Tải bản đầy đủ

Đừng hoang tưởng về biển lớn

Đừng hoang tưởng về biển lớn
Tác giả : Alan Phan
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 7325
 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
MOBI PDF EPUB Đọc Online

Đừng hoang tưởng về  biển lớn – TS Alan Phan là những góc nhìn gần, thực tiễn về  "biển lớn", là tập hợp
những trải nghiệm được rút ra từ  suốt cuộc đời hơn 40 năm bôn ba khắp năm châu làm ăn kinh tế  của ông.
Vẫn là văn phong sâu lắng, nhưng không kém phần hóm hỉnh, viết về kinh tế mà sinh động, thú vị, chứ không
hề cứng nhắc khô khan, vốn đã thân quen với những độc giả  “ruột” của Góc nhìn Alan. Thế  giới hội nhập và
những cơ  chế  có phần cởi mở, khuyến khích của Việt Nam với việc đầu tư  và gia nhập thị  trường thế  giới,
nhiều doanh nhân muốn vươn mình ra biển lớn để cạnh tranh và tự khẳng định. Song chỉ có một số ít trong đó
có thể  bứt phá khỏi “những lũy tre làng”. Sự  thất bại của nhiều doanh nghiệp Việt trên thị  trường quốc tế  bắt
nguồn từ sự thiếu hiểu biết, lối tư duy dập khuôn, sáo mòn. Họ nhìn thấy những điểm yếu của mình nhưng lại
không chịu thay đổi tư duy cá nhân để thực sự giải quyết các vấn đề ấy. “Tư duy này rất cần cho doanh nhân
Việt vì nó phải khác hẳn những gì họ đã học, đã quen và đã tạo sự thành công cho họ ở quê nhà. Tư duy này
rất cần vì nó đem lại cho doanh nghiệp sự trung thực và minh bạch, cũng như những chuẩn mực đạo đức kỹ
cương, để thành công bền vững. Tư duy này sẽ giúp họ  vựơt qua những định kiến sai lầm về  thất bại nghèo
khó, sáng tạo hay cách giao tiếp với đối tác, khách hàng và đối thủ. Một thí dụ  nhỏ  nhoi: nếu bạn hỏi một
doanh nhân Việt là làm ngành gì dễ làm nhất trong kinh doanh, có lẽ họ sẽ trả lời là mở quán ăn. Đây lại là một

công việc hết sức khó khăn tại Mỹ  vì những đòi hỏi về  luật lệ, vì sức canh tranh rất cao, vì sự  khó tính của
khách hàng. Trong khi đó, nếu hỏi một doanh nhân Mỹ là ngành gì dễ thưc hiện nhất khi khởi nghiệp, họ sẽ nói
là ngành báo chí, xuất bản…vì hiến pháp Mỹ  cấm nhà nước không được động đến ngành nghề  này (do đó,
bạn không cần phải xin phép để làm). Tại Mỹ, những quy tắc về quản trị, về quan hệ với quan chức, về tiếp th ị,
về gây vốn, về pháp lý, về nhân viên, về chất lượng sản phẩm, về phí tổn điều hành… gần như  ngược lại tất
cả những gì hiện đang áp dụng tại Việt Nam. Môi trường kinh doanh tại Trung Quốc thì gần gũi hơn với xứ ta,
nhưng tôi không nghĩ một doanh nghiệp lớn, nhỏ nào của Việt Nam có thể  cạnh tranh hữu hiệu tại sân chơi
của họ.” (Alan Phan) Cuốn sách “Đừng hoang tưởng về biển lớn” – TS Alan Phan là những góc nhìn gần, thực
tiễn về  "biển lớn", là tập hợp những trải nghiệm được rút ra từ  suốt cuộc đời hơn 40 năm bôn ba khắp năm
châu làm ăn kinh tế của ông. Vẫn là văn phong sâu lắng, nhưng không kém phần hóm hỉnh, viết về kinh tế mà


sinh động, thú vị, chứ không hề cứng nhắc khô khan, vốn đã thân quen với những độc giả “ruột” của Góc nhìn
Alan. “Khi tư duy mình không còn những hoang tưởng hời hợt và những lạc quan phi lý về biển lớn, thì khi đó
chúng ta mới đủ bình tĩnh và nghiêm túc để phác họa một chương trình ra khơi thực tế, khả thi.” ­ Alan PhanTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×