Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Tập đọcÊmili,con...

Giáo án Tiếng việt 5
TẬP ĐỌC
Ê - MI - LI , CON... ……… ……
( trích )
I . Mục Tiêu :
-đọc đúng tên nước ngoài , nghỉ hơi đúng giữa các cụm từ, các dòng thơ
-Đọc diễn cảm bài thơ với giọng xúc động, trầm lắng.
-Hiểu :bài thơ ca ngợi hành động dũng cảm của 1 công nhân Mĩ, phản đối
cuộc chiến tranh xâm lược ở VN.
-Thuộc lòng khổ thơ 3,4.
II .Đồ dùng học tập:
-Tranh minh hoạ .
-Tranh ảnh về cảnh đau thương mà đế quốc Mĩ đã gây rả ở VN.
III . Hoạt động dạy và học :
1.Kiểm tra bài cũ :
Gọi HS đọc bài Một chuyên gia máy xúc và TLCH
2. Dạy bài mới
a .Giới thiệu bài :
SGKtr126.
b. Bài mới :
HĐ1 :Luyện đọc đúng

-Gọi 1HS khá - giỏi đọc bài (cả phần Cả lớp đọc thầm theo
xuất xứ )
-Gọi 4 HS đọc nối tiếp đoạn lần 1
Luyện đọc từ khó :Mo-ri-xơn, Ê-mi(mỗi khổ thơ là 1 đoạn )
li, Giôn-xơn, Pô-tô-mác, Lầu Ngũ
Sửa lỗi khi HS ngắt nghỉ sai
Giác, B.52, na pan,
-Gọi 4HS đọc nối tiếp đoạn lần 2
Giải nghĩa từ khó : Lầu Ngũ Giác,
-Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , Giôn-xơn, nhân danh, B.52, na pan,
đổi đoạn cho nhau )
Oa-sinh-tơn
HS hoạt động theo nhóm
-GV đọc mẫu cả bài
Cả lớp đọc thầm theo
HĐ2:Tìm hiểu bài:
Khổ1
Câu 1 SGK ?
đọc giọng chú Mo-ri-xơn trang
nghiêm, xúc động;giọng bé Ê-mi-li
Khổ 2
ngây thơ, hồn nhiên.
Câu 2SGK?
+..vì đó là cuộc chiến tranh phi


nghĩa:
“Nhân danh ai
Khổ3
……….bốn mùa hoa lá”
Câu 3SGK?
+..chú nói trời sắp tối, không bế Êmi-li về được.Chú dặn con : khi mẹ
đế, hãy ôm hôn mẹ cho chavà nói
-Vì sao chú nói với con : “cha đi với mẹ : “Cha đi vui, xin mẹ đừng
vui..”?
buồn.”
+…động viên vợ con bớt đau buồn,
Khổ 4
bởi chú ra đi thanh thản, tự nguyện.
Câu 4 SGK?
+..xúc động trước hành động cao cả
GV khắc sâu hơn ý nghĩa của hành đó-chú dám xả thân vì việc nghĩa,..
động tự thiêu của chú…SGVtr127
HĐ3: Luyện đọc diễn cảm
-Từ ý từng đoạn HS nêu cách đọc
-Thi đọc đoạn 3
-Luyện đọc theo nhóm
- Gọi HS đọc bài –Kết hợp HTL khổ
3,4
ý 3 mục I
-Em hãy nêu ý chính của bài ?
-Liên hệ thực tế
Qua phim ảnh, sách, báo em biết Lớp NX sửa sai
thêm về những ai đã có hành động ..nhà sư trong phim Biệt động Sài
phản đối chiến tranh như chú ?
Gòn,…
HĐ4 :củng cố ,dặn dò
-NX tiết học.
-Về nhà HTLkhổ 3,4 (khuyến khích
HS học cả bài )Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×