Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Ôn tập truyện và kí

Giáo án Ngữ văn lớp 6

ÔN TẬP TRUYỆN VÀ KÍ
A. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: - Hình thành những hiểu biết sơ lược về các thể truyện ,kí
trong loại hình tự sự.
- Nhớ được nội dung cơ bản và những nét đặc sắc nghệ thuật
của các tác phẩm truyện,kí hiện đại đã học.
2. Kỹ năng : Rèn kĩ năng tổng hợp, thống kê
3. Thái độ : Có ý thức tự giác trong học tập
B. Chuẩn bị:
- Giáo viên: SGK, SGV, Tài liệu tham khảo
- Học sinh: Đọc trước văn bản, soạn bài.
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
I. Hệ thống nội dung cơ bản những truyện kí hiện đại.
(Lập bảng)
STT


Tên VB

Tác giả

Thể loại

Nội dung chính của văn
bản
DM tự tả chân dung,trêu

1

2
3

Bài học đường đời đầu
tiên(Trích DMPLK)
Sông nước Cà
Mau(Trích ĐRPN)
Bức tranh của em gái

Tô Hoài

Đoàn Giỏi
Tạ Duy
1

Truyện

chị Cốc dẫn đến cái chết

đồng thoại của DC,DM ân hận rút ra
Truyện
ngắn

bài học Đường đời đầu tiên
Cảnh TN độc đáo của vùng
sông nước Cà Mau.
Tài năng và tâm hồn trongGiáo án Ngữ văn lớp 6

sáng của người em đã giúp
tôi

4

5

Vượt thác(trích“Quê
nội”

Buổi học cuối cùng

6

7

Anh

cho người anh vượt lên
lòng tự ái,sự tự ti của mình.
Hành trình vượt sông Thu

Võ Quảng

An-Fon-

Truyện

Xơ-Đô-Đê

ngắn

Nguyễn

Cô tô

Tuân

Cây tre Việt Nam

TruyệnBồn,vượt

thác

của

con

thuyền do DHT chỉ huy
Buổi học tiếng Pháp cuối
cùng của lớp học vùngAnDát,hình nảh thầy Ha-Men.
Vẻ đẹp tự nhiên và cuộc
sống sinh hoạt của con
người ở Cô Tô.
Cây tre – người bạn của

Thép Mớinhân dân Việt Nam.Biểu
tượng của con người,đất
nước.
Chân lí về lòng yêu nước là

8

9

Lòng yêu nước(Trích

I-Li-A.Ê

Tuỳ bút

“Thử lửa’’

Ren-Bua

chính luận

Lao xao (Trích“Tuổi
thơ im lặng”

Duy Khán

Hồi kí tự
truyện

t/y bắt nguồn từ t/y những
cái tầm thường nhất:yêu
nhà,yêu làng xóm,yêu tổ
quốc.
Miêu tả loài chim ở đồng
quê và thiên nhiên ở làng
quê.

II.Đặc điểm của truyện và kí.
(Lập bảng)
Tên tác phẩm
(Trích)

Thể loại

Cốt truyện
2

Nhân vật

Nhân vật kể
truyện


Giáo án Ngữ văn lớp 6

Bài học đường đời Truyện
đầu

tiên

(Trích thoại

đồng - Có, kể theo Mèn
trình

tự

Dế Mèn

thời Choắt

DMPLK)
gian
III.So sánh giữa truyện và kí.

Cốc

1. Giống:
- Đều thuộc loại hình tự sự.
- Đều có lời kể các chi tiết và hình ảnh TN–XH,con người thể hiện,cái nhìn,thái
độ người kể .
- Đều có nhân vật,có người kể chuyện,có miêu tả,có trần thuật.
2. Khác:
Truyện

-Dựa vào tưởng tượng,sáng tạo của tác - Chú trọng ghi chép,tái hiện các h/a,sự
giả trên cơ sở quan sát tìm hiểu cuộc việc của đời sống,TN và con người theo
sống,TN

cảm nhận,đánh giá của tác giả.
* Ghi nhớ:SGK
IV. Luyện tập:
Nêu cảm nhận sâu sắc của mình về các truyện kí đã học.
4. Củng cố:
5. Dặn dò:
- Ôn tập kiến thức về ND,NT của truyện và kí.

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×