Tải bản đầy đủ

Câu chuyện nhà quản lý cà rốt và nghệ thuật khen thưởng

Câu chuyện nhà quản lý cà rốt và nghệ thuật khen thưởng
Tác giả : Adrian Gostick
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 8223
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
EPUB PDF Đọc Online

Bằng một câu chuyện ngụ ngôn hiện đại và nh ững di ễn d ịch h ết s ức g ần g ũi, sinh động Gostick và Elton s ẽ
cho chúng ta thấy tầm quan trọng thực sự của " cà-r ốt " trong vi ệc kh ơi d ậy nh ững ti ềm n ăng to l ớn đang ng ủ
yên trong đội ngũ nhân viên của mình. Quyển sách này không nh ững trang b ị cho các nhà qu ản lý ngày nay
những chiến lược và giải pháp kinh doanh hữu hiệu, mà còn củng cố lòng trung thành và t ăng c ường hi ệu
năng lực làm việc của nhân viên bằng cách ghi nh ận thành tích c ủa h ọ thông qua m ột ph ương pháp khen
thưởng khá đơn giản gọi là " Bí quyết củ cà-rốt "
Bình luậnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×