Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 29: Cầu Long Biên Chứng nhân lịch sử

Giáo án Ngữ văn lớp 6

CẦU LONG BIÊN – CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ
- Thúy Lan A. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: - Bước đầu nắm được khái niệm văn bản nhật dung và ý nghĩa
của việc học loại văn bản đó.
- Hiểu được ý nghĩa làm ‘‘Chứng nhân lịch sử ’’ của cầu Long Biên,từ
đó nâng cao,làm phong phú thêm tâm hồn,tình cảm với quê hương đất nước,đối
với các di tích lịch sử.
- Thấy được vị trí,tác dụng của các yếu tố nghệ thuật đã tạo nên sức
hấp dẫn của bài bút kí mang nhiều tính chất hồi kí này.
2. Kỹ năng : Rèn kĩ năng đọc, cảm thụ văn bản, tưởng tượng và nhận xét
3. Thái độ : Trân trọng những giá trị truyền thống
B. Chuẩn bị:
- Giáo viên: SGK, SGV, Tài liệu tham khảo
- Học sinh: Đọc trước văn bản, soạn bài.
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy

Hoạt động của
trò

Hoạt động I : Khởi động

1. ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ :
? Tìm những thành ngữ,

- Lên bảng, trả lời

cổ tích có trong văn bản
“Lao xao”
3. Bài mới:.

- Nghe
1

Kiến thức cần đạt


Giáo án Ngữ văn lớp 6

- Dẫn vào bài.

- Ghi đầu bài

- Ghi đầu bài.
Hoạt động II: Giới thiệu chung
i. Giới thiệu chung
? Bài này thuộc loại văn - Trả lời

1. Văn bản nhật dụng :

bản nào ?

- Là bài viết có nội dung gần

? Đặc điểm của loại văn - Trả lời

gũi,bức thiết đối với cuộc sống

bản này?trước mắt của con người và cộng
đồng trong xã hội hiện đại ntn ?
- Có thể dùng tất cả các thể loại
cũng như các kiểu văn bản.

? Văn bản ‘‘Cầu ...’’ được - Trả lời

- Văn bản ‘‘ Cầu Long Biên ,...’’ là

viết theo thể loại gì?

bút kí mang nhiều yếu tố hồi kí.

Hoạt động III : Hướng dẫn Đọc hiểu văn bản
ii. đọc – hiểu văn bản
1. Đọc – hiểu chú thích
- Giọng đọc truyền cảm,

- Nghe, hiểu

a. Đọc

- Gọi 2 em đọc bài

- Nghe

b. Chú thích

- Giải một vài chú thích

- Đọc

tự hào
- Đọc mẫu

? Hãy nêu bố cục của văn

- Nghe, hiểu

c. Bố cục: 3 đoạn

- Tìm đại ý

Đoạn 1 (Từ đầu đến ... Hà Nội).

bản này

Nói tổng quát về Cầu Long Biên
một thế kỉ tồn tại.
Đoạn 2 (Tiếp ... dẻo dai,vững chắc).
Cầu Long Biên như một nhân
2


Giáo án Ngữ văn lớp 6

chứng sống động.
Đoạn 3 ( Còn lại)
Khẳng định ý nghĩ lịch sử của cầu
Long Biên trong xã hội hiện đại.
2. Tìm hiểu văn bản.
a. Cầu Long Biên trong một thế kỉ
? Đọc đoạn:từ đầu ...quá - Đọc, trả lời

tồn tại:

trình làm cầu.Biết được

- Xây dựng : 1898,dài 2210m

những điều gì về cầu

- Hình dáng: Như dải lụa vắt ngang

Long Biên?

sông Hồng.
- Trọng lượng : 17 nghìn tấn.
- Là một thành tựu qua trọng trong
thời văn minh cầu sắt.
- Được xây dựng bằng mồ hôi và
xương máu của bao nhiêu con
người.
- Dùng phương thức thuyết minh
- Tình cảm,đánh giá kín đáo về sự
vật.
- Cầu Long Biên được đưa vào
SGK
- Mùa đông năm 46,trung đoàn thủ
đô ra đi.

? Đoạn văn dùng ngôi kể - Trả lời

- Năm 72,Mỹ liên tục ném bom.

thứ mấy?(thứ 3)

- Những ngày nước lũ,cầu vẫn dẻo

Phương thức biểu đạt chủ

dai,vững chăc.

yếu?

- Ngôi kể 1.
3


Giáo án Ngữ văn lớp 6

- Tự sự kết hợp từ ngữ bộc lộ cảm
xúc(trang trọng,năm sâu ,say mê
ngắn,quyến rũ,khát khao)
-

Yêu

cầu

 Cầu là nhân chứng lịch sử sống

Đọc - Đọc

đoạn:‘‘Năm 1945 ...vững
chắc’’

động,đau thương,anh dũng của Hà
- Trả lời

Nội.

? ý nghĩa của cây cầu
trong đoạn này?

b. ý nghĩa lịch sử của cầu Long
Biên:
- Cầu Long Biên: Nhân chứng/nhân
- Ngôi kể thứ nhất

hoá.

? Đoạn này,tác giả sử thể hiện cảm xúc

 Sự sống ,linh hồn cho cây cầu..

dụng ngôi kể thứ mấy? của tác giả

- Cầu Long Biên như một nhân

Tác giả bộc lộ tình cảm - Trả lời

chứng sống động,đau thương,anh

ntn?

dũng.

?Tác giả sử dụng nghệ

trở thành cây cầu nối những trái

thuật gì? Tác dụng?

tim(Giúp du khách hiểu về đât
nước,con người Việt Nam)
- Giọng điệu trữ tình.
- Kết thúc mở,để lại dư vị đáng nhớ.
* Ghi nhớ: SGK (128)
- Đọc phần đọc thêm
Tìm hiểu ở địa phương em có di
tích nào có thể là nhân chứng lịc sử
4


Giáo án Ngữ văn lớp 6

của địa phương
Hoạt động IV: Củng cố – Dặn dò
4. Củng cố
- Nhắc lại nội dung kiến
thức tiết 1
5. Dặn dò
- Học bài cũ, soạn tiết sau

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×