Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 29: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

Tiết 120 :

CHỮA LỖI VỀ CHỦ NGỮ VÀ VỊ NGỮ
A – Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức.
- Lỗi do đặt câu thiếu chử ngữ, thiếu vị ngữ.
- Cách chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ.
2. Kỹ năng.
- Phát hiện ra các lỗi do đặt câu thiếu chủ ngữ, thiếu vị ngữ.
- Sửa được lỗi do đặt câu thiếu chủ ngữ, thiếu vị ngữ.
3. Thái độ.
- Học tập đúng đắn.
B – Chuẩn bị của thầy và trò.
- Giáo viên: Giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ năng.
- Học sinh: Vở soạn, sách giao khoa.
C – Tiến trình các hoạt động dạy và học.
* Bài cũ :
- Nêu đặc điểm của câu trần thuật đơn không có từ là ?
- Phân biệt câu miêu tả và câu tồn tại ? Cho ví dụ ?
* Bài mới :


TaiLieu.VN

Page 1


Hoạt động của GV, HS

Nội dung cần đạt

- Cho 1 HS đọc 2 câu văn trong SGK I. Câu thiếu chủ ngữ.
? Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong a. Qua truyện “Dế mèn phiêu lưu kí” cho
hai câu đã cho ?
thấy Dế mèn biết phục thiện → câu này
thiếu CN.
b. Qua truyện “Dế mèn phiêu lưu kí”, em
thấy Dế mèn biết phục thiện → câu này có
đầy đủ thành phần
? Hãy chữa lại câu viết sai cho - Truyện “Dế mèn phiêu lưu kí” cho em thấy
đúng?
Dế mèn biết phục thiện (biến trạng ngữ
thành chủ ngữ)
- Qua truyện “Dế mèn phiêu lưu kí” em thấy
Dế mèn biết phục thiện (biến vị ngữ thành
một cụm chủ ngữ - vị ngữ)
- Cho 1 HS đọc 4 câu văn trong SGK II. Câu thiếu vị ngữ.
? Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong - Câu a : Có đầy đủ các thành phần.
mỗi câu ?
- Câu b : Mới chỉ là cụm danh từ đây là câu
thiếu vị ngữ.
- Câu c : Chưa thành câu, mới có cụm từ
(bạn Lan) và phần giải thích cho cụm từ đó
(người … 6A), đây là câu thiếu vị ngữ.
- Câu d : Có đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ.
? Hãy chữa lại câu viết sai cho đúng - Cách chữa câu b :

TaiLieu.VN

Page 2


?
+ Thêm vị ngữ : Hình ảnh … đã để lại trong
em niềm kinh phục.
+ Biến cụm danh từ đã cho thành một bộ
phận của cụm C – V :
Em rất thích hình ảnh … quân thù
- Cách chữa câu c :
+ Thêm một cụm từ làm vị ngữ.
Bạn Lan, người học giỏi nhất lớp 6A, là bạn
thân của tôi.
+ Biến câu đã cho thành một cụm C – V
Bạn Lan là người học giỏi nhất lớp 6A.
+ Biến câu đã cho thành 1 bộ phận của câu.
Tôi rất quý bạn Lan, người học giỏi nhất
lớp 6A.
III) Luyện tập.
+ Hướng dẫn học sinh làm các bài tập 1, 2, 3, 4 tại lớp.
+ Cũng cố bài học : Giáo viên nhắc lại kiến thức chủ ngữ, vị ngữ.
+ Hướng dẫn học :
- Học sinh về làm bài tập 5 (trang 130 SGK).

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×