Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Ôn tập văn miêu tả

Giáo án Ngữ văn lớp 6

TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN MIÊU TẢ SÁNG TẠO
A. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: - Thấy được những ưu và nhược điểm trong bài viết của mình
về ND kiến thức và hình thức trình bày.
- Thấy được phương hướng khắc phục và sửa chữa các lỗi.
2. Kỹ năng : Rèn kĩ năng tự đánh giá
3. Thái độ : Nghiêm túc khi đánh giá
B. Chuẩn bị:
- Giáo viên: SGK, SGV, Đề kiểm tra
- Học sinh: Đọc trước văn bản, soạn bài.
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới: Trả bài
I. Đề bài TLV:
1. Đọc lại đề bài – phân tích đề .
2. Trả bài – hướng dẫn sửa lỗi.
3. Nhận xét:
* Ưu điểm: - Hầu hết đã biết cách làm bài,bố cục đầy đủ ba phần.

- Đáp ứng được hầu hết các yêu cầu của đề bài.
- Một số bài viết có tiến bộ.
* Nhược điểm:
- Một số còn lười làm bài:
- Chữ viết cẩu thả, mắc lỗi chính tả nhiều.
- Bố cục chưa hợp lí, chưa chặt chẽ.
- Có nhiều bài lạc sang nhiều kể lể.
1


Giáo án Ngữ văn lớp 6

4. Đọc bài mẫu.
II. Bài văn:
1. Đọc lại đề bài – phân tích đề.
2. Trả bài – hướng dẫn tự xem và sửa lỗi.
3. Nhận xét:

* Ưu điểm:
- Hầu hết biết cách trình bày ND có bố cục.
- Thực hiện đúng theo yêu cầu của đề.
* Nhược điểm
- Một số chưa biết cách trả lời, hành văn lủng củng.
- Một số lười học, lười làm bài:
- Chữ viết còn cẩu thả.
- Một số chưa hiểu yêu cầu của đề.
4. Củng cố: Yêu cầu hs trả bài theo tổ
5. Dặn dò: Chuẩn bị bài sau

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×