Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Tập làm vănTrả bài tả cảnh

Giáo án Tiếng Việt 5
Tập làm văn
Trả bài văn tả cảnh
I. Mục tiêu
1. Nắm được yêu cầu của bài văn tả cảnh. Hiểu được nhận xét chung của cô giáo (thầy giáo) về kết
quả
viết bài văn tả cảnh của lớp để liên hệ với bài làm của mình.
2. Biết tham gia cùng các bạn trong lớp chữa những lỗi chung về ý, bố cục bài, cách dùng từ, đặt
câu, lỗi chính tả. Biết tự chữa những lỗi thầy (cô) yêu cầu chữa trong bài viết của mình.
3. Nhận thức được cái hay của bài được thầy (cô) khen .
II. Đồ dùng dạy - học
- Bảng phụ ghi trước một số lỗi điển hình về chính tả, dùng từ, đặt câu,... cần chữa chung trước lớp.
III. Các hoạt động dạy - học
Hoạt động dạy

Hoạt động học
1. Giới thiệu bài
- Tiết Tập làm văn hôm trước các em đã được - HS lắng nghe.
viết bài tập làm văn tả cảnh. Tiết học hôm nay
chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau về bài viết
của các em để các em sửa chữa, rút kinh

nghiệm để những bài viết sau ngày một hay
hơn.
2. Nhận xét chung bài làm của HS
- Yêu cầu một HS đọc lại các đề bài đã ra.

- HS đọc các đề bài trong SGK.

- GV gọi lần lượt HS nêu yêu cầu của từng đề.
- GV nhận xét chung.

- HS nêu yêu cầu của đề bài.

* Ưu điểm:
+ HS hiểu đề, viết đúng yêu cầu của đề bài
như thế nào?
+ Bố cục của bài văn.
+ Diễn đạt câu, ý.
+ Thể hiện sự sáng tạo khi miêu tả.
+ Chính tả, hình thức trình bày bài.

TaiLieu.VN

Page 1


* GV nêu tên những HS viết bài đúng yêu
cầu, lời kể hấp dẫn, sinh động, có sự liên kết
giữa các phần, mở bài, kết bài hay...
* Khuyết điểm
+ GV nêu sơ bộ về các lỗi điển hình về bố cục,
lỗi về ý, về dùng từ, đặt câu, cách trình bày bài,
lỗi chính tả..
3. Hướng dẫn HS chữa bài
a) Chữa một số lỗi sai điển hình của HS trước
lớp
+ GV đọc những bài văn chưa đúng hoặc lệch + HS nêu ý kiến của các em.
thể loại (nếu có) cho HS nghe hỏi HS xem bài
văn tả cảnh đó đã đúng yêu cầu đề ra chưa?+ GV
nêu một số tồn tại về bố cục và thông báo cách
đánh lỗi về bố cục ( kí hiệu chữ V vào chỗ
thiếu bố cục và ghi rõ bên lề vở).
- GV đọc một bài viết mắc lỗi về bố cục
(chuẩn bịtrước từ chính bài sai của HS) cho
HS tìm hiểu xem bạn mắc sai lỗi bố cục
như thế nào?

+ GV nhận xét về lỗi diễn đạt chưa chính xác
được GV khuyên tròn các từ đó trong vở.
- GV đưa ra bảng phụ có chép sẵn một vài lỗi
về sử dụng từ để cho HS phát hiện và sửa lại.
+ GV chữa về lỗi câu sai, đoạn diễn đạt lặp
lại, cách phát triển ý chưa lô gích... GV thông
báo kí hiệu đánh lỗi những câu sai được gạch
dưới chân một gạch dài. Những đoạn diễn đạt
bị lẫn, lặp lại được gạch sổ thẳng bên lề vở.
- GV đưa ra bảng phụ ghi một vài lỗi đã
chuẩn bị sẵn ghi vào bảng phụ để HS theo dõi
và sửa .

TaiLieu.VN

+ HS kiểm tra trong bài của mình để
mắc lỗi về bố cục không.

- HS nhận xét sai ở chỗ nào và đề xuất

+ HS mở vở xem mình có mắc lỗi này

- HS đọc bảng phụ ghi sẵn lỗi sai, xá
biểu tham gia sửa lỗi.

+ HS theo dõi xem bài của mình c
không.

- HS đọc bảng phụ ghi sẵn lỗi sai. X
gì? Phát biểu tham gia sửa lỗi.

Page 2


+ GV nhận xét một số lỗi sai chính tả được GV
chữa thẳng vào trong vở.

+ HS quan sát vở tìm lỗi sai chính tả
đó ra lề.

b) Cho HS tự chữa lỗi sai trong vở
- GV yêu cầu các em tự sửa lỗi của mình . GV
giúp HS yếu nhận ra lỗi và biết cách sửa.
- Yêu cầu HS đổi bài trong nhóm, kiểm tra
bạn sửa lỗi.

- HS xem lại bài của mình, đọc kĩ lờ
lỗi bài của mình.

- Hai HS ngồi cạnh nhau đổi vở kiểm

- GV đến từng nhóm, kiểm tra, giúp đỡ HS sửa
đúng lỗi trong bài.
4. Hướng dẫn HS học tập những đoạn văn,
bài văn hay
- GV gọi HS (những bài này qua việc chấm
được GV ghi rõ trong giáo án) đọc một đoạn
văn hoặc bài làm tốt của mình.
- Yêu cầu HS trao đổi trong nhóm để tìm ra
cái hay, cái tốt của đoạn văn hoặc bài văn
được thầy (cô) giáo giới thiệu.
- GV nhận xét, chốt lại những điểm hay trong
bài văn của bạn.

- HS trao đổi theo nhóm đôi để tìm ra
bài văn và đại diện các nhóm nêu kết

5. Yêu cầu HS chọn viết lại một đoạn trong
bài làm của mình
- GV: Yêu cầu HS chọn một đoạn văn để viết
lại vào vở.

- HS làm việc cá nhân tự chọn đoạn v

+ Đoạn viết sai câu, diễn đạt lủng lủ
sáng.

+ Đoạn viết sơ sài, viết lại cho sinh độ

GV đọc so sánh hai đoạn văn (đoạn cũ và - HS lắng nghe rút kinh nghiệm để lần
đoạn mới viết lại) của một vài HS.
6. Củng cố, dặn dò

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×