Tải bản đầy đủ

Henry ford và ford đặt thế giới lên 4 bánh xe

Henry Ford Và Ford Đặt Thế Giới Lên 4 Bánh Xe
Tác giả : Lê Minh Toàn
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 4883
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
PDF

Henry Ford Và Ford - Đặt Thế Giới Lên 4 Bánh Xe (Bộ Sách Đạo Kinh Vi ệt Nam Và Th ế Gi ới): C ả th ế gi ới
đang di chuyển trên những chiếc xe bốn bánh có g ắn động cơ. Không ch ỉ Mỹ hay Châu Âu - cái nôi c ủa nh ững
sáng chế đầu tiên về xe hơi, mà ngay cả rất nhiều n ước Châu Á, ôtô- đã tr ở thành m ột v ật d ụng quen thu ộc
của các gia đình. Có nhận định rằng, ôtô đã làm thay đổi r ất l ớn l ối s ống c ủa ng ười M ỹ t ới m ức kh1o có th ể
tưởng tượng rằng họ có thể sống mà không có nó. Ôtô cũng không phải là gi ấc m ơ xa v ới v ới nh ững ng ười có
thu nhập trung bình nữa. Nếu chúng ta đi ngược v ề quá kh ứ, vào nh ững n ăm đầu th ế k ỷ XX, bu ổi đầu c ủa n ền
công nghiệp xe hơi thì sẽ thấy một sự tương phản rất lớn. Thời đó, những chiếc xe hơi là cả một gia tài lớn đối
với một người trung lưu ở Mỹ và Châu Âu. Xe hơi nh ư m ột thứ đồ chơi c ủa gi ới th ượng l ưu, m ột bi ểu t ượng
của sự xa hoa dành riêng cho giới quý tộc. Nh ững hãng s ản xu ất xe h ơi đã h ốt b ạc m ột cách "nh ẹ nhàng" trên
các sản phẩm dành cho nhà giàu. Chẳng ai dại dột ph ổ bi ến công ngh ệ hay tìm cách làm cho các s ản ph ẩm
phong phú hơn, vì như vậy họ sẽ phải bỏ ra nhiều công s ưc hơn để làm ra m ột s ản ph ẩm b ằng cách l ắm ti ền
là phương châm kinh doanh của các hãng xe h ơi th ời đó. Một cá nhân v ĩ đại là ng ười bi ết đặt lên vai mình m ột
sứ mệnh đối với xã hội mà anh ta đang sống. Henry Ford đã đặt lên vai mình m ột s ứ mênh cao c ả: góp ph ần
làm đại chúng hoá xe hơi trên toànthế giới. Đó không ph ải là giấc m ơ xa x ăm, mà nó đã được hi ện th ực hoá

ngay sau khi Ford Motor ra đời trên thị trường chưa đầy 20 năm. Qu ả thực đó là m ột b ước ti ến k ỳ di ệu. Henry
Ford, vị thánh ấy đã làm gì và đã làm như thế nào? Cu ốn sách nh ỏ bé này s ẽ hé l ộ v ề Ford, không ph ải là
chân dung về ông, mà về những gì ông đã làm để giúp cho chiếc xe trở thành ph ương ti ện c ủa đại chúng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×