Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 29: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6
BÀI 29 - TIẾT 12: CHỮA LỖI VỀ CHỦ NGỮ, VỊ NGỮ
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức: - Lỗi do đặt câu thiếu chủ ngữ, vị ngữ.
- Cách chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ.
2. Kĩ năng: - Phát hiện ra các lỗi do đặt câu thiếu chủ ngữ, vị ngữ.
- Sửa được lỗi do đặt câu thiếu chủ ngữ, vị ngữ
3. Thái độ: - Rèn luyện ý thức sử dụng câu đủ chủ ngữ, vị ngữ trong khi viết văn.
II. Chuẩn bị :
1. GV: - Bảng phụ ( VD Phần I, II).
2. HS: - Đọc và nghiên cứu bài theo câu hỏi SGK.
III. Tiến trình tổ chức dạy - học:
1. Kiểm tra bài cũ: - Thế nào là câu trần thuật đơn không có từ là? Cho VD minh hoạ.
2. Các hoạt động dạy - học:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức

HĐ1: HDHS tìm hiểu câu thiếu chủ ngữ.


I. CÂU THIẾU CHỦ NGỮ:

- GV treo bảng phụ ghi ví dụ

1. Ví dụ: SGK

? Tìm chủ ngữ, vị ngữ trong ví dụ ?

2. Nhận xét:

? Ví dụ a thiếu chủ ngữ, em hãy chữa lại câu
này cho đủ thành phần chính ?

a. Qua truyện "Dế Mèn phiêu lưu kí"

- HS chữa câu sai: Thêm CN vào câu a:

cho thấy Dế Mèn biết phục thiện.

"cho ta thấy"

TN
VN
-> Thiếu chủ ngữ
b. Qua truyện "Dế Mèn phiêu lưu kí",
TN


em thấy Dế Mèn biết phục thiện.
HĐ2: HD HS tìm hiểu câu thiếu vị ngữ.

CN

- GV treo bảng phụ ghi ví dụ

VN

-> Đủ chủ ngữ và vị ngữ

- GV chia lớp làm 4 nhóm thảo luận (3')II. CÂU THIẾU VỊ NGỮ:

- GV giao nhiệm vụ: Tìm chủ ngữ, vị ngữ trong
ví dụ ?

1. Ví dụ: SGK

- HS: Đại diện nhóm trả lời

a. Thánh Gióng/ cưỡi ngựa sắt, vung

-> Nhóm khác nhận xét

CN

- GV nhận xét, kết luận

roi sắt, xông thẳng vào quân thù.

? Hãy chữa lại câu viết sai cho đúng ?
( câu b thêm cụm từ: Em rất thích hình ảnh…;
câu c thêm cụm từ: là bạn thân của tôi.)

2. Nhận xét:
VN

-> Câu đủ thành phần
b. Hình ảnh/ Thánh Gióng cưỡi ngựa
DTTT

Phụ ngữ

sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù.
Câu thiếu vị ngữ

->

c. Bạn Lan,/ người học giỏi … 6A.
CN

giải thích cho CN

HĐ3: Hướng dẫn học sinh luyện tập

-> Câu thiếu vị ngữ.

- HS: Đọc và nêu yêu cầu bài tập

d. Bạn Lan là người học…lớp 6A

? Em sẽ đặt câu hỏi như thế nào cho các ý a, b,
c để xác định có đủ chủ ngữ và vị ngữ ?
- GV gọi 3 học sinh lên bảng làm bài
- HS khác nhận xét
- GV nhận xét, chữa bài.

CN

VN

-> Câu đủ thành phần
III. LUYỆN TẬP:
Bài tập 1: Đặt câu hỏi để kiểm tra xem các
câu dưới đây có thiếu CN,VN không?
a.- Ai không làm gì nữa ?(Câu hỏi xác định
chủ ngữ) - bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay
- Từ hôm đó, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu
Tay như thế nào ? (Câu xác định vị ngữ) không làm gì nữa.
b. - Ai đẻ được ? ( Hổ) - Câu xác định CN
- Hổ làm sao ?(đẻ được) - Câu xác định VN


c. - Ai già rồi chết ? (Bác Tiều) - Xác định CN
- HS đọc yêu cầu bài tập 2

- Hơn mười năm sau Bác Tiều làm sao ?
(gìa rồi chết) - Câu xác định VN

Bài tập 2: Trong số các câu dưới đây câu nào
- GV gợi ý học sinh làm bài tập: Đặt câu hỏi
như bài tập 1 sẽ xác định được câu nào viết sai. viết sai? Vì sao?
a. Kết quả năm học đầu tiên ở trường
- HS: Lắng nghe, làm theo hướng dẫn.
CN
THCS

đã động viên em rất nhiều.

VN
b. Với Kết quả năm học đầu tiên ở trường
THCS đã động viên em rất nhiều. -> Thiếu CN
c. Những câu chuyện dân gian mà chúng tôi
thích nghe kể. -> Thiếu vị ngữ.
d. Chúng tôi thích nghe kể những
CN

VN

câu chuyện dân gian.
Câu b, c viết sai vì thiếu VN
Bài tập 3:
- GV nêu yêu cầu bài tập 3

a. Chúng em

- GV gọi học sinh lên bảng điền

b. Chim

- Lớp nhận xét

c. Hoa

- GV nhận xét, chữa bài.

d. Trẻ em
Bài tập 4:

- HS thảo luận nhóm tìm từ thích hợp, lên bảng
điền từ

Điền những từ thích hợp vào chỗ trống:

- GV hướng dẫn HS nhận xét, rút ra kết luận
đúng.

b. Dế Mèn đã phục thiện.

a. Hải học rất tốt
c. Mặt trời đã lên cao
d. chúng tôi đi tham quan

3. Củng cố:


- GV lưu ý học sinh câu thiếu chủ ngữ và vị ngữ sẽ không đủ nòng cốt câu
- GV hệ thống toàn bài.
4. Hướng dẫn học ở nhà:
- Nhớ được cách chữa lỗi do đặt câu thiếu chủ ngữ, thiếu vị ngữ.
- Làm bài tập 5 SGK Tr 130
- Chuẩn bị viết bài số 7 Văn miêu tả sáng tạo.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×