Tải bản đầy đủ

Nhân bất học bất tri lý

Nhân bất học bất tri lý - Ngữ Văn 12
Bình chọn:

Ngọc mà không được mài dũa thì không thể trở thành món đồ có giá trị, cũng như người mà không
học thì không biết được lý lẽ.Nghị luận xã hội: Giữ lấy truyền thống dân tộc - Ngữ Văn 12Nghị luận xã hội: Sống đẹp là gì hỡi bạn? - Ngữ Văn 12Nghị luận xã hội: Hãy sống trọn vẹn nhất - Ngữ Văn 12Bàn tay ơi cứu giúp em thơ tìm được những giấc mơ - Ngữ Văn 12


Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học

Bài làm
Người xưa có câu :
"Ngọc bất trác, bất thành khí
Nhân bất học, bất tri lý"
Nghĩa là ngọc mà không được mài dũa thì không thể trở thành món đồ có giá trị, cũng như
người mà không học thì không biết được lý lẽ. Câu nói đó đã nói lên tầm quan trọng của việc
học. Và ngày nay, để xác định một lần nữa mục đích của học tập, UNESCO đề xướng: "Học để
biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình." Học là trau dồi kiến thức tổng
quát, là tiếp thu những cái hay, cái mới, cái tiến bộ sáng tạo... là nâng cao khả năng chuyên
môn và các kĩ năng khác, đồng thời là hoàn thiện nhân cách của bản thân. Trước hết là chúng
ta "học để biết", để nhận thức được đúng, sai, tốt, xấu, hiểu rõ được các vấn đề. Quả thật là
nếu không có học thì bản thân chúng ta sẽ không có hiểu biết để đánh giá, nhận định đúng một
sự việc, vấn đề. Điều quan trọng hơn là sau khi hiểu được, biết được thì ta phải "làm", phải vận
dụng những gì đã học được vào thực tiễn đời sống. Có như vậy ta mới biết được thành quả
của việc học đã đem lại, đồng thời thông qua đó cũng đóng góp một phần không nhỏ vào các
hoạt động chung của xã hội. Mặt khác chúng ta còn "học để chung sống" để tạo dựng các mối
quan hệ giữa người với người được hòa thuận, tốt đẹp, đầm ấm hơn nhờ tiếp thu những qui
tắc giao tiếp, ách ứng xử và sự tinh tế, nhạy bén trong từng nền văn hóa. Có như vậy cuộc
sống của chúng ta sẽ trở nên hòa hợp và có ích với cộng đồng. Hơn thế nữa là chúng ta còn
"học để tự khẳng định mình", để chứng tỏ bản thân mình học là vì mục đích rõ ràng với ý chí
phấn đấu nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm đạt được mục tiêu đó. Đó là một quá trình lâu dài và
đòi hỏi bản thân người học sư siêng năng, chăm chỉ, sự kiên trì, bền bỉ tới cùng. Tất nhiên
thành quả của quá trình "học và làm" như vậy sẽ đem lại nhiều lợi ích và xứng đáng với công
sức mà ta đã bỏ ra. Như vậy câu nói của UNESCO khẳng định rằng học tập là bước cơ bản
cung cấp cho ta tri thức đồng thời hướng dẫn ta sử dụng tri thức vào các mục đích tốt đẹp. Câu


nói của UNESCO đã mở ra cho ta hai khía cạnh chính của việc học: thứ nhất là học phải thông
qua việc tiếp thu kiến thức trên lý thuyế

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/nghi-luan-xa-hoi-nhan-bat-hoc-bat-tri-ly-ngu-van-12c30a19766.html#ixzz5mwnERn5oTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×