Tải bản đầy đủ

Trình bày sự nghiệp sáng tác của hồ chí minh

Trình bày sự nghiệp sáng tác của Hồ Chí Minh - Ngữ Văn 12
Bình chọn:

Sự nghiệp sáng tác của Người được quy tụ chủ yếu trên ba lĩnh vực: a) Văn chính luận: - Nội dung: cổ
vũ tinh thần đấu tranh Cách mạng của nhân dân,tố cáo tội ác của thực dân,đế quốc. - Tác phẩm tiêu
biểu:Tác giả Vũ Trọng Phụng - Ngữ Văn 12Phân tích bức chân dung tự họa con người Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngữ Văn 12Sống đẹp là gì hỡi bạn? - Ngữ Văn 12
Vài nét về nhà văn Nam Cao - Ngữ Văn 12

Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học

Sự nghiệp sáng tác của Người được quy tụ chủ yếu trên ba lĩnh vực:
a) Văn chính luận:
- Nội dung: cổ vũ tinh thần đấu tranh Cách mạng của nhân dân, tố cáo tội ác của thực dân, đế
quốc.
- Tác phẩm tiêu biểu:
+ Bản án chế độ thực dân Pháp (1925): tác phẩm có giá trị hiện thực sắc sảo là bản án tố cáo
tội ác tày trời của thực dân Pháp đối với nhân dân các nước thuộc địa.
+ Tuyên ngôn độc lập (1945): văn kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại: khai sinh ra nước Việt
Nam Dân chủ cộng hòa; là áng văn chính luận mẫu mực.
+ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946), Không có gì quý hơn độc lập tự do (1966): đó là lời
hịch truyền đi vang vọng khắp non song làm rung động trái tim biết bao người Việt yêu nước.

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/trinh-bay-su-nghiep-sang-tac-cua-ho-chi-minh-ngu-van-12c30a4365.html#ixzz5mx7qppdXTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×