Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Ôn tập văn miêu tả

Giáo án Ngữ văn lớp 6

ÔN TẬP VĂN MIÊU TẢ
A. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: - Nắm vững đặc điểm và yêu cầu của một bài văn miêu tả.
- Nhận biết và phân biệt được đoạn văn miêu tả,đoạn văn tự sự.
- Thông qua các bài tập,tự rút ra những đặc điểm chung về văn tả
cảnh và tả người.
2. Kỹ năng : Rèn kĩ năng ôn tập tổng hợp
3. Thái độ : Yêu thích thể loại văn miêu tả
B. Chuẩn bị:
- Giáo viên: SGK, SGV, Bảng phụ
- Học sinh: Đọc trước bài, soạn bài.
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy

Hoạt động của

Kiến thức cần đạt

trò

Hoạt động I : Khởi động
1. ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ :
? Kiểm tra sự chuẩn bị

- Lên bảng

bài của học sinh
3. Bài mới:
- Dẫn vào bài.
- Ghi đầu bài.

- Nghe
- Ghi đầu bài
Hoạt động II: Hướng dẫn ôn tập
i. Ôn tập
Bài 1 :Đoạn văn tả cảnh mặt trời
1


Giáo án Ngữ văn lớp 6

- Gọi H đọc đoạn văn

- Đọc đoạn văn

mọc trên biển :

? Điều gì đã tạo nên cái - Suy nghĩ, trả lời

- Hay độc đáo vì :

hay,cái độc đáo của bài

+ Lựa chọn chi tiết,hình ảnh đặc sắc

văn miêu tả ?

thể hiện được linh hồn của cảnh vật.
- Chân trời ngấn bể.
- Mặt trời.

? Cách diễn đạt các hình - Trả lời

+ Liên tưởng,so sánh,nhận xét độc

ảnh này bằng cách nào?

đáo :
- Chân trời ,ngấn bể – Sạch như
tấm kính.
- Mặt trời : lòng đỏ quả trứngt/n
đầy đặn.
- Chân trời :Mâm bạc.
+

Ngôn

ngữ :phong

phú,sống

động,sắc sảo,giàu sáng tạo,tròn
trinhỹ phúc hậu,hửng hồng.
Bài 2 : Tả cảnh đầm sen trong mùa
hoa nở.
? Với đề văn trên,,em sẽ - Lập dàn ý

a. MB: Giới thiệu đầm sen:đẹp.

lập dàn ý ntn?

b. TB:: Xa:thấy thơm ngát,đầm
như một tấm thảm xanh có điểm
những bóng sen trắng.
- Lại gần:nước hồ trong như lọc,lá
sen xoè rộng,xanh nhạt.
- Hoa sen: cánh trắng tinh,thanh
khiết xếp đều đặn.
- Nhị:vàng
2


Giáo án Ngữ văn lớp 6

- Nụ sen:xinh xắn,xanh nhạt.
c. Kết

bài:Sen

đẹpthơm

Mang phẩm chất của con
người

Việt

Nam:trong

trắng,thanh cao
Bài 3: Phân biệt văn tự sự – văn
miêu tả:
Xét hai văn bản ‘‘Bài học - Nhận xét

a. Tự sự:

đường đời ...”

‘‘Thế rồi’’,Dế choắt ... đầu tiên.

Và ‘‘Buổi học cuối cùng”

‘‘Buổi sáng hôm ấy ... đồng nội’’
Căn cứ: Kể về việc gì? Về ai?
diễn ra ntn?ở đâu?kết quả?

? Tìm một đoạn văn miêu - Tìm tòi

b. Miêu tả:

tả,1 đoạn văn tự sự.

‘‘Chẳng bao lâu ... vết sâu’’
 Căn cứ :tả về ai?ntn?có gì đặc
sắc?nổi bật?
+ Vài liên tưởng,so sánh thú vị:
‘‘Cái chàng Dế Choắt gi lê’’
‘‘Hai cái răng ... làm việc’’

? Khi miêu tả ta phải chý - Dựa vào ghi nhớ,
ý gì?

* Ghi nhớ (SGK)

trả lời
Hoạt động III: Củng cố – Dặn dò

4. Củng cố
- Nhắc lại nội dung kiến
thức toàn bài
5. Dặn dò
- Học bài cũ, soạn tiết sau
3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×