy và học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Kiến thức

Hoạt động 1: HDHS chữa bài


I - Đề bài:

- Y/c học sinh chữa để bài

- Đọc lại đề bài

Đề 1: Hãy viết bài văn tả về
người thân của em (Ông, bà,
cha mẹ, anh, chị, em…..)

+ Nêu yêu cầu của đề bài

- Nêu yêu cầu của đề

+ Nêu dàn bài

- Trình bày dàn bài

Đề 2: Hãy miêu tả hình ảnh
của bố hoặc me trong lúc em
ốm

+ Nhắc lại đề bài

(dàn bài T105 – 106)
- Gv: đề 1: - tả người

- Nghe

đề2:- tả cụ thể hình ảnh
mẹ lúc em ốm ( lồng cảm
xúc khi tả )
Hoạt động 2: HDHS chữa lỗi bài viết

II – Chữa lỗi cụ thể


- Gv nhận xét bài viết

- Lắng nghe

1. Diễn đạt – dùng từ

+ Ưu điểm?
+ Nhược điểm?
- Y/c học sinh chữa lỗi cụ
thể.

- Chữa lỗi

+ Treo bảng phụ (lỗi sai diễn - Quan sát - đọc
đạt – dùng từ)
+ Y/c học sinh chữa
+ Giáo viên theo dâi –
hướng dẫn
- Chữa lỗi câu (chép vào
bẩng phụ) – y/c học sinh
chữa.
- Gv: chép các lỗi chính tả
lên bảng - y/c học sinh chữa
- Giáo viên đọc 2 – 3 bài
(G- K – TB – Y)

- Chữa lỗi dùng từ

2. Lỗi câu
Có cái gì cũng cho .
Ngày mai lại cho đi chơi.

- Chữa lỗi câu

- Chữa lỗi chính tả

3. Chính tả
Nung nay – Lung lay

- Nghe

Hoạt động 3: Trả bài – lấy điểm
- Gv trả bài

- Nhận bài

- Y/c học sinh chữa các lỗi
sai còn lại bằng bút chì

- Dùng bút chì chữa lỗi sai giáo
viên đã gạch chân

- Giải đáp thắc mắc

- Thắc mắc nếu có

- Gv lấy điểm vào sổ

- Đọc điểm chính xác

Hoạt động 4: Củng cố – dặn dò

Rắt em

- dắt


- Hệ thống – nhắc lại văn tả
người.

- Nhắc lại

- Tiết sau: ôn tập
- Xem: chuẩn bị ôn tập văn
miêu tả.

- Nghe – thực hiệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×