Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Câu trần thuật đơn không có từ là

BÀI 28 - TIẾT 118: CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ
TỪ LÀ
I / Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức:
- Nắm được câu trần thuật đơn không có từ là, tác dụng của kiểu câu này
2. Kĩ năng:
- Biết xác định chủ ngữ - vị ngữ của kiểu câu này. phân loại câu
3. Thái độ:
- Có ý thức tham gia vào hoạt động bài học, làm bài tập
II / Chuẩn bị
- Gv: sgk – sgv – giáo án – bảng phụ
- Hs: vở ghi – vở ghi – vở bài tập - sgk
III / Tiến trình tổ chức các hoạt đông dạy và học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Kiến thức

Hoạt động 1: Khởi động

1. Kiểm tra bài cũ
? Thế nào là câu trần thuật
đơn?

- Trả lời

2. Bài mới

- Lắng nghe

Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm chung của câu trần thuật
đơn không có từ là

I- Đặc điểm của câu trần
thuật đơn không có từ là.


- Y/c nhắc lại đặc điểm của
câu trần thuật đơn có từ là?

- Nhắc lại kiến thức đã học

- Y/c làm bài tập 1/ 118

- Đọc y.c bài tập 1

+ Treo bảng phụ bt1/118

- Quan sát - đọc nội dung

+ Y/c xác định CN – VN

- Phân tích ví dụ và xác định cấu
tạo của chủ ngữ. thể loại

? VN có cấu tạo? Từ loại

Xác định chủ ngữ - vị ngữ

? Hãy chọn từ phủ định điền
vào trước vị ngữ?

- Điền từ thích hợp (........)

? Qua ví dụ phân tích trên,
cho biết đặc điểm của câu
trần thuật đơn không có...?

- Suy nghĩ – trả lời

- Y/c học sinh đọc ghi nhớ /
119
- Phân biệt câu trần thuật
đơn có từ là với câu trần
thuật đơn không có từ là?

* Bài tập/118:

- Đọc ghi nhớ

- Chỉ ra giống và khác nhau.

Hoạt động 3: Tìm hiểu câu miêu tả và câu tồn tại

a. Phú ông // mừng lắm
VN – CTT
b. Chúng tôi // tụ hội ở góc
sân
VN – CĐT

* Ghi nhớ: sgk/119


- Y/c làm bt1/119

- Đọc y/c bt1

+ Xđ CN – VN ?

- Xđ CN – VN

II- Câu miêu tả và câu
TTại
Bài 1/119: Xác định CN –
VN.
a. Đằng cuối bãi , hai cậu
CN
bé con // trả lời lại
VN
b. Đằng cuối bãi, tiến lại //
VN

- Y/c làm bt2/119

- Đọc y/c bt2

+ Thảo luận nhóm 3 phút –
trình bày

- Thảo luận – các nhóm trình bày
– bổ xung

hai...bé con
CN
Bài 2/119:
Chọn câu thích hợp ở bài
tập 1 điền vào chỗ trống?
Giải thích?

- Từ bài tập trên câu trần
thuật đơn không có từ là có
những kiểu câu nào?

- Xác định kiểu câu

Hoạt động 4: HDHS luyện tập

- Điền: Câu b: 2 cậu bé lần
đầu tiên xuất hiện trong đoạn
trích (nếu) điền (a) thì coi
như nhân vật đã biết từ
trước)
* Ghi nhớ: sgk/119

III – Luyện tập


- Y/c làm bài tập 1/120

- Đọc y/c bài tập

+ Y/c lên bảng làm

- 2- 3 em lên bảng làm

+ Gv theo dâi học sinh làm
bài.

ở dưới lớp làm vào vở

- Y/c làm bài tập 2/120

- Đọc y/c bài tập

+ Viết cá nhân (5 phút)

+ Viết cá nhân

+ Y/c trình bày

+ Trình bày – bổ xung

Hoạt động 5: Củng cố – dặn dò
- Hệ thống kiến thức cơ bản

- Nhắc lại

- Về nhà: học bài
- Làm bt3/120
- Tiết sau: ôn tập văn miêu tả

- Nghe – thực hiện

Bài 1/120: Xđ CN – VN

Bài tập 2/120: viết đoạn văn
có sử dụng câu tồn tạiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×