Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Lượm

Giáo án Ngữ văn 6

BÀI 24: Lượm
I/ Giới thiệu chung:
1.Tác giả:
- Tố Hữu(1920-2002) tên thật là Nguyễn Kim Thành, quê ở Thừa Thiên Huế.
- Thơ ông thường viết về người chiến sĩ, mẹ nuôi quan, chị lao công, em bé liên lạc.
2. Tác phẩm:
- Hoàn cảnh: “Lượm” viết năm 1949 trong kháng chiến chống Pháp.
- Thể thơ: bốn chữ
II/ Đọc - hiểu văn bản :
1.Đọc-tìm hiểu từ khó.
2. Tìm hiểu văn bản
a, Bố cục: 3 phần
-Từ đầu …“xa dần”: Cuộc gặp gỡ tình cờ của hai chú cháu
-Tiếp -> “Giữa đồng”: Chuyến đi liên lạc cuối cùng, sự hi sinh của Lượm
- Còn lại: Tình cảm của tác giả đối với Lượm.
b, Phương thức biểu đạt: Kể-tả-biểu cảm
c, Phân tích
c1/Hình ảnh của Lượm
 Trong buổi gặp gỡ với tác giả

=>Lượm là chú bé liên lạc nhỏ nhắn, hồn nhiên nhí nhảnh, yêu đời gan dạ dũng cảm hi sinh
vì đất nước.
c2/Tình cảm của tác giả :
Ra thế Lượm ơi !
Thôi rồi, Lượm ơi !
Lượm ơi, còn không ?
-> Câu biểu cảm:Sự lo lắng, đau đớn, thương mến, trân trọng.
- Điệp khúc: Chú bé loắt choắt .. Nghênh nghênh
-> Khẳng định sự bất tử của Lượm
=> Nghẹn ngào, đau xót, thương tiếc Lượm vô hạn.
1


Giỏo ỏn Ng vn 6

3.Tng kt :
a, Ngh thut:
- Th th 4 ch giu cht dõn gian, phự hp li k chuyn.
- S dng t lỏy cú giỏ tr gi hỡnh, giu õm iu.
- Kt cu u cui tng ng khc sõu hỡnh nh nhõn vt.
b, í ngha: Bi th khc ha hỡnh nh mt chỳ bộ hn nhiờn, dng cm hi sinh vỡ nhim v khng
chin. ng thi th hin tỡnh cm mn thng cm phc ca tỏc gi dnh cho chỳ bộ Lm.
* Ghi nh Sgk

MA
I. Mc tiờu :
- Hiu cm nhn c bc tranh thiờn nhiờn v t th ca con ngi c mờu t trong bi th.
- Hiu c nột c sc trong ngh thut mờu t thiờn nhiờn bi th.
- Yờu con ngi, yờu quờ hng, t nc .
II. Kin thc chun b :
1 kin thc:
- Nột c sc ca bi th : s kt hp gia bc tranh thiờn nhiờn phong phỳ, sinh ng trc v
trong cn ma ro cựng t th ln lao ca con ngi trong cn ma.
- Tỏc dng ca mt s bin phỏp ngh thut trong Vb
2 K nng:
- Bc u bit c din cm bi th c vit theo th th t do .
- c hiu bi th cú yu t mờu t..
- Nhn bit v phõn tớch c tỏc dng ca phộp nhõn húa, n d cú trong bi th.
- Trỡnh by nhng suy ngh v thiờn nhiờn, con ngi ni lng quờ Vit Nam sau khi hc xongVb
III. Hng dn thc hin :
Hot ng giỏo viờn
+ Hot ng 1 : Khi ng ( 5 phỳt

Hot ng hc sinh

Ni dung hot ng
- On ủũnh lụựp.
- Kieồm tra baứi cuừ.

2


Giỏo ỏn Ng vn 6

- Giụựi thieọu baứi mụựi.
+ Hot ng 2: c Hiu VB .(30 phỳt

I. Tỡm hiu chung: (10

- Gi HS c chỳ thớch du sao.

- c.

phỳt)

- Nờu vi nột v tỏc gi.

- HS tr li cỏ nhõn.

- Bi th miờu t cnh vt

- Hng dn HS c vn bn.

- c din cm.

thiờn nhiờn lng quờ
trc v trong cn ma.

Hot ng 3 Tỡm Hiu VB

II. Phõn tớch :

Hi: Bi th miờu t gỡ ?

A/ Ni dung
1. Cnh thiờn nhiờn :
a. Trc cn ma :
- Mi vic u khn

- GV nhn xột.

trng, vi vó.

Hi : Hóy tỡm b cc bi th ?

b. Trong cn ma :

- GV nhn xột.

- Chp rch.

Hi: Hỡnh dỏng, trng thỏi ca mi loi

- Ma ri lp p, chộo

lỳc sp ma nh th no? Nhng t ng

mt sõn, mự trng nc.

no th hin?

- Cõy lỏ h hờ.

- GV cho HS tho lun.

-> nhõn hoỏ => Cnh tng

- Gi i din nhúm trỡnh by.

ca mt cuc ra trn d di.

- GV cht li.

2. Hỡnh nh con ngi :

Hi: Hỡnh nh con ngi trong bn cõu

- i sm, i chp, i c

th cui nh th no?

tri ma -> khoa trng =>
v hiờn ngang ln lao ca
con

ngi

trc

thiờn

nhiờn.
Em hóy nờu ngh thut c sc ca bi

B/ Ngh Thut

th ?

- S dng th th t do ,
vi nhng cõu ngn nhp
nhanh.
3


Giáo án Ngữ văn 6

- Sử dụng các phép nhân
hóa, tác giả tạo dựng được
hình ành sống động về cơn
mưa .
- Khắc họa hình ành người
cha đi cày về mang ý nghĩa
biểu chưng cho tư thế lớn
lao, sức mạnh và vẽ đẹp
của con người trước thiên
nhiên .
- Quan sát và mêu tả thiên
nhiên một cách hồn nhiên,
+ Hoạt động 4: Hướng dẫn thực hiện ghi

tinh tế và độc đáo.
C/ Ý nghĩa văn bản

nhớ. (5 phút)

Bài thơ cho thấy sự phong
phú của thiên nhiên và tư
thế vững chãi của con
người. Từ đó thể hiện tình
cảm vui tươi, thân thiện của
tác giả đôi với thiên nhiên
và làng quê yêu quý của
mình

+ Hoạt động 5: Củng cố – Dặn dò. (5
phút)
a/ Củng cố:

- Nghe.

Hỏi Cảnh thiên nhiên được miêu tả trong
bài thơ như thế nào?
b/ Hướng dẫn tự học
+ Học bài.học thuộc lòng bài thơ.
+ Hiểu được nghệ thuật miêu tả thiên
nhiên và con người trong bài thơ
4


Giáo án Ngữ văn 6

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×