Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 32: Tổng kết phần Tập làm văn

Tiết 133 :

TỔNG KẾT PHẦN VĂN & TẬP LÀM VĂN
A – Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức.
- Nội dung, nghệ thuật của các văn bản.
- Thể loại, phương thức biểu đạt của các văn bản.
2. Kỹ năng.
- Nhận biết ý nghĩa, yêu cầu và cách thức thực hiện các yêu cầu của bài tổng kết.
- Khái quát hệ thống văn bản trên các phương diện cụ thể.
- Cảm thụ và phát biểu cảm nghĩ cá nhân.
3. Thái độ.
- Yêu môn văn, có kiến thức tổng hợp.
B – Chuẩn bị của thầy và trò.
- Giáo viên: Giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ năng.
- Học sinh: Vở soạn, sách giao khoa.
C – Tiến trình các hoạt động dạy và học.
Bài cũ :
- Kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh
Bài mới :
Giáo viên hướng dẫn tổng kết theo 7 câu hỏi trong SGK.

TaiLieu.VN

Page 1


Câu 1 :
- Yêu cầu : Nhớ ghi chính xác theo các cụm bài, các kiểu văn bản đã học theo
thứ tự của chương trình.
1) Văn bản tự sự .
a. Tự sự dân gian
b. Tự sự trung đại.
c. Tự sự hiện đại (thơ tự sự – trữ tình)
2) Văn bản miêu tả.
3) Văn bản biểu cảm - chính luận (bút kí)
4) Văn bản nhật dụng (thư, bút kí, bài báo)
- Hướng dẫn học sinh nêu tên bài, tên tác giả và thể loại văn bản.
Câu 2 : Đọc lại các chú thích dấu sao ở các bài tập 1, 5, 10, 14, 29 và trả lời câu
hỏi.
- Yêu cầu : Trả lời ngắn gọn, đầy đủ, có nêu ví dụ minh hoạ.
Câu 3 :
- Lập bảng thống kê các nhân vật chính trong các văn bản tự sự đã học theo các
cột mục cụ thể.
Câu 4 :
- Trong các nhân vật chính trên, chọn ba nhân vật mà em thích nhất. Giải thích
lý do yêu thích.
Câu 5 :
- Điểm giống nhau giữa các loại truyện là đều phải có cốt truyện, nhân vật, chi
tiết, lời kể, tả ...
Câu 6 :
TaiLieu.VN

Page 2


- Yêu cầu học sinh chỉ rõ các văn bản thể hiện tình nhân ái.
Câu 7 :
- Yêu cầu học sinh đọc kĩ bảng tra các yếu tố Hán Việt ở cuối sách Ngữ văn lớp
6 tập 2.
* Cũng cố bài :
Giáo viên hệ thống lại nội dung kiến thức.
* Hướng dẫn :
Học sinh chuẩn bị cho phần tổng kết TLV.

TaiLieu.VN

Page 3


Tiết 134 :

TỔNG KẾT PHẦN VĂN & TẬP LÀM VĂN

A – Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức.
- Hệ thống kiến thức về các phương thức biểu đạt đã học.
- Đặc điểm và tính cách tạo lập các văn bản.
- Bố cục các loại văn bản đã học.
2. Kỹ năng.
- Nhận biết các phương thức biểu đạt đã học trong các văn bản cụ thể.
- Phân biệt được ba loại văn bản đã học.
- Phát hiện lỗi sai và sửa về đơn từ.
3. Thái độ.
- Yêu môn văn, có kiến thức tổng hợp.
B – Chuẩn bị của thầy và trò.
- Giáo viên: Giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ năng.
- Học sinh: Vở soạn, sách giao khoa.
C – Tiến trình các hoạt động dạy và học.
* Kiểm tra việc chuản bị bài của học sinh
* Giới thiệu bài mới.
I - Các loại văn bản và những phương thức biểu đạt đã học
TaiLieu.VN

Page 4


Câu 1 : Hướng dẫn học sinh điền các nội dung vào bảng 1 (trang 155 - SGK)
Câu 2 : Xác định phương thức biểu đạt trong các văn bản.
- Cho học sinh kẻ bảng.
- Cử đại diện điền vào bảng.
Câu 3 : Thống kê các phương thức mà em đã tập làm (tự sự, miêu tả)
II - Đặc điểm và cách làm.
Câu 1 : Yêu cầu học sinh so sánh sự khác nhau về mục đích, nội dung, hình
thức giữa các loại văn bản : Tự sự, miêu tả, đơn từ.
Câu 2 : Hướng dẫn học sinh khái quát về kết cấu, bố cục của các loại văn bản
bằng cách kẻ bảng.
III – Luyện tập
- Hướng dẫn học sinh làm các bài tập 1, 2, 3
- Cũng cố bài :
Giáo viên tổng kết lại các kiến thức đã học.
- Hướng dẫn :
Học sinh về làm dàn ý cho đề sau : “Kể một câu chuyện đã làm em xúc động
nhất”.

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×