Tải bản đầy đủ

bài tập tu từ (tiếng trung cơ bản)

1. 这这这这这这这这这这这这这这
2. 这这这这这这这这这这这这“这这这”这这这这“这这”这
3. 这这这这——这这这这这这
4. 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
这这
5. 这这这这这“这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这

这这
这这
这这这这
这这这这
这这这这

6. 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
这这这这这这这这这

这这这这

7. 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
这这这这这这这这这


这这

8. 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这——这这这这这这这
这这这这这这这这这这这这这这这这这这这

这这

9. 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这

这这


1. 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
2. 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
这这这这这这这
3. 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
4. 这这这这“这这这”这“这这这”这这这这这这这
5. 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
这这这
6. 这这这这这这“这这这这这”这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
这这这这这这这
7. 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
这这这这这这这这这这这这这这这
 
8. 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
“这这这”这这这这这这这这这这这这这

这这这这
这这
这这
这这
这这
这这
这这
这这


1. 这这这这这这这这
2. 这这这这这这这 ······ 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这

3. 这这这这这这这这这这这这这这这
4. 这这这这这这这这这这这这这这
5. 这这这这这这——这这这这这这

这这
这这这这
这这这这
这这这这
这这这这

6. 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
这这这这

这这

7. 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这“这这这这”这这这这这
这这这这这这这这这这这

这这

 8. 这这这这这这这这这这这这这这这这这

这这

9. 这这这这这——这这这这这
10. 这这这这这这——这这这这

这这这这
这这这这


1. 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
2. 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
这这
3. 这这这这—— / 这这这
4. 这这这这——这这
5. 这这这这这这这这这这这这这这这这这这

这这
这这
这这这这
这这这这
这这

6. 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这


这这

7. 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
 

这这

8. 这这这这这这——这这这这这这

这这这这

 9. 这这这这这这这这这这这这这这这这这这

这这这这

10. 这这这这这这——这这

这这这这


1. 这这这这这——这这这这这
2. 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
3. 这这这这这——这这这这
4. 这这这这这——这这这这这这
5. 这这这这这这这这这这这这这这这这这这

这这这这
这这
这这这这
这这这这
这这

6. 这这这这这这这 19 这这这这 20 这这这这这这这这这这这这这这这这这
这这这这

这这

7. 这这这这这“这”这这这这这这这这这这这这这这这这

这这

 
8. 这这这这——这这这这
9. 这这这这这这——这这这这这
 
10. 这这这这——这这

这这这这
这这这这
这这这这


1. 这这这这这这 -- 这 这这这 这这 .

这这

2. 这这这这这这这这这这这这这 这这这这 .

这这这这

3. 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这 这这这这这这这这这这这这这 这这这
这这这这“这这”这

这这

4. 这这这这这这 这这这这 .
5. 这这这这这这这这这这这这

这这
这这这这

6. 这这这 这这这这这这这 “这这”这 这这这这这这这这这 这这这这这这这这这
这这这这这这这

这这

这这
7. 这这这这这 -- 这这这这这 .
8. 这这这这 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这 这这这这这这
这这
这这这这这这这这这
9. 这这这 这这这这这这这这 这这这这这这这这这这这这这这 这这这这这这这这
这这
这这这这这这这这这
10. 这这这这这这这这这这这这这 这这这这这这这这这 这这这这这这这这这这这
这这
这这这这这这这


1. 这这这这这这 19 这这这这 20 这这这这这这这这这这这 这这这这这这这这
这这这
2. 这这这这这这这这这这这这这这这这这 这这这这这这这这这这这这这这这这这
这这这 这这这这这这这这这这 这这这这这这这这这这这这这
3. 这这这这这 -- 这这这这这
4. 这这这这 这 这这这这这这这这这这这

这这
这这
这这
这这这这

这这这这
5. 这这这这这这这这这这这
6. 这这这 这这这这这这这这 这这这这这这这这这这这这这这 这这这这这这这这
这这
这这这这这这这这这
7. 这这这这这这这这这这这这这这这这 这这这这这这这这这这这这 这这这这这
这这
这这这这这这这这这
8. 这这这这这这 -- 这这 这这这这这

这这

9. 这这这这这这这这这这 这这这这这这这

这这


1. 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这 这这
这这这这这这这这这这这这这

这这

2. 这这这这这 -- 这这这这这这这

这这

3. 这这这这这这这这 这这这这这 这这这这这 这这这这这 这这这这 这这这这
这这这这

这这这这

4. 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这

这这

5. 这这这这这这 这这这这

这这

6. 这这这这这这这这这这这

这这这这

7. 这这这这这这这这这这这这这这 这这这这

这这这这

8. 这这这这这这这这这这这这 这这这这这这这这这这这这这这这这 这这这这这
这这这这这 这这这这这这这这这这
9. 这这这这 -- 这这

这这
这这Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×