Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 29: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

Tiết 120: CHỮA LỖI VỀ CHỦ NGỮ VỊ NGỮ

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT.
Giúp học sinh:
- Hiểu được thế nào là câu sai về chủ ngữ, vị ngữ.
- Tự phát hiện ra những câu sai về chủ ngữ và vị ngữ.
- Có ý thức nói viết câu đúng.
B. CHUẨN BỊ.
Giáo viên: Đọc sách - tài liệu - giáo án.
Học sinh: Đọc sách - Trả lời câu hỏi.
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
*Hoạt động1.Khởi động.
I. Ổn định tổ chức:
II. Kiểm tra bài cũ.
- Thế nào là thành phần chính? Thành phần phụ của câu.
- Nêu đặc điểm của chủ ngữ - vị ngữ.
III. Tổ chức các HĐ dạy học:
*Hoạt động 2. Bài mới.
Trong quá trình đặt câu khi nói khi viết đôi khi chúng ta mắc lỗi về chủ ngữ
vị ngữ, vậy cách chữa ntn?


TaiLieu.VN

Page 1


1. Câu thiếu chủ ngữ.
Xác định CN,VN của mỗi câu sau:
a,Qua truyện “Dế Mèn phiêu lưu
kí”/

-Cách 1: Thêm chủ ngữ: Qua truyện... em thấy
Dế Mèn...
-Cách 2:  Biến vị ngữ thành cụm C-V.

TRN
Qua truyện... tác giả cho ta thấy Dế Mèn..
thấy Dế Mèn biết phục thiện.(Thiếu
-Cách 3: Biến trạng ngữ thành chủ ngữ.
CN)
VN

Truyện “Dế Mèn...” cho em thấy Dế Mèn...

b, Qua truyện “Dế Mèn phiêu lưu
kí”
TR N

* Đối với câu thiếu CN có các cách chữa như
sau:
- Thêm CN vào câu

em / thấy Dế Mèn biết phục thiện.
VN(Đủ CN,VN)
?Em hãy chữa lại cho đúng?

- Biến 1 thành phần nào đó trong câu thành CN
của câu( thường là TRN)
- Biến VN thành một cụm C-V.

-Vậy từ việc chữa lại như trên theo


em một câu thiếu CN ta có thể chữa
lại bằng cách nào?

?Xác định CN,VN của mỗi câu sau:
2. Câu thiếu vị ngữ.

Câu a, d đủ TP C-V.
b. Hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa
CN
sắt, roi sắt, xông thẳng vào quân
thù/

TaiLieu.VN

*Câu b.
- Hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, vung
roi sắt, xông thẳng vào quân thù/
CN

Page 2


( Thiếu
VN)

đã để lại trong em niềm kính phục.
VN

c. Bạn Lan, người học giỏi nhất lớp
6A/
CN
(ThiếuVN)
Chữa lại câu sai cho đúng?

- Em/ rất thích hình ảnh Thánh Gióng cưỡi
ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù.
*Câu c.
- Bạn Lan/là người/ học giỏi nhất lớp 6A.
CN

c

v
VN

Cách chữa câu thiếu VN.

?Đặt câu hỏi để kiểm tra xem những - Tôi/ rất quý bạn Lan, người học giỏi nhất lớp
6A.
câu dưới đây có thiếu CN,VN
không?
* Đối với câu thiếu VN có các cách chữa như
sau:
- Thêm VN vào câu
Trong những câu sau câu nào viết
sai, vì sao?

- Biến cụm từ đã cho thành 1 bộ phận củaVN
- Biến cụm từ dã cho thành một cụm C-V
II. Luyện tập

Nêu cách chữa của em?

Bài 1:
a. Từ hôm đó ai không làm gì nữa (Xác định
CN)

Điền CN thích hợp vào chỗ trống.

- Từ hôm đó bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu
Tay thế nào?(Xác định VN)
b. Lát sau: Ai đi được(Xác định CN)
Lát sau: Hổ thế nào? (Xác định VN)

TaiLieu.VN

Page 3


c. Bác Tiều thế nào.
Ai già rồi chết?
Bài 2
a, Câu đủ TP.
b, Thiếu VN. Chữa bằng cách bỏ từ với
c, Thiếu VN.Chữa bằng cách thêm VN: luôn
luôn đi theo chúng tôi suốt cuộc đời.
d, Đủ TP.
Bài 3. Gợi ý: Đặt câu hỏi để điền
Ai bắt đầu học hát?Chúng em bắt đầu học hát.

*Hoạt động3 :Củng cố- Dặn dò.

IV. Củng cố: Khái quát nội dung bài
V. Hướng dẫn về nhà:
-Bài tập về nhà: 4, và hoàn thiện bài tập 5 (SGK).
-Chuẩn bị vở thứ hai viết văn miêu tả sáng tạo.

TaiLieu.VN

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×