Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt

BÀI 34 - TIẾT 135: TỔNG KẾT PHẦN TIẾNG VIỆT
I / Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức:
- Hệ thống những kiến thức đã học về tiếng việt ở lớp 6
2. Kĩ năng:
- Nhận dạng các đơn vị và hiện tượng ngôn ngữ đã họ.
- Biết phân tích các đơn vị và hiện tượng đó
3. Thái độ:
- Có ý thức học tiếng việt đã nói, viết
II / Chuẩn bị
- Gv: sgk – giáo án
- Hs: vở ghi – soạn bài
III / Tiến trình tổ chức các hoạt đông dạy và học:
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Kiến thức

Hoạt động 1: Khởi động
1. Kiểm tra bài cũ

2. Bài mới

- Nghe và ghi chép

Hoạt động 2: Tổng kết các từ loại đã học

I- Các loại đã học

- Yêu cầu kẻ sơ đồ (167)

1. Danh từ

- Kẻ sơ đồ

2. Động từ

+ Đã học những từ loại nào?
+ Nhắc lại khái niệm các từ
loại? Lấy ví dụ?

- Nhắc lại

4. Số từ

+ Thể loại: DT, ĐT, TT có
- Trả lời (kết hợp ⇒ cụm
khả năng kết hợp với từ ngữ
từ)
khác không?
+ Yêu cầu đặt câu

3. Tính từ
5. Lượng từ
6. Chỉ từ
7. Phó từ

- Đặt câu có thể loại trên

Hoạt động 3: Tổng kết các phép tu từ đã học

II – Các phép tu từ đã học


- y/c vẽ sơ đồ

- Vẽ sơ đồ

1. So sánh
2. Nhân hoá
3. ẩn dụ

- Điểm giống nhau của các
biện pháp tau từ

- Đều có giá trị biểu cảm
(thơ, văn có tính hàm
xúc)

4. Hoán dụ

Hoạt động 4: Tổng kết các kiểu cấu tạo câu đã học

III – Các kiểu cấu tạo câu

- Đã học các kiểu cấu tạo
câu nào?

- Trình bày

1. Câu đơn: - Câu có từ là

- Nhắc lại khái niệm.

- Nhắc lại

- Câu không có từ là
2. Câu ghép

- Lấy ví dụ?
- Gv nhận xét – uấn nắn

- Lắng nghe

Hoạt động 5: Tổng kết dấu câu tiếng việt

IV- Các dấu câu đã học

- Nhắc lại các dấu câu đã
học, tác dụng.

1. Dấu chấm

- Trình bày – bổ xung

2. Dấu chấm than
3. Dấu chấm hái.
4. Dấu phẩy

Hoạt động 6: HDHS luyện tập
- Hướng dẫn học sinh viết
đoạn văn

-

Nghe – trả lời

2. Viết đoạn văn miêu tả loài hoa
em yêu quý.

- Gọi học sinh trình bày
- Gv nhận xét – Bổ sung

- Lắng nghe

Hoạt động 7: Củng cố – dặn dò
- Hệ thống kiến thức cơ bản
- Tiết sau ôn tập tổng hợp

1. Viết đoạn văn tự sự kể về
người em yêu quý.

- Nghe – thực hiệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×