Tải bản đầy đủ

Những tỷ phú tình cờ

Những tỷ phú tình cờ
Tác giả : Ben Mezrich
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 6744
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
EPUB MOBI Đọc Online

Câu chuyện hấp dẫn về chàng sinh viên đại học khác người, n ỗ lực c ải thi ện c ơ h ội giao ti ếp v ới phái y ếu và
kết cục lại tạo ra FACEBOOK.Nhân vật chính c ủa cu ốn Những t ỉ phú tình c ờ là Mark Zuckerberg (sinh n ăm
1984), một anh chàng đam mê lập trình máy tính đến quên ăn quên ng ủ mà kh ờ kh ạo trên tình tr ường, đã đột
ngột trở thành ngôi sao của xã hội với trang mạng xã hội Facebook mà m ục đích ban đầu ch ỉ là giúp nh ững
người nhút nhát như anh dễ làm quen và giao tiếp h ơn với các cô gái. Trong m ột đêm cô đơn, Mark xâm nh ập
vào hệ thống máy tính của trường, tạo ra một cơ sở dữ liệu có th ể áp d ụng để x ếp hạng toàn b ộ sinh viên n ữ
trong trường – gây sập hệ thống máy chủ của Harvard, khi ến anh suýt b ị đu ổi h ọc. Trong giây kh ắc đó, trong
căn phòng ký túc xá Harvard đó, cái khung c ủa Facebook đã ra đời. Và Nh ững t ỷ phú tình c ờ đã k ể m ột cách
đầy lôi cuốn về những đoạn đời tiếp theo đáng nhớ của người đã tạo ra Facebook, cùng s ự hình thành đặc
biệt của một công ty đã cách mạng hóa cách thức mà hàng tr ăm tri ệu ng ười trên th ế gi ới hi ện đang liên k ết v ới
nhau.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×