Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Tiết 128 :

LUYỆN TẬP VỀ CÁCH VIẾT ĐƠN VÀ SỬA LỖI VỀ
ĐƠN
A – Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức.
- Các lỗi thường mắc phải khi viết đơn (về nội dung, về hình thức).
- Cách sửa chữa các lỗi thường mắc khi viết đơn.
2. Kỹ năng.
- Phát hiện và sửa được các lỗi sai thường gặp khi viết đơn.
- Rèn kỹ năng viết đơn theo đúng nội quy quy định.
3. Thái độ.
- Phát hiện và khắc phục các lỗi trong đơn.
B – Chuẩn bị của thầy và trò.
- Giáo viên: Giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ năng.
- Học sinh: Vở soạn, sách giao khoa.
C – Tiến trình các hoạt động dạy và học.
* Bài cũ :
Kiểm tra vở bì tập của học sinh
* Bài mới :


TaiLieu.VN

Page 1


Hoạt động của GV, HS

Nội dung cần đạt
I - Các lỗi thường mắc khi viết đơn
Bài tập 1 :

- Cho học sinh đọc đơn 1.
? Chỉ rõ các lỗi trong đơn này ?

- Cho học sinh làm việc theo nhóm. Sau
đó cử đại diện trả lời.
- Giáo viên nhận xét bổ sung.
* Các lỗi mắc phải :
- Thiếu Quốc hiệu.
- Thiếu ngày, tháng, năm viết đơn.
- Thiếu họ tên người viết.
- Người, nơi nhận đơn không rõ ràng.
- Thiếu chữ kí của người viết.

? Hãy nêu cách sửa lỗi ?

- Bổ sung những phần thiếu
Bài tập 2 :

- Cho học sinh đọc đơn 2

- Cho học sinh làm việc theo nhóm. Sau
đó cử đại diện trả lời.

? Đơn trên mắc những lỗi gì ?

* Các lỗi mắc phải trong đơn là :
- Thừa phần viết về bố, mẹ vì không cần
thiết phải khai trong đơn này.

TaiLieu.VN

Page 2


- Lý do viết đơn không xác đáng.
- Thiếu thời gian, nơi viết đơn, lời cam
đoan, chữ kí của người viết đơn.
? Nêu cách sửa đơn này ?

- Bổ sung những phần thiếu, bỏ bớt
những chổ viết thừa.
Bài tập 3 :

- Quy trình thực hiện tương tự bài 1, 2.

* Các lỗi mắc phải trong đơn là :
- Hoàn cảnh viết đơn không thuyết phục,
đã ốm li bì thì không thể viết đơn được
(trường hợp này phải do phụ huynh viết
thay cho học sinh ốm mới đúng)

? Cách sửa như thế nào ?

- Thay người viết bằng tên và cách xưng
hô của một phụ huynh.
II – Luyện tập

- Chia học sinh trong lớp thành hai
nhóm, mỗi nhóm làm một bài tập trong
SGK (trang 14). Sau đó cử đại diện đọc
trước lớp lá đơn tiêu biểu nhất của
nhóm.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

TaiLieu.VN

* Lưu ý.
- Đơn xin cấp đIện cho gia đình : Nhất
thiết phải có lời cam kết tuân thủ nghiêm
túc quy chế dùng điện yêu cầu về đường
dây, công tơ.
- Đơn xin vào Đội tình nguyện bảo vệ
môi trường có thể gửi người đội trưởng
hoặc nhà trường và phải có sự đồng ý
của giao viên chủ nhiệm lớp, của gia
đình.

Page 3


* Củng cố :
- Nhắc nhở học sinh các lỗi thường mắc khi viết đơn.
* Hướng dẫn học bài : HS về nhà làm bài tập.
Đề ra : Viết đơn xin gia nhập Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chi Minh.

TaiLieu.VN

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×