Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Viết bài tập làm văn số 7 Văn miêu tả sáng tạo

BÀI 28 - TIẾT 121 + 122: VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN MIÊU
TẢ SÁNG TẠO
I / Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức:
- Biết sáng tạo trong khi thực hành viết bài văn miêu tả
2. Kĩ năng:
- Vận dụng các kĩ năng và kiến thức về văn miêu tả nói chung đã học ở tiết trước. rèn kĩ năng
viết.
3. Thái độ:
- Có ý thức và vận dụng viết bài sáng tạo tốt
II / Chuẩn bị
- Gv: đề bài - đáp án
- Hs: giấy kiểm tra – nháp
III / Tiến trình tổ chức các hoạt đông dạy và học:

Đề bài

Đáp án

Điểm


Đề bài: Em hãy tả quang cảnh một phiên chợ
theo tưởng tượng của em.

a. Mở bài: giới thiệu quang cảnh
chung của phiên chợ (ở đâu, lúc
nào).

1,5

b. Thân bài:
- Tả bao quát cảnh chợ
- Tả cụ thể: - người mua – bán
- Các mặt hàng
- Cách bày hàng
- Thái độ giao tiếp
âm thanh....cảm nhận
c. Kết luận: cảm nghĩ về phiên
chợ

7
2
1
1
1
1
1
1,5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×