Tải bản đầy đủ

Anh chị hiếu như thế nào về câu tục ngữ nhàn cư vi bất thiện trong cuộc sống ngày nay


Anh chị hiếu như thế nào về câu tục ngữ Nhàn cư vi bất thiện trong cuộc sống ngày nay?
Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh - Ngữ Văn 12
Có công mài sắt, có ngày nên kim - Ngữ Văn 12
Suy nghĩ của anh (chị) về tình bạn, tình yêu ở lứa tuổi học sinh - Ngữ Văn 12
Đọc Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh, anh (chị) suy nghĩ gì về nghị lực của con người...
Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học
Dàn bài
1. Mở bài
Sống ở trên đời phải biết lao động. Lao động để nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình và giúp ích
xã hội. Lao động để khẳng định giá trị của bản thân, không lao động, rỗi nghề dễ sinh ra những thói
hư tật xấu, nên tục ngữ có câu: “Nhàn cư vi bất thiện".
2. Thân bài
a. Giải thích
Sống nhàn nhã, không có công việc làm, dễ nảy sinh những suy nghĩ và việc làm không tốt đẹp.
Câu tục ngữ khuyên chúng ta phải lao động không nên sống quá rảnh rỗi.
b. Lời dạy trên rất đúng

- Khi làm việc tâm trí ta sẽ tập trung vào công việc để đạt đến kết quả. Và chỉ có công việc giúp ta
vận dụng trí óc, những suy nghĩ hướng tới điều tốt đẹp. Nếu như rảnh rỗi, thời gian quá dư thừa
khiến người ta dễ có những suy nghĩ, hành động lệch lạc.
- Những kẻ phạm pháp, trộm cắp... thường xuất phát từ thành phần “vô công rỗi việc". Trong cuộc
sống họ không hướng để phục vụ, trong tư tưởng của họ không được ổn định vì vậy với thời gian
dài nhàn nhã họ dễ sinh ra những thói hư tật xấu.
c. Mở rộng vấn đề
- Có làm việc, lao động ta không có thời gian chết để nảy sinh những suy nghĩ, hành động sai lầm
giúp tư tưởng ta ổn định, hướng tới những điều tốt. Lao động cũng giúp ta được thoải mái hơn trong
cuộc sống. Qua lao động con ngưòi sẽ khẳng định được năng lực, giá trị.
- Vậy mà vẫn có những kẻ sợ lao động, lười biếng lao động, những kẻ đó là mầm mống để gây nên
những điều xấu xa cho xã hội, cho con người. Họ ... những kẻ thích hưởng thụ, sống sung sướng
mà không chịu lao động đáng được luật pháp nghiêm trị.
- Một bộ phận không nhỏ thanh niên la cà, chơi bời, tụ tập và dẫn đến những việc làm vô bổ, thậm
chí phạm pháp.

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/nhan-cu-vi-bat-thien-ngu-van-12c30a19600.html#ixzz5mwyEjNlSTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×