Tải bản đầy đủ

Chứng khoán các sai lầm hay mắc phải của nhà đầu tư nhỏ

Chứng Khoán Các Sai Lầm Hay Mắc Phải Của Nhà Đầu Tư Nhỏ
Tác giả : Khuyet Danh
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 8179
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
MOBI EPUB Đọc Online

Với các nhà đầu tư chứng khoán, thì những sai lầm của h ọ không ph ải là nh ỏ, th ậm chí ảnh h ưởng đến k ết
quả đầu tư, và cả cục diện của thị trường! Đó là những sai lầm rất cơ b ản: nh ư ra quy ết định theo đám đông
(tâm lý đám đông, tâm lý bầy đàn), hay quá tự tin, lạm dụng giao d ịch qua m ạng... Nh ững sai l ầm khi ến nhà
đầu tư vì thế mà mất tiền oan, không biết kêu ai!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×