Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Tiết 128:LUYỆN TẬP CÁCH VIẾT ĐƠN VÀ SỬA LỖI

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT.
Giúp học sinh:
- Nhận ra được những lỗi thường mắc khi viết đơn thông qua các bài tập.
- Nắm được phương hướng và cách khắc phục, sửa chữa các lỗi
thường mắc qua các tình huống.
B. CHUẨN BỊ.
Giáo viên: Đọc sách - tài liệu - giáo án.
Học sinh: Đọc sách - Trả lời câu hỏi.
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
*Hoạt động 1 : Khởi động.
I. Ổn định tổ chức: Sĩ số :

6A............................
6B..............................
6C............................

II. Kiểm tra bài cũ.
- Trình bày những yê cầu trong một lá đơn?
- Trình bày bài tập về nhà.

III. Tổ chức các HĐ dạy - học:
*Hoạt động 2.Bài học.

TaiLieu.VN

Page 1


I. Các lỗi thường mắc khi viết đơn.
Đơn xin nghỉ học có những *Đơn xin nghỉ học:
lỗi gì? Sửa như thế nào?
Thiếu:
+ Quốc hiệu
+Tên người viết đơn
Ngày, tháng, năm, nơi viết
đơn, chữ kí người viết
*Đơn xin theo học lớp nhạc hoạ
Đơn xin theo học lớp nhạc
hoạ có những lỗi gì? Sửa
như thế nào?

- Mắc các lỗi:+ Lý do theo học chưa chính
đáng.
+ Thiếu nơi viết, ngày viết đơn.
- Cần sửa: em tên là; kèm theo tên: học sinh
lớp, trường.( Không viết tên em là)

Đơn (3) có những lỗi gì?
Sửa như thế nào?

* Đơn xin phép nghỉ học
- Nêu lí do chưa hợp lí: ốm, sốt li bì, đầu đau
nhức.... không thể ngồi dậy được mà lại có thể
viết đơn được  phải do phụ huynh viết.
- Cần sửa: Đơn xin nghỉ học hoặc: giấy xin
phép.
Nên viết: Em tên là.
II. Luyện tập
Bài tập 1

Quê em mới có điện. Em
hãy thay bố ( mẹ) viết đơn
gửi Ban quản lí điện của địa
TaiLieu.VN

Gợi ý: Đầy đủ các nội dung yêu cầu của một
lá đơn.
Chú ý: Đơn xin sử dụng điện=> Nhất thiết

Page 2


phương xin bán điện cho gđ
mình?
** HS thảo luận nhóm.

phải có lời cam kết tuân thủ nghiêm túc qui
chế dùng điện , yêu cầu về đường dây, công
tơ.
Bài tập 2

Viết đơn xin tham gia đội
tình nguyện tuyên truyền
bảo vệ môi trường.

Gợi ý:
- Quốc hiệu.
- Địa điểm viết... ngày ... tháng ... năm ...
- Tên đơn.
- Kính gửi.
- Em tên là: ...học sinh lớp ... trường ...
- Nguyên nhân (lí do): Tầm quan trọng của
việc bảo vệ môi trường và thực trạng môi
trường.
+ Trường có thành lập đội.
- Nguyện vọng.
- Lời cảm ơn.
- Địa điểm viết... ngày ... tháng ... năm ... Kí
tên.

*Hoạt động 3. Củng cố-Dặn dò
IV. Củng cố:
- Những phần nào phải có trong đơn?
TaiLieu.VN

Page 3


V. Hướng dẫn học tập.
- Bài tập về nhà: (1) phần luyện tập.

TaiLieu.VN

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×