Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Tiết 127 :

CHỮA LỖI VỀ CHỦ NGỮ VÀ VỊ NGỮ
(Tiếp theo)
A – Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức.
- Các loại lỗi do đặt câu thiếu cả chủ ngữ lẫn vị ngữ và lỗi về quan hệ ngữ nghĩa
giữa chủ ngữ với vị ngữ.
- Cách chữa lỗi do đặt câu thiếu cả chủ ngữ lẫn vị ngữ và lỗi về quan hệ ngữ
nghĩa giữa chủ ngữ với vị ngữ.
2. Kỹ năng.
- Phát hiện các lỗi do đặt câu thiếu cả chủ ngữ lẫn vị ngữ và lỗi về quan hệ ngữ,
nghĩa giữa chủ ngữ với vị ngữ.
- Chữa các lỗi trên đảm bảo phù hợp với ý định diễn đạt của người nói.
3. Thái độ.
- Phát hiện lỗi và sửa lỗi.
B – Chuẩn bị của thầy và trò.
- Giáo viên: Giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ năng.
- Học sinh: Vở soạn, sách giao khoa.
C – Tiến trình các hoạt động dạy và học.
* Bài cũ :

- Kiểm tra vở bì tập của học sinh
TaiLieu.VN

Page 1


* Bài mới :
Hoạt động của GV, HS

Nội dung cần đạt
I - Câu thiếu cả chủ ngữ lẫn vị ngữ

- Cho một HS đọc câu văn trong SGK.
? Hai câu trên mắc lỗi gì ?

- Cả hai câu đều không có chủ ngữ, vị
ngữ, mới chỉ có trạng ngữ.

? Nguyên nhân mắc lỗi ?

- Chưa phân biệt được chủ ngữ, vị ngữ,
trạng ngữ.

? Nêu cách sửa lỗi ở hai câu đó ?

- Câu a :
Mỗi khi đi qua cầu Long Biên, lòng tôi
bồi hồi rất lạ.
- Câu b :
Bằng khối óc sáng tạo và bàn tay lao
động của mình, chỉ trong vòng sáu tháng,
người hoạ sĩ đã hoàn thành bức vẽ tuyệt
mỹ.
II – Câu sai về quan hệ ngữ pháp giữa
các thành phần câu.

- Cho học sinh đọc ví dụ trong SGK

TaiLieu.VN


Page 2


? Mỗi bộ phận in đậm trong câu văn - Về dượng Hương Thư
viết về ai ?
? Nhưng cách sắp xếp phần in đậm - Làm cho người đọc hiểu nhầm phần in
trong câu gây ra sự hiểu lầm như thế đậm miêu tả hành động của chủ ngữ (ta).
nào ?
? Như vậy câu này sai về mặt nào ?

- Sai về mặt nghĩa.

? Ta có thể sửa chữa như thế nào ?

- Viết lại câu đúng trật tự cú pháp
⇒ Ta thấy dượng Hương Thư, hai hàm
răng cắm chặt … hùng vĩ .
III – Luyện tập
Bài 1

? Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các - Câu a: Cầu / được … cầu Long Biên
câu ?
- Câu b: Lòng tôi / lại nhứ … oai hùng
- Câu c: Tôi / cảm thấy … vững chắc
BàI 2
Viết thêm vào chủ ngữ, vị ngữ vào chỗ a) Mỗi khi tan trường, học sinh ùa ra
trống ?
trường
b) Ngoài cánh đồng, lúa đã chín rộ
c) giữa cánh đồng lúa chín, những chiếc
nón trắng nhấp nhô

TaiLieu.VN

Page 3


d) Khi ô tô về đến đầu làng, mọi người
cùng reo lên
Bài 3
? Các câu sai ở chỗ nào ? Nêu cách - Câu a: Thiếu CN, VN
chữa ?
⇒ Cách sửa : Thêm một nòng cốt chủ –
vị
…một cụ rùa nổi lên
- Câub: Thiếu C – V
⇒ Cách sửa : … chúng ta đã bảo vệ
vững chắc nền độc lập của mình
- Câu c: Thiếu C – V
⇒ Cách sửa : … chúng ta nên xây dựng
bảo vệ cầu Long Biên
Bài 4
? Phát hiện và sửa lỗi về quan hệ ngữ - Câu a: Về mặt nghĩa, chủ ngữ không
nghĩa của câu ?
phù hợp với VN 2(Cầu bóp còi)
⇒ Cách sửa : …và còi xe rộn vang …
yên tĩnh .
- Câu b:Về mặt nghĩa,không rõ ai vừa đI
học về ( Mẹ Thuý hay Thuý )
ị Cách sửa : … Thuý vừa đI học về

TaiLieu.VN

Page 4


- Câu c: Về mặt nghĩa, không rõ bạn ấy
là Tuấn không ? Không rõ cho em hay
cho ai ị Cách sửa : … và cho em một
cây bút mới
* Củng cố :
- Giáo viên nhấn mạnh về nội dung bài học :Cách chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ
* Hướng dẫn về nhà :
- HS về nhà làm bài tập 5 trang 67 SBT

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×