Tải bản đầy đủ

Bạch thái bưởi khẳng định doanh tài nước việt

Bạch Thái Bưởi Khẳng định doanh tài nước Việt
Tác giả : Lê Minh Quốc
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 4456
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Có lẽ, Bạch Thái Bưởi chưa phải là nhà tư sản giàu nhất trong lịch sử Việt Nam. Nhưng ông lại chính là
nhà buôn nổi danh nhất và được nhiều người kính trọng, ngưỡng mộ lẫn công kích nhất.
Người ta chẳng truyền tụng nhiều về gia sản của ông, sử sách cũng ch ỉ ghi chép khá t ản m ạn v ề nh ững công
ty, nhà xưởng và công việc của ông. Nhưng cho đến mãi tận ngày nay, ng ười ta v ẫn tôn vinh B ạch Thái B ưởi
vì ông chính là người đầu tiên khẳng định vị thế của doanh nhân Vi ệt, ng ười làm kinh doanh v ới khát v ọng to
lớn là cải tạo xã hội, mà cụ thể là ước vọng có thể xây dựng một Hà Nội lung linh hoa lệ như Paris...
Khẳng định doanh tài nước Việt từ bàn tay trắng, trong m ột th ời k ỳ đen t ối c ủa đất n ước. qu ả th ật, đó là vi ệc
đáng tôn vinh.
Đó là một thời kỳ Việt Nam sống trong chế độ thuộc địa Pháp. Đó cũng là m ột th ời k ỳ đặc bi ệt, khi cánh c ửa
mở ra, người Việt lần đầu tiên đón nhận những tri thức mới, kinh nghiệm làm ăn mới của thế giới. Một bộ phận
trí thức đã ý thức được nhiệm vụ tiên phong của họ là phất lên ngọn cờ khai trí, kêu g ọi đồng bào đổi m ới để
nỗ lực đưa dân tộc phát triển sánh ngang với các cường quốc phương Tây.
Đó là thời kỳ mà nghề buôn lần đầu tiên trong lịch sử được xem trọng, được cổ súy nhi ệt li ệt. M ột phong trào
thực nghiệp rầm rộ cả nước. Chính trong buổi đầu phát triển ngành kinh doanh t ại Vi ệt Nam đã xu ất hi ện m ột

lớp doanh nhân mới ưu tú - những doanh nhân kinh doanh thành đạt nh ờ gi ải quy ết t ốt nh ững nhu c ầu xã h ội
và có một tinh thần vì cộng đồng rất cao.
Khi nói tới lớp doanh nhân ưu tú này, cái tên Bạch Thái B ưởi luôn được ng ười đương th ời và c ả h ậu th ế nh ắc
đến với niềm kính trọng lẫn tự hào. Bạch Thái Bưởi là ai? Xung quanh nhân v ật này có r ất nhi ều huy ền tho ại.
Khó ai có thể hình dung một người Việt Nam tay trắng có thể làm nên m ột s ự nghi ệp l ẫy l ừng d ưới th ời thu ộc
địa.


Từ một công chức làm trong một hãng thầu công chánh của Pháp, m ột ngày n ọ B ạch Thái B ưởi đã quy ết chí
mạo hiểm làm giàu. Chàng trai ấy đã từng xuất dương để học tập kinh nghi ệm, để tiếp c ận v ới tri th ức th ế gi ới
nhằm có một nền tảng vững chắc trong kinh doanh.
Chính từ khát vọng làm giàu và những kinh nghiệm tử sách v ở, B ạch Thái B ưởi đã thành công trên th ương
trường. Chỉ sau một thời gian ngắn Bạch Thái công ty đã vươn ra rất nhi ều lĩnh v ực, t ừ ngh ề buôn g ỗ, th ầu
thuế chợ đến kinh doanh thuyền bè trên sông nước, khai mỏ.
Dưới thời thuộc địa, các nhà buôn của ta bước ra thương trường c ũng là b ước vào m ột cu ộc c ạnh tranh v ới t ư
bản các nước như tư bản Hoa kiều, Pháp kiều… Bạch Thái Bưởi đã thành công không ch ỉ nh ờ s ự nh ạy bén
trong kinh doanh mà chính là từ quan niệm của ông về việc kinh th ương: kinh doanh là cách để gi ải quy ết
những nhu cầu trong xã hội, để khẳng định hình ảnh của người Việt trên thương trường.
Bạn đọc đang cầm trên tay tập sách viết về hành trình đặc bi ệt c ủa m ột con ng ười kinh doanh vì xã h ội, m ột
hành trình đầy ắp gian nan, vất vả. Ông đã để lại một kinh nghi ệm s ống còn trong kinh doanh, m ột bài h ọc quý
báu cho đời sau là cách xác lập mục tiêu làm giàu. N ếu ch ỉ bo bo thu vén để giàu n ứt nó đổ vách, thu vén cho
riêng cá nhân mình như biết bao nhà tư sản khác, thì ngày nay không m ấy ai bu ồn nh ắc đến tên tu ổi c ủa ông
nữa, bởi cái giàu ấy nghĩ cho cùng cũng chỉ là "giàu như Thạch Sùng" mà thôi.
Hơn một trăm năm trôi qua, ngồi ngẫm lại để thấy người x ưa đã th ật s ự giong bu ồm ra bi ển l ớn m ột cách t ự
tin, đàng hoàng và còn nguyên vẹn những bài học về thu ật x ử th ế, phép kinh th ương c ũng nh ư m ột t ấm lòng
toàn vẹn với đồng bào.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×