Tải bản đầy đủ

Trình bày phong cách nghệ thuật của nhà thơ tố hữu

Trình bày phong cách nghệ thuật của nhà thơ Tố Hữu - Ngữ Văn 12
Bình chọn:

Về nội dung, thơ Tố Hữu mang tính chất trữ tình chính trị rất sâu sắc. Hồn thơ ông luôn hướng tới cái
Ta chung với lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn của con người cách mạng, của cả dân tộc.Tố Hữu đã đưa thơ chính trị lên trình độ là thơ rất đỗi trữ tình? - Ngữ Văn 12Tác giả Ngô Tất Tố - Ngữ Văn 12Tác giả Nguyễn Khuyến - Ngữ Văn 12Tác giả Nguyễn Thi - Ngữ Văn 12


Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học

Về nội dung, thơ Tố Hữu mang tính chất trữ tình chính trị rất sâu sắc. Hồn thơ ông luôn hướng
tới cái Ta chung với lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn của con người cách mạng, của cả
dân tộc.
Cái Tôi trữ tình trong thơ ông là cái Tôi chiến sĩ nhân danh Đảng, nhân danh cộng đồng dân tộc
với lí tưởng sống là dấn thân vào con đường giải phóng dân tộc, phấn đấu vì cuộc sống tươi
đẹp của đất nước. Thơ ông không đi sâu vào cuộc sống, tình cảm riêng tư mà tập trung thể
hiện những tình cảm lớn, phổ biến, tiêu biểu của con người cách mạng như tình yêu lí tưởng,
yêu kính lãnh tụ, tình đồng bào đồng chí, tình cảm quốc tế vô sản. Niềm vui trong thơ ông
không nhỏ bé tầm thường mà là niềm vui lớn, sôi nổi, rực rỡ, hân hoan dặc biệt là những vần
thơ về chiến thắng.
Thơ Tố Hữu mang đậm tính sử thi. Thơ thường thể hiện những sự kiện chính trị lớn của đất
nước, luôn đề cập đến những vấn

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/trinh-bay-phong-cach-nghe-thuat-cua-nha-tho-to-huu-ngu-van-12c30a4401.html#ixzz5mx6isQ9yTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×