Tải bản đầy đủ

Ngay cả buffett cũng không hoàn hảo

Ngay Cả Buffett Cũng Không Hoàn Hảo
Tác giả : Vahan Janjigian
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 6114
 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
PDF

Vahan đã đưa ra một phản biện hết sức thuyết phục và tinh tế. Dù có hay không được cung cấp
thông tin về  thu nhập kỳ vọng, các nhà đầu tư  cũng tự  đưa ra các  ước tính của họ. Hơn nữa, bộ
máy quản lý cần phải cung cấp thông tin cho nhà đầu tư  nhiều hơn, chứ  không phải ít đi. Về  tính
không ổn định của thị trường, các nghiên cứu đã cho thấy những công ty không cung cấp thông tin
định hướng thường dễ biến động hơn những công ty có cung cấp. Quan trọng hơn là những công ty
không cung cấp thông tin định hướng thường có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ hơn. Nói cách khác,
những công ty đưa ra ước tính thu nhập thường có giá cổ phiếu cao hơn. Vì thế, đây là một quyển
sách khác thường. Tuy tập trung nói về nhà đầu tư thành công nhất trong lịch sử hiện đại, nhưng nó
cũng mang lại cho độc giả  những kiến thức sâu sắc và chiến lược chắc chắn để  đầu tư. Và cuối
cùng, những diễn giải của nó về thuế và sự minh bạch trong quản trị sẽ tạo ra một môi trường thuận
lợi để giá trị vốn cổ phần mở rộng hơn nữa.
Bình luận
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×