Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

BÀI 30 - TIẾT 128: LUYỆN TẬP CÁCH VIẾT ĐƠN VÀ SỬA
LỖI
I / Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức:
- Nhận ra những lỗi thường mắc khi viết đơn thông qua các bài tập. Luyện tập cách viết đơn.
2. Kĩ năng:
- Nhận được phương hướng và cách khắc phục, sửa chữa các lỗi thường mắc qua các tình
huống.
3. Thái độ:
- Có ý thức làm bài tập và phát hiện chữa kịp thời
II / Chuẩn bị
- Gv: sgk – giáo án
- Hs: vở ghi - sgk - vở bài tập
III / Tiến trình tổ chức các hoạt đông dạy và học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1: Khởi động
1. Kiểm tra bài cũ

? Khi nào ta viết đơn? Đơn
được trình bày ntn?

- Làm bt trên bảng

2. Bài mới

- Nghe và ghi chép

Hoạt động 2: Chữa các lỗi thường mắc khi viết đơn

Kiến thức


- Gv gọi hs đọc bài tập1.

- Đọc y/c bài tập

I – Các lỗi thường mắc khi viết
đơn.

- Em hóy cho biết lá đơn
mắc phải lỗi gì? cần sửa lại
ntn?

+ Làm cá nhân

Bài 1/142
Phát hiện lỗi sai và sửa.

+ Trình bày – bổ xung

- Thiếu: + Quốc huy

Trong đơn thiếu quốc
hiệu, thiếu tờn người viết
đơn, thiếu ngày tháng, nơi
viết đơn và chữ kớ của
người viết đơn.

+ Tên người làm đơn
+ Ngày...nơi viết đơn
+ Tên người viết đơn, kí
tên.

- Gv cho hs bổ sung những
thiếu sút đú vào đơn.
- Yêu bcầu học sinh đọc lại
đơn đã sửa.

- Chỉnh sửa

- Gọi học sinh nhận xét,
giáo viên nhận xét.

- Đọc

- Gv gọi hs đọc bài tập 2.
? Lá đơn này sai chỗ nào?
em hóy bổ sung để lá đơn
đú đúng?

- Chữa: Bổ sung nhung thiếu sót
trong đơn.

- Nhận xét
- Lắng nghe

Lớ do viết đơn tham gia học - Đọc y/c bài tập
Không chớnh đáng, thiếu
+ Thảo luận 5’ trình bày
ngày tháng và nơi viết đơn. – bổ xung
Sửa lại cụm từ" tờn em là"
bằng" em tờn là"

Bài 2/143

- Gv nhận xét, chốt ý

- Ngày tháng nơi viết đơn

Phát hiện – sửa
- Lý do viết đơn không chính
đáng.
- Chữa:

- Gv gọi hs đọc bài tập 3:
? Lá đơn sai ở chỗ nào?
Hoàn cảnh viết đơn Không
cú tớnh thuyết phục. Trường - Lắng nghe
hợp này phải do phụ huynh
viết thay.
- Đọc y/c bài tập

Bài 3/143
- Hoàn cảnh viết đơn không có


Hoạt động 3: HDHS luyện tập

III – Luyện tập

- Y/c làm bt2/144

- Đọc y/c bài tập

Bài 2/144:

+ Y/c làm cá nhân 7’

+ Làm cá nhân

+ Y/c trình bày

+ Trình bày

- Ra đề  học sinh viết đơn

- Nghe - ghi

viết đơn xin được tham gia
đội tình nguyện tuyên truyền và
bảo vệ môi trường xanh, sạch
đẹp.

+ Viết 5’

+ Viết cá nhân

* Bài tập: viết đơn xin ôn tập

+ Trình bày

- Trình bày

Hoạt động 4: Củng cố – dặn dò
- Hệ thống kiến thức

- Nhắc lại

- Soạn: Động Phong Nha

- Lắng nghe – thực hiện

- Tiết sau: trả bài số 7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×