Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Tập làm vănTrả bài tả cảnh

Giáo án Tiếng việt 5
Tập làm văn:

TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH

I. MỤCTIÊU
Nắm được yêu cầu của bài văn tả cảnh.
Nhận thức được ưu, khuyết điểm trong làm bài của mình và của bạn; biết sửa lỗi;
viết lại một đoạn văn cho hay hơn.
II. CHUẨN BỊ
Bảng phụ ghi các đề kiểm tra viết, một số lỗi điển hình về chính tả, dùng từ, đặt
câu, ý cần sửa chung trước lớp - Phấn màu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
I.

Hoạt động dạy

1. Bài cũ: Luyện tập thống kê.
Giáo viên nhận xét và cho điểm

Hoạt động học

4 HS lần lượt lên bảng, đọc bảng
thống kê.
Nghe

2. Bài mới
GV giới thiệu bài mới: Tiết TLV giúp các em
thấy được ưu, khuyết điểm trong làm bài của
mình và của bạn; biết sửa lỗi; viết lại một
đoạn văn cho hay hơn.
* HĐ 1: Nhận xét bài làm của lớp

- Hoạt động lớp

- Giáo viên nhận xét chung về kết quả làm bài - Đọc lại đề bài
của lớp.
+ Ưu điểm: Đa số các em đã xác định đúng
đề, kiểu bài, bố cục hợp lý, ý rõ ràng diễn đạt
mạch lạc.
TaiLieu.VN

Nghe

Page 1


+ Thiếu sót:

Nghe

- Một số em chưa tách phần mở bài, thân bài
và kết bài mà viết liền mạch.
- Ý còn nghèo, chưa biết chọn lọc ý để viết.
Viết câu dài, chưa biết dùng dấu ngắt câu.
Viết sai lỗi chính tả khá nhiều. Diễn đạt chưa
trôi chảy , mạch lạc.
* HĐ 2: Hướng dẫn học sinh biết tham gia
sửa lỗi chung; biết tự sửa lỗi của bản thân
trong bài viết.
- Giáo viên trả bài cho học sinh


Nhận bài.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh sửa lỗi

- Học sinh đọc lời nhận xét của
cô, học sinh tự sử lỗi sai. Tự xác
định lỗi sai về mặt nào (chính tả,
câu, từ, diễn đạt, ý)

- Giáo viên theo dõi, nhắc nhở các em.

- Lần lượt học sinh đọc lên câu
văn, đoạn văn đã sửa xong.

Giáo viên nhận xét.

- Lớp nhận xét

- Giáo viên hướng dẫn học sinh sửa lỗi chung. - Học sinh theo dõi câu văn sai
hoặc đoạn văn sai
- Giáo viên theo dõi nhắc nhở học sinh tìm ra - Xác định sai về mặt nào
lỗi sai.
- Một số HS lên bảng lần lựơt từng
đôi
- Học sinh đọc lên
- Cả lớp nhận xét
3.Củng cố dặn dò:

- Hoạt động lớp

- Hướng dẫn học sinh học tập những đoạn văn - Học sinh trao đổi tìm ra cái hay,
hay
cái đáng học và rút ra kinh nghiệm
TaiLieu.VN

Page 2


cho mình
- Giáo viên đọc những đoạn văn, bài hay có ý Nghe
riêng, sáng tạo
- Chuẩn bị: Luyện tập làm đơn

Nghe

- Nhận xét tiết học

Nghe

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×