Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 29: Cầu Long Biên Chứng nhân lịch sử

Giáo án Ngữ văn lớp 6
Tiết 123: Văn bản: CẦU LONG BIÊN CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ
A. Mục tiêu cần đạt:
Giúp học sinh:
- Hiểu rõ quá trình hình thành, xây dựng cầu Long Biên.
- Cầu Long Biên gắn với những sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc.
- Tình cảm của tác giả đối với cây cầu-chứng nhân của lịch sử.
B. Tiến trình lên lớp:
• Ổn định lớp:
• Bài mới:
I. Đọc và tìm hiểu cấu trúc văn bản
- GV hướng dẫn đọc.

1. Đọc văn bản

- Gọi HS đọc.

2. Tìm hiểu chú thích

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu từ 3. Phương thức biểu đạt
khó.


- Kết hợp cả 3 phương thức: Tự sự,

? Văn bản được viết theo phương miêu tả, biểu cảm.
thức biểu đạt nào?

4. Bố cục: 3 đoạn
- Đoạn 1: Từ đầu đến Thủ đô Hà

? Văn bản có thể được chia làm Nội : Cầu Long Biên trong một thế
mấy đoạn? Nội dung chính của mỗi kỷ tồn tại.
đoạn?

- Đoạn 2: Tiếp đó đến vẫn dẻo dai
vững chắc : Cầu Long Biên- nhân
chứng lịch sử một thời kì đau thươnganh dũng của Thủ đô.
- Đoạn 3: Còn lại: Ý nghĩa lịch sử
của cầu Long Biên trong thời kì mới.
1


Giáo án Ngữ văn lớp 6
II. Đọc và tìm hiểu chi tiết
1. Cầu Long Biên-chứng nhân đau
thương của cuộc khai thác thuộc
- HS đọc lại đoạn 1.

địa lần thứ nhất của thức dân Pháp

? Tên gọi đầu tiên của cây cầu là - Tên gọi đầu tiên: Đu-ne
gì? Điều đó có ý nghĩa như thế nào? → Đu-ne là tên viên toàn quyền Pháp
ở Đông Dương.
Cây cầu với tên gọi Đu-ne biểu thị
quyền lực thống trị của thức dân pháp
ở Việt Nam.
? Vì sao cây cầu được xem là một - Cầu có quy mô lớn:
thành tựu quan trọng của thời văn

+ Dài 2290 m

minh cầu sắt?

+ Nặng 17 tấn

? Vì sao nói CLB là kết quả cuộc → Cây cầu phục vụ cho việc khai
khai thác thuộc địa lần thứ nhất?

thác kinh tế của thực dân Pháp ở
nước Việt Nam thuộc địa.

? Vì sao nói cây cầu là chứng nhân → Nó được xây dựng không chỉ bằng
đau thương của người VN thuộc mồ hôi mà còn bằng còn bằng cả
địa?
xương máu của bao người dân VN.
GV: Năm 1945 cầu Đu-ne được đổi
tên là cầu Long Biên. Đó là cây cầu
chứng nhân của thắng lợi cuộc cách
mạng tháng Tám giành độc lập tự do
cho dân tộc VN. Và CLB còn thể hiện
nhiều phương diện khác của vai trò
chứng nhân lịch sử.
2


Giáo án Ngữ văn lớp 6
- HS đọc đoạn 2.

2. Cầu Long Biên chứng nhân

? Những cuộc chiến tranh nào đã đi chiến tranh đau thương và anh
qua trên cầu Long Biên?

dũng
Chiến tranh chống Pháp và chống
Mỹ.
* Cầu Long Biên là chứng nhân của
cuộc kháng chiến chống Pháp gian
khổ mà hào hùng: không khí sục sôi
máu lửa, sự ra đi bi tráng của trung
đoàn Thủ đô- những chàng trai Hà
Nội hào hoa.
* Trong những năm chống Mỹ Cầu
Long Biên là mục tiêu ném bom của
đế quốc Mỹ:
- Đợt 1: Cầu bị đánh 10 lần, hỏng 7
nhịp và 4 trụ lớn.
- Đợt 2: Cầu bị đánh 4 lần, 1000 m bị

? Em có nhận xét gì về lời văn miêu hỏng, 2 trụ lớn bị cắt đứt.
tả cây cầu trong đoạn văn này?

- Năm 1972: Cầu bị bom La de oanh

Có tác dụng gì?

tạc.
→ Cây cầu vẫn sừng sững giữa mênh
mông trời nước.
* Nghệ thuật:
- Dùng biện pháp nhân hóa: cây cầu
tả tơi ứa máu; gắn liền miêu tả với
bày tỏ cảm xúc:nước mắt ứa ra, nhói
đau, đứt từng khúc ruột…
3


Giáo án Ngữ văn lớp 6
- Sử dụng ngôi kể thứ nhất và ngôi kể
? Trong sự nghiệp đổi mới chúng ta thứ ba một cách linh hoạt, giọng kể
có những cây cầu mới nào bắc qua trầm tĩnh khách quan.
→ Diễn tả tình cảm đau thương và

sông Hồng?

? Cầu Long Biên lúc này mang ý anh dũng của cuộc chiến tranh chống
nghĩa chứng nhân gì?

đế quốc Mỹ, đồng thời bộc lộ tình

? Câu văn cuối cùng gợi cho em suy yêu của tác giả đối với cây cầu.
nghĩ gì về CLB và tác giả bài viết 3.Cầu Long Biên chứng nhân của
này?

sự đổi mới đất nước, của tình yêu
đối với VN

? Nêu những nét nghệ thuật đặc sắc - Cầu Thăng Long, cầu Chương
và nội dung của văn bản?

Dương

- GV chốt rút ra ghi nhớ.
- Nhân chững cho thời kì đổi mới
nhanh chóng của đất nước.
→ CLB là chứng nhân cho tình yêu
của mỗi người đối với Việt Nam: Là
nhịp cầu của Hòa bình và thân thiện;
là tình yêu bền chặt trong tâm hồn tác
giả.
4. Ghi nhớ: SGK.
- HS đọc ghi nhớ.
III. Hướng dẫn học ở nhà:
- Học thuộc ghi nhớ.
- Soạn bài: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ.

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×