Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tiết 125

Ngày soạn : 15/4//2013
BỨC THƯ CỦA THỦ LĨNH DA ĐỎ

(Theo tài liệu Quản lí phục vụ phát triển bền môi trường vững)
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
Thấy được ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường, thiên nhiên được đặt ra trong văn bản
nhật dụng và nghệ thuật tạo nên sức hấp dẫn của văn bản.
II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG
1. Kiến thức
- Ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường.
- Tiếng nói đầy tình cảm và trách nhiệm đối với thiên nhiên, môi trường sống của vị thủ
lĩnh Xi-át-tơn.
2. Kỹ năng:
- Biết cách đọc, tìm hiểu nội dung văn bản nhật dụng.
- Cảm nhận được tình cảm tha thiết với mảnh đất quê hương của thủ lĩnh Xi-át-tơn.
- Phát hiện và nêu được tác dụng của một số phép tu từ trong văn bản.
II. CHUẨN BỊ:

1. Học sinh : Sọan bài
2. Giáo viên : Tích hợp với Tiếng Việt “ Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ”, với Tập làm văn các
bài đã học, với thực tế cuộc sống, với môn sinh học .
III. LÊN LỚP :
1. Ổn định :
2. Bài cũ : Nêu ý nghĩa của văn bản “Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử”?
3. Bài mới :
1


Giáo án Ngữ văn lớp 6
* HĐ1. Giới thiệu bài : Năm 1854, Tổng thống Mỹ thứ 14 có ý muốn mua đất của người
da đỏ. Thủ lĩnh người da đỏ Xi – át – tơn đã viết một bức thư để trả lời . Đây là một bức thư rất
nổi tiếng từng được xem là văn bản hay nhất viết về bảo vệ thiên nhiên môi trường.
HĐ2
* Học sinh đọc mục chú thích phần dấu sao ?

I. Đọc- tìm hiểu chung
1. Tác giả - tác phẩm
- Thủ lĩnh Xi át tơn, người da đỏ.

* Xuất xứ của bức thư:

- Tác phẩm : SGK

* Giáo viên giới thiệu cách đọc : Đọc rõ ràng .

2. Thể loại:

? Văn bản được viết theo thể loại nào ?

- Thư từ - nghị luận

? Bố cục bức thư gồm mấy phần? Nêu nội dung 3. Bố cục: 3 phần
của từng phần ?

- Từ đầu…cha ông chúng tôi:
Quan hệ của người da đỏ với đất và
thiên nhiên.
- Tiếp…Sự ràng buộc: Cách sống,


thái độ đối với đất, với thiên nhiên
của người da đỏ và người da trắng
- Còn lại: Thái độ của thủ lĩnh
người da đỏ

HĐ3.
* Học sinh đọc lại đọan đầu của bức thư ?

II. Đọc – hiểu chi tiết.
1. Quan hệ của người da đỏ đối

? Phần đầu của bức thư, t/g cho ta thấy mối quan với đất và thiên nhiên .
hệ giữa người da đỏ đối với đất và thiên nhiên, đó - Đất đai, bầu trời, không khí, dòng
là mối quan hệ gì?

nước, động vật, thực vật-> Đất và

? Vì sao tác giả nói rằng đất và thiên nhiên là thiên nhiên là thiêng liêng, là mẹ
thiêng liêng, là mẹ của người da đỏ?
- Những thứ đó đều đẹp đẽ, cao quí, không thể
tách rời sự sống của người da đỏ( là máu của tổ
2

của người da đỏ .


Giáo án Ngữ văn lớp 6
tiên…là chị, là em, là gia đình…)
? Tác giả đã dùng NT gì trong đạon này? Tác dụng  Phép nhân hóa, so sánh cho thấy
của nó ra sao?

mối quan hệ mật thiết giữa con

- Phép nhân hóa : Bà mẹ, người chị, người em, gia người với đất và thiên nhiên .
đình, tổ tiên, cha ông .
4. Củng cố:
- Quan hệ của người da đỏ đối với đất và thiên nhiên là mối quan hệ ntn?
5. Hướng dẫn về nhà :
- Học bài và xem tiếp phần 2: Cách sống và thái độ đối với đất của người da đỏ.
- Xem trước bài: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ .

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×