Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Tiếng Việt

Tiết 127

CHỮA LỖI VỀ CHỦ NGỮ, VỊ NGỮ
( Tiếp theo)

I. Mục tiêu :
1. Kiến thức: - Các loại lỗi do đặt câu thiếu cả chủ ngữ và vị ngữ, lỗi về quan hệ
ngữ nghĩa giữa chủ ngữ với vị ngữ.
- Cách chữa lỗi do đặt câu thiếu cả chủ ngữ lẫn vị ngữ và lỗi về quan hệ ngữ
nghĩa giữa chủ ngữ với vị ngữ.
2. Kĩ năng: - Phát hiện ra các lỗi do đặt câu thiếu cả chủ ngữ lẫn vị ngữ và lỗi về
quan hệ ngữ nghĩa giữa chủ ngữ với vị ngữ.
- Sửa được lỗi trên, bảo đảm phù hợp với ý định diễn đạt của người nói
3. Thái độ: - Giúp học sinh nhận thức đúng về tác dụng của việc sử dụng câu có
đủ chủ ngữ, vị ngữ, đúng với ngữ nghĩa.
II. Chuẩn bị :
1. GV: - Bảng phụ ( VD Phần I, II).
2. HS: - Đọc và nghiên cứu bài theo câu hỏi SGK.
III. Tiến trình tổ chức dạy - học:

1. Kiểm tra bài cũ: - Các câu sau viết sai như thế nào, em hãy viết lại cho đúng:
- Cười đùa vui vẻ.
- Kết quả năm học đầu tiên ở trường THCS.
2. Các hoạt động dạy - học:

TaiLieu.VN

Page 1


Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức

HĐ1: HD HS tìm hiểu và chữa những
câu thiếu cả chủ ngữ và vị ngữ.

I. CÂU THIẾU CẢ CHỦ NGỮ, VỊ
NGỮ

- GV treo bảng phụ ghi ví dụ

* Ví dụ:

- HS đọc ví dụ

a. Mỗi khi đi qua cầu Long Biên.

? Chỉ ra những chỗ sai ở câu trên và nêu
cách chữa ?

-> Câu thiếu CN, VN
Cách chữa:

- HS: Câu a chưa thành câu, chưa có chủ
Mỗi khi đi qua cầu Long Biên, tôi lại nhớ
ngữ, vị ngữ, mới chỉ có phần trạng ngữcách chữa: thêm chủ ngữ, vị ngữ cho câu đến ngày tháng chống Mĩ cứu nước.
VD b sai giống ví dụ a, nhưng ở ví dụ b
có 2 trạng ngữ. Chữa bằng cách thêm
chủ ngữ và vị ngữ.

b. Bằng khối óc sáng tạo và bàn tay lao
động của mình, chỉ trong vòng sáu tháng.
-> Câu thiếu cả CN, VN
Cách chữa:

HĐ2: HD HS tìm hiểu câu sai về quan
hệ ngữ nghĩa giữa các thành phần
câu.

- Bằng khối óc sáng tạo và bàn tay lao
động của mình, chỉ trong vòng sáu tháng,
chúng tôi đã hoàn thành công việc được
giao.

- GV treo bảng phụ ví dụ

II. CÂU SAI VỀ QUAN HỆ NGỮ
NGHĨA GIỮA CÁC THÀNH PHẦN
CÂU:

- HS đọc ví dụ

1. Ví dụ:

? Mỗi bộ phận được gạch chân trong câu
trên nói về ai ?

2. Nhận xét

? Câu trên sai như thế nào ?

TaiLieu.VN

- Câu trên sai ở chỗ nhầm lẫn giữa các
thành phần câu làm cho câu sai nghĩa.

Page 2


- Nêu cách chữa lỗi

- Cách chữa:

- GV: Cách sắp xếp như câu đã cho làm
Ta thấy Dượng Hương Thư ghì chặt trên
cho người đọc hiểu phần gạch chân
ngọn sào, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm
trước dấu phẩy (… nẩy lửa) miêu tả hoạt bạnh ra, cặp mắt nảy lửa như một hiệp sĩ
động của chủ ngữ trong câu là "ta". Như của Trường Sơn oai linh, hùng vĩ.
vậy câu sai về mặt nghĩa.
HĐ3: Hướng dẫn học sinh luyện tập
- HS đọc yêu cầu bài tập
- GV gọi 3 học sinh lên bảng làm bài
- HS khác nhận xét bài làm của bạn
- GV nhận xét, kết luận (cho điểm)
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh thảo luận nhóm: 4
nhóm trong 3'

III. LUYỆN TẬP:
1. Bài tập 1: Xác định CN,VN:
a. CN: Cầu; VN: đổi tên ...
b. CN: Lòng tôi; VN: lại nhớ ...
c. CN: Tôi; VN: cảm thấy chiếc cầu...

- Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác nhận 2. Bài tập 2: Viết thêm CN,VN:
xét, bổ sung
a. Mỗi khi tan trường, HS xếp hàng đi ra
cổng.
- GV nhận xét, kết luận
b. Ngoài cánh đồng, lúa đã bắt đầu chín.
- HS đọc yêu cầu bài tập 3
- GV gọi 3 học sinh lên bảng làm bài tập
- HS khác nhận xét
- GV nhận xét, kết luận.

c. Giữa cánh đồng lúa chín, các bác nông
dân đang gặt lúa.
d. Khi chiếc ô tô về đến đầu làng, mọi
người chạy ùa ra đón.
3. Bài tập 3: Chỉ ra chỗ sai và nêu cách
chữa các câu sau:
- Các câu sai: Thiếu CN,VN

TaiLieu.VN

Page 3


- Chữa lại: Thêm CN,VN
a - ... , hai chiếc thuyền đang bơi.
b -..., chúng ta đã bảo vệ vững chắc non
sông gấm vóc.
c - ..., ta nên XD bảo tàng cầu Long Biên.
3. Củng cố:
- Khi viết văn, HS thường mắc những lỗi gì?
- Em cần chú ý điều gì khi viết văn?
4. Hướng dẫn học ở nhà:
- Xem lại các bài đã chữa. Tìm các VD có câu sai về chủ ngữ, vị ngữ và sửa
lại cho đúng.
- Làm bài tập 4.
- Xem lại cách viết đơn, giờ sau học Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi.

TaiLieu.VN

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×