Tải bản đầy đủ

Quân vương thuật trị nước

Quân Vương Thuật trị nước
Tác giả : Niccolo Machiavelli
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 19609
 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương

•  Lời Giới Thiệu Của Raymond Aron

•  Chương 1: Nicolas Machiavel Kính Dâng Đức Ngài Uy Nghiêm Laurent De Dédicis

•  Chương 2: Những Vương Quốc Thế Tập

•  Chương 3: Những Vương Quốc Hỗn Tập

•  Chương 4: Lý Do Vương Quốc Của Darius Không Nổi Loạn Chống Lại Các Vị Thừa Kế Vua Alexandre

•  Chương 5: Phương Cách Cai Trị Những Đô Thị, Những Vương Quốc Đã Có Sẵn Nền Sinh Hoạt Và Luật 
Pháp•  Chương 6: Nhũng Lãnh Thổ Mới Chiếm Được Nhờ Võ Lực Và Tài Năng Của Kẻ Chiến Thắng

•  Chương 7: Nhũng Lãnh Thổ Mới Chiếm Được Nhờ Võ Lực Và Tài Lực Của Kẻ Khác

•  Chương 8: Những Kẻ Nhờ Hành Vi Hèn Ác Làm Được Chúa Công

•  Chương 9: Những Vương Quốc Dưới Chế Độ Dân Chính

•  Chương 10: Sức Mạnh Cần Cho Vương Quốc

•  Chương 11: Những Vương Quốc Trực Thuộc Giáo Hội Công Giáo

•  Chương 12: Những Hạng Cầm Quân Và Lính Đánh Thuê

•  Chương 13: Quân Chính Quy, Quân Phụ Trợ Và Quân Hỗn Hợp

•  Chương 14: Quân Vương Đối Với Chiến Tranh

•  Chương 15: Sự Khen Chê Đối Với Quốc Vương

•  Chương 16: Tính Hào Phóng Và Cần Kiệm

•  Chương 17: Độc Ác Để Dân Sợ Hay Độ Lượng Để Dân Yêu

•  Chương 18: Quân Vương Và Chữ Tín

•  Chương 19: Tránh Để Dân Ghét Và Khinh Bỉ

•  Chương 20: Công Tác Xây Cất Thành Trì Doanh Trại

•  Chương 21: Cách Cai Trị Được Lòng Dân


•  Chương 22: Tổng Bộ Trưởng Của Chúa

•  Chương 23: Phương Cách Tránh Nịnh Thần

•  Chương 24: Lý Do Các Vương Hầu Ý Mất Hết Đất Đai

•  Chương 25: Số Mệnh Và Con Người

•  Chương 26: Kêu Gọi Anh Hùng Cứu Nước

Chỉ trong một cuốn sách nhỏ của Machiavelli đã hội tụ những nguyên tắc làm nền móng cho khoa học quản trị
nói chung và chính trị học nói riêng.
Người ta sẽ  luôn luôn đọc Quân vương chừng nào con người vẫn chưa thôi trò chơi nguy hiểm nhưng hấp
dẫn có cái tên “chính trị”.
Qua cuốn sách, độc giả sẽ tìm ra chân dung một vị quân vương hình mẫu:
• Keo kiệt hay rộng lượng
• Độc ác hay nhân từ
• Thất hứa hay giữ lời nếu lời hứa đi ngược lại lợi ích của mình
• Phải làm gì để tránh bị dân chúng căm ghét
• Phải thực thi những hành động lớn lao để nâng cao uy tín của mình
***
Quân vương­ Thuật chính trị , có thể ví như cẩm nang dành cho kẻ thừa tự còn non trẻ của một Italia suy tàn,
trước khi kẻ ấy bước lên ngai vàng bị lãng quên. Thực chất, đó là tâm thư của ông dành riêng cho vị quân chủ,
chứ không nhằm truyền bá rộng rãi cho dân chúng. Bản dịch Quân vương ­ Thuật trị nước lần này là bản dịch
của   dịch   giả   Vũ   Thái   Hà,   hứa   hẹn   truyền   tải   sát   thực   nhất   các   nội   dung   trong   nguyên   tác   của   Nicolo
Machiavelli. Được phóng tác từ  tác phẩm kinh điển Quân vương, Giám đốc­ Thuật quản trị, là chỉ  dẫn dành
cho những nhà điều hành trẻ, những người đang không tiếc công sức hòng lưu lại dấu  ấn trong kỷ  nguyên
thông tin của thiên niên kỷ mới.
“… điều làm cho Quân vương không chỉ  có giá trị  nghệ  thuật và lịch sử  là cái sự  thật không thể  đảo ngược
rằng nó bàn về các nguyên tắclớn mà ngày nay vẫn đang hướng dẫn các quốc gia và nhà cai trị trong quan hệ
giữa họ với nhau và với các láng giềng.”
­ trích Lời nói đầu, bản tiếng Anh
Quả  thật, hiếm có cuốn sách nào thực sự  “vượt thời gian” như  Quân vương, cuốn sách nhỏ  khiêm nhường
song vô giá của Niccolò Machiavelli. Kể cả ngày nay, và kể cả dù bản thân ta không phải một quân vương hay
nhà cai trị, ta vẫn có thể rút ra từ cuốn sách này những lời khuyên đầy minh triết về thuật đối nhân xử  thế, có
thể dựa vào cuốn sách này để hiểu hơn về động cơ ẩn sau những động thái của các chính trị gia hiện đại ­ tức
là, dẫu ta chỉ là một thường dân “hèn mọn”, ta vẫn có tầm nhìn thấu suốt của một đấng quân vương.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×