Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: bài học đường đời đầu tiên

Giáo án Ngữ văn lớp 6
Ngày 19 tháng 04 năm 2013

Tiết 130
Ôn tập về dấu câu
(Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than)
I. Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức:
- Công dụng của dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than.
2. Kỹ năng:
- Lựa chọn và sử dụng đúng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than trong khi viết.
- Phát hiện và chữa lỗi thường gặp về dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than.
3. Kĩ năng
- Có ý thức sử dụng dấu câu khi viết văn bản, phát hiện và sử chữa các lỗi về dấu câu.

II. Đồ dùng:
- GV: Bảng phụ, phấn màu.
- HS: Giấy A4, bút dạ.

III. Tiến trình các hoạt động dạy - học.


1


1. n định tổ chức.
2. Bài
cũ:vn
Kiểm
Giỏo
ỏn Ng
lp 6tra sự chuẩn bị ở nhà của HS.
3. Bi mi
Hot ng 1: To tõm th
* Thi gian: 2'

4.

* Phng phỏp, k thut: Thuyt trỡnh, vn ỏp
Cỏc em ó hc, bit v cỏc du cõu. Hụm nay chỳng ta cựng nhau ụn tp
li v cỏc du cõu ó hc
Hot ng ca thy
Hot ng 2, 3, 4: Tri

Hot ng ca trũ

Ni dung cn t
I. Công dụng.

giỏc, phõn tớch, tng kt.
* Thi gian: 10
* Phng phỏp, k thut:
c, tho lun, vn ỏp,
tng hp.
- GV treo bng ph.

1. Ví dụ:
- HS c bi tp

Bài tập 1: Điền dấu

- Mi em in mt du câu vào chỗ thích
cõu

hợp:

- HS nhn xột

a. Câu cảm thán (!)
b. Câu nghi vấn (?)

- GV ỏnh giỏ

c. Câu cầu khiến (!)
d. Câu trần thuật (.)
Bài tập 2: Tìm hiểu
cách dùng dấu câu

- Gi HS c bi tp 2 v

trong trờng hợp đặc

nờu tờn cõu cõu 2 v cõu - HS lm vic cỏ nhõn

biệt:

4.

a. Câu 2 và câu 4:

- Ti sao ngi vit li t

câu cầu khiến.

du chm, du chm than

- Đây là cách dùng

v chm hi sau hai cõu

dấu câu đặc biệt.

y?

b. Câu trần thuật.
- HS c phn ghi
2 nh

-> Tỏ ý nghi ngờ
hoặc mỉa mai.


Giáo án Ngữ văn lớp 6
Hướng dẫn học tập:
- Nắm vững Ghi nhớ.
- Làm BT còn lại.
- Chuẩn bị bài mới.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.....
--------——&——--------

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×