Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: bài học đường đời đầu tiên

Giáo án Ngữ văn lớp 6

BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN
(Trích “Dế Mèn phiêu lưu ký – Tô Hoài)

A/Mức độ cần đạt
- Hiểu được nội dung ý nghĩa của Bài học đường đời đầu tiên.
- Thấy được tác dụng của một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn
trích.
B/Trọng tâm kiến thức, kĩ năng, thái độ
1.Kiến thức:
- Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong một văn bản truyện viết cho thiếu nhi.
- Dế Mèn:Một hình ảnh đẹp của tuổi trẻ sôi nổi nhưng tính tình bồng bột và kiêu
ngạo.
- Một số biện pháp nghệ thuật xây dựng nhân vật đặc sắc trong đoạn trích.
2.Kĩ năng:
- Văn bản truyện hiện đại có yếu tố tự sự kết hợp với yếu tố miêu tả.
- Phân tích các nhân vật trong đoạn trích.
- Vận dụng được các biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hóa khi viết văn miêu tả.
3.Thái độ: Giáo dục thái độ sống tự lập, không kiêu ngạo, coi thường người khác.
C/Phương pháp: Đọc hiểu, phân tích, tích hợp toàn văn bản.

D/Tiến trình bài dạy
1. Kiểm tra bài cũ: kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh
2. Bài mới:
* Lời vào bài: “Dế mèn phiêu lưu kí” là tác phẩm hay, đặc sắc, hấp dẫn của Tô
Hoài dành cho thiếu nhi. Mèn là một hình ảnh đẹp của tuổi trẻ ham hiểu biết, trọng
lẽ phải khao khát lý tưởng và quyết tâm hành động cho mục đích cao đẹp nhưng
1


Giáo án Ngữ văn lớp 6
với tính xốc nổi, kiêu căng của ngày đầu mới lớn Mèn đã phải trả giá đắt bằng một
bài học đường đời đáng nhớ. Đó là bài học gì? Cô và các em sẽ cùng tìm hiểu nội
dung của bài học hôm nay.
* Bài mới:
Hoạt động của Gv và Hs
Nội dung kiến thức
Giới thiệu chung
- Hs: Đọc chú thích sgk.
GV giảng giải và chốt ý chính về tác giả (Tô Hoài) – tác phẩm (Dế Mèn phiêu lưu
ký)
Đọc – hiểu văn bản
GV đọc mẫu đoạn đầu rồi gọi HS đọc ( Nhận xét, uốn nắn)
- Gv:Hãy kể tóm tắt chương truyện?
- Hs: Tóm tắt, HS khác nhận xét, bổ sung.
- Gv:Đoạn trích chia làm mấy phần?
Nêu nội dung của mỗi phần?
- Hs: Trả lời
Gv: đoạn 1 đề cập đến vấn đề gì? Hình dáng của DM được miêu tả qua chi tiết
nào? Miêu tả hình dáng của DM tác giả dùng nghệ thuật gì? Qua nghệ thuật ấy
giúp em hình dung ra hình dáng của DM như thế nào?
- HSTLN:Trả lời
- Gv:Quan sát phần kể tiếp sgk và cho biết phần truyện giới thiệu DM ở mặt nào?
(Tính cách) Tìm chi tiết thể hiện tính cách của DM? Khi viết về tính cách DM tác
giả đã sử dụng nghệ thuật gì? Qua cử chỉ (Gây sự, quát, đá ghẹo) thể hiện tính cách
gì của dế mèn ?
Hs: Kiêu căng, ngạo mạn

2


Giáo án Ngữ văn lớp 6
D. Hướng dẫn về nhà
- Tập kể lại truyện
- Học phần ghi nhớ trong sách giáo khoa

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×