Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 27: Trả bài tập làm văn số 6

Tit 116

TR BI KIM TRA VN,
BI LM VN T NGI

I. Mc tiờu :
1. Kin thc: - Nhn ra c nhng u im v nhc im trong bi kim tra vn
v Tp lm vn
- Thy c phng hng khc phc, sa li.
- ễn tp nhng kin thc, k nng ó hc.
2. K nng: - Rốn k nng tng hp kin thc; k nng vit vn miờu t ngi.
3. Thỏi : Hc sinh cú ý thc t ỏnh giỏ, rỳt kinh nghim hc tp tt hn.
II. Chun b :
1. GV: - Chấm bài, bảng phụ ghi dàn bài Tập làm văn số 6.
2. HS: - Ôn kiến thức văn, Tập làm văn tả ngời.
III. Tin trỡnh t chc dy - hc:
1. Kim tra bi c: - Kt hp trong gi.
2. Cỏc hot ng dy - hc:

Hot ng ca thy v trũ
H1: Hng dn tỡm hiu v xõy

dng ỏp ỏn:
GV c tng cõu hi trong phn trc
nghim khỏch quan.
TaiLieu.VN

Ni dung kin thc
A. TR BI KIM TRA VN.
I. BI, TèM HIU , XY
DNG P N:

Page 1


HS trả lời phương án lựa chọn
GV nhận xét sau mỗi câu trả lời và công
bố đáp án từng câu
- Bài làm của em đạt ở mức độ nào ?
- Có những câu nào em xác định sai ?
- Em rút ra kinh nghiệm gì qua phần bài
làm này ?
- GV nêu đề bài phần trắc nghiệm tự
luận.

1. Trắc nghiệm khách quan ( 3điểm)
Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.
Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A

C

C

A

D

S

Câu 7: ( 1) một gã nghiện thuốc phiện
( 2) Cái dùi sắt
Câu 8: 1 - c, 2 - e, 3 - b, 4 - a.

HĐ2: Giáo viên nhận xét bài làm của
học sinh
* Ưu điểm:

2. Tự luận ( 7 điểm)
- Đáp án tiết 97
II. NHẬN XÉT:

- Một số bài làm nắm chắc kiến thức văn
học hiện đại, trình bày đủ ý, diễn đạt
lưu loát.
- Nhiều bài chữ viết đẹp, trình bày khoa
học
* Nhược điểm:
- Một số bài làm sơ sài, cảm nhận về các
tác phẩm chưa sâu sắc.
- Nhiều bài phần tự luận sơ sài, thiếu ý,
diễn đạt lủng củng.
- Một số bài chữ viết sấu, chưa hoàn
thành bài viết.

TaiLieu.VN

Page 2


HĐ3:GV hướng dẫn học sinh chữa lỗi
trong bài viết
- GV trả bài
- HS chữa lỗi trong bài viết của mình
- HS trao đổi bài viết, tự kiểm tra theo
cặp
- GV kiểm tra một số bài viết đã chữa lỗi III. TRẢ BÀI- CHỮA lỖI:
của học sinh.
HĐ4: Đọc đề, tìm hiểu đề, lập dàn bài
- HS nhắc lại đề bài
- GV chép đề lên bảng

? Bài viết yêu cầu gì về thể loại ?
( Tả cảnh hay tả người )
? Nội dung cần tả là gì ?

B. TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN.

? Cách viết như thế nào ?

I. ĐỀ BÀI, TÌM HIỂU ĐỀ, LÂP DÀN
BÀI

- GV cho học sinh thảo luận nhóm:

*. Đề bài:

? Xây dựng dàn ý cho đề bài trên ?

* Đề bài : Em hãy viết bài văn tả người
thân yêu và gần gũi nhất của em( ông ,
bà, cha, mẹ, anh, chị, em...)

- Đại diện nhóm trình bày - Nhận xét
- GV treo bảng phụ ghi dàn ý học sinh
đối chiếu.

* Tìm hiểu đề:
- Thể loại: Văn miêu tả người

? Bài viết của em đạt được nội dung gì
TaiLieu.VN

Page 3


so với dàn bài trên?
? Bài viết của em viết về ai?
? Em đã lựa chọn đủ các chi tiết tiêu
biểu về người đó chưa?

- Yêu cầu: Tả một người thân yêu (Trong
gia đình)
* Dàn bài:
- Nêu ở tiết 105 - 106

? Cách miêu tả đã theo trình tự hợp lí
chưa? Có sử dụng phép so sánh không?
? Các phần trong bài viết đã đảm bảo
yêu cầu chưa?
HĐ5: GV nhận xét bài viết của học
sinh
* Ưu điểm
- Hoàn thành bài viết
- Một số bài viết miêu tả sinh động, chân
thực.
- Một số bài viết sử dụng tốt phép so
sánh.
- Một số bài hành văn lưu loát, có cảm
xúc
* Nhược điểm :

II. NHẬN XÉT:

- Một số bài yếu tố kể nhiều hơn yêu tố
tả.

* Ưu điểm:

- Một số bài còn trình bày rờm rà, hành
văn chưa lưu loát.
HĐ6: Trả bài - chữa lỗi
- GV trả bài cho học sinh - Nêu một số

TaiLieu.VN

Page 4


lỗi yêu cầu học sinh chữa.

* Nhược điểm

- Học sinh chữa lỗi trong bài viết

III.TRẢ BÀI - CHỮA LỖI

->Trao đổi bài trong bàn.

* Lỗi chính tả :

- GV đọc bài khá: Tùng, Cường (6A),
Nguyệt (6B), Hè (6C).

- Chất dọng - chất giọng
- Gầy gòm

- Gầy còm

* Lỗi dùng từ
- Không bao giờ mạnh mồm với aiKhông bao giờ to tiếng với ai
- Mẹ có túm tóc đen láy - mái tóc
* Lỗi diến đạt
- Em yêu Nguyên lắm và cũng vậy yêu
em - Em yêu Nguyên lắm và bé cũng rất
quý em.
- Những khi ông ốm, ông ai cũng đến
thăm - Những khi ông ốm, các cụ trong
xóm đều đến hỏi thăm.

3. Củng cố
- Kĩ năng làm bài văn tổng hợp kiến thức văn học.
- Cách viết bài văn miêu tả người
4. Hướng dẫn học ở nhà.
- Ôn tập kiến thức văn học hiện đại
- Ôn kiến thức văn miêu tả người
TaiLieu.VN

Page 5


- Chuẩn bị bài: Ôn tập truyện và kí.

TaiLieu.VN

Page 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×