Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 29: Viết đơn

Tiết 124: VIẾT ĐƠN
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT.
-Giúp học sinh:
- Hiểu các tình huống cần viết đơn: Khi nào viết đơn? Viết đơn để làm gì?
- Biết cách viết đơn đúng cách và nhận ra những sai xót thường gặp khi viết
đơn.
B. CHUẨN BỊ.
Giáo viên: Đọc sách - tài liệu - giáo án.
Học sinh: Đọc sách - Trả lời câu hỏi.
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
** Hoạt động 1 .Khởi động.
I .Ổn định tổ chức: Sĩ số : 6A..............................
6B................................
6C.................................
II. Kiểm tra bài cũ.
- Kết hợp.
- Trình bày bài tập về nhà.
III. Tổ chức các HĐ dạy - học:
** Hoạt động 2.Bài mới.
I. Khi nào cần viết đơn.


TaiLieu.VN

Page 1


- Đọc ngữ liệu.

1/ Ngữ liệu.t/131
2/ Nhận xét.

- Từ ví dụ (SGK) em rút ra
nhận xét khái quát
đơn là gì?khi nào thì cần
viết đơn?

- Trong một số trường hợp
(mục 2) trường hợp nào
phải viết đơn? Gửi ai?

* Đơn là một loại văn bản hành chính công vụ được
viết ra giâý để đề đạt một nguyện vọng tới một người
hay một cơ quan tổ chức có quỳên hạn giải quyết.
- Viết đơn khi cần đề đạt một nguyện vọng với một
người hay một cơ quan, tổ chức có quyền hạn giải
quyết nguyện vọng đó.
- Một số trường hợp phải viết đơn.
+ Mất xe  viết đơn trình báo giải quyết.
- Viết đơn xin học lớp nhạc, hoạ - Gửi BGH; giáo
viên phụ trách.
+ Đơn xin học - Gửi BGH trường cần đến học.
II. Các loại đơn và những nội dung không thể
thiếu trong đơn.
a.Các loại đơn :
-Gồm có 2 loại đơn: +Đơn theo mẫu
+Đơn không theo mẫu

- Ở 2 mẫu đơn có điểm gì
giống và khác nhau?

*Giống nhau:


- Đều để đề đạt một nguyện vọng... xin giải quyết.
+ Đều có một số phần giống nhau: tiêu ngữ, tên đơn,
người viết, người (nơi) nhận nguyện vọng; cảm ơn,
kí tên.
* Khác nhau:

TaiLieu.VN

Page 2


+ Đơn theo mẫu đã có những mục sẵn quy định,
người viết chỉ cần đến điền vào.
+ Đơn không theo mẫu ngoài phần chung giống đơn
theo mẫu thì nội dung trình bày: nguyện vọng rất linh
hoạt, tuỳ từng công việc.
b.Các nội dung không thể thiếu trong đơn( Phần quan
trọng của đơn):
+ Đơn gửi ai? ( Cơ quan, tổ chức, ca nhân)
+ Ai gửi đơn( Cá nhân hay tập thể)
+ Gửi để làm gì?( Mục đích gửi đơn hay là nguyện
vọng đề đạt cần được giải quyết).
III . Cách thức viết đơn:
a.Đơn viết theo mẫu:
- Những phần nào là quan
trọng không thể thiếu được
ở 2 mẫu đơn?

Người viết chỉ cần đến điền vào chỗ trống những nội
dung cần thiết( Chú ý đọc kĩ để trả lời cho đúng yêu
cầu từng mục trong đơn) .
b. Đơn không theo mẫu:
Thông thường theo các mục sau( 8 mục):
- Quốc hiệu, tiêu ngữ:” Cộng hoà.....hạnh phúc”
- Địa điểm, ngày tháng năm làm đơn.
- Tên đơn: Đơn xin..
- Nơi gủi: Kính gửi....
- Họ tên, nơi công tác, hoặc nơi ở của người viết
- Trình bày sự việc,lí do, nguyện vọng ( đề nghị)

TaiLieu.VN

Page 3


- Cam đoan và cảm ơn
- Kí tên.
*Ghi nhớ+ Lưu ý (SGK tr 134,135)
*.Lưu ý.
Đơn tù không theomaaux thường phải viết bằng tay ,
không nên dùng bản in.
Em hãy viết đơn xin nghỉ
học

-Tên đơn bao giờ cũng viết bằng chữ in to,
- Cần trình bày sáng sủa, rõ ràng....

Gợi ý: Là đơn không theo mẫu.
HS dựa trên cách thức viết một lá đơn để viết.
Yêu cầu : Hs viết, trình bày.
GV nhận xét,s ửa chữa.
*Hoạt động 3 : Củng cố - Luyện tập
IV. Củng cố - Luyện tập.
-Em hãy viết đơn xin nghỉ học?
*Gợi ý: Là đơn không theo mẫu.
HS dựa trên cách thức viết một lá đơn để viết.
Yêu cầu : Hs viết, trình bày.
GV nhận xét,sửa chữa.
- Viết đơn để làm gì?
- Nội dung bắt buộc phải có trong đơn?
TaiLieu.VN

Page 4


V. Hướng dẫn về nhà.
- Học phần ghi nhớ.
- Viết đơn xin học lớp Âm nhạc tại nhà văn hoá vào dịp hè.

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×