Tải bản đầy đủ

48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực

48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực
Tác giả : Robert Greene
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 18329
 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Bạn hãy xem 48 Nguyên Tắc Chủ Chốt Của Quyền Lực như là quyển sổ tay của nghệ thuật đánh lạc hướng.
Những nguyên tắc được trình bày đều là ghi chép của những người từng nghiên cứu và thuần thục trò chơi
quyền lực.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×