Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Tập đọcÊmili,con...

Giáo án Tiếng việt 5
Tập đọc:

Ê-MI-LI, CON...

I. MỤC TIÊU:
1) Đọc lưu loát toàn bài: đọc đúng các tên riêng nước ngoài Êâ-mi-li, Mo-ri-xơn,
Giôn-xơn, Pô-tô-mác, Oa-sinh-tơn, nghỉ hơi đúng giữa các cụm từ, các dòng thơ
trong bài thơ viết theo thể tự do.
Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng xúc động, trầm lắng.
2) Hiểu ý nghĩa của bài thơ: Ca ngợi hành động dũng cảm của một công nhân Mĩ,
dám tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
3) Học thuộc lòng khổ thơ 3,4; HS nhóm A đọc thuộc lòng cả bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
+ Tranh minh họa bài tập đọc trong SGK, tranh ảnh về những cảnh đau thương
mà đế quốc Mĩ đã gây ra cho Việt Nam.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
1. Bài cũ: Gọi 3 HS lên bảng.
Nhận xét, ghi điểm.
2. Giới thiệu bài:

- GV giới thiệu

Hoạt động học
3 HS đại diện cho 2 nhóm: A,B,
mỗi HS đọc 1 đoạn và trả lời câu
hỏi.
Nghe

3. Hướng dẫn đọc và tìm hiểu bài:
a) Luyện đọc:
* 1 HS giỏi đọc toàn bài.
Hướng dẫn cách chia đoạn: 4 đoạn (mỗi khổ
- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.
1 đoạn)
* HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn của bài, Đánh dấu chia đoạn.
khen những HS đọc đúng, kết hợp sửa cho - 4 HS nhóm B đọc, lớp đọc thầm.
những HS đọc sai.
Luyện đọc các từ: Êâ-mi-li, Mo-rixơn, Giôn-xơn. Pô-tô-mác, Oasinh-tơn
* HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn của bài,
giúp HS hiểu các từ mới và khó ở phần chú 4 HS nhóm B đọc, lớp đọc thầm.
TaiLieu.VN

Page 1


thích và giải nghĩa (3 từ)., HD HS ngắt nghỉ 4HS khác của nhóm B đọc, lớp
đúng nhịp thơ.
đọc thầm.
* HS luyện đọc theo cặp.

- Nhóm đôi luyện đọc.
Nghe

* GV đọc diễn cảm toàn bài.
b) Tìm hiểu bài:

- Nhóm đôi đọc thầm, trao đổi,
thảo luận.

+ Đọc thầm tìm ND chính của từng đoạn?

- 2 HS đọc diễn cảm theo vai

+ Hãy đọc khổ thơ thể hiện tâm trạng của
chú Mo-ri-xơn?
Tổ chức cho HS trao đổi, trả lời câu hỏi tìm
hiểu bài:

1 HS khá điều khiển, nhóm 4 thảo
luận, nêu câu trả lời.
Nghe
Nối tiếp trả lời.
Nhắc lại.

+ Vì sao chú Mo-ri-xơn lên án cuộc chiến
tranh ở Việt Nam?
+ Chú Mo-ri-xơn nói với con điều gì khi từ
biệt?
+ Vì sao chú Mo-ri-xơn nói với con : “cha đi
vui...”
+ Em có suy nghĩ gì về hành động của chú
Mo-ri-xơn?

- HS nêu ý chính.

Nhận xét, chốt ý đúng.
+ Bài thơ muốn nói với chúng ta điều gì?
ND: Ca ngợi hành động dũng cảm của một
công nhân Mĩ, dám tự thiêu để phản đối cuộc
chiến tranh xâm lược Việt Nam.
c) Hướng dẫn đọc diễn cảm:

- Theo dõi tìm từ nhấn giọng

Hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn 3,4

- Đọc khổ 3,4 theo từng cặp.
* GV đọc mẫu (nhấn gọng các từ: Khổ 3:
không, được nữa, sáng bùng. Vắt dòng 6,7. - 5 HS nhóm B thi đọc diễn cảm
Khổ 4: sáng nhất, đốt, sáng lòa, sự thật. Vắt khổ 3,4.
TaiLieu.VN

Page 2


dòng 1,2; 7,8.

Nhóm 2 đọc cho nhau nghe.

* HS luyện đọc diễn cảm theo từng cặp.

- 5 HS nhóm A thi đọc thuộc lòng
* HS thi đọc diễn cảm trước lớp, GV theo khổ 3,4.
dõi, uốn nắn.
d) Hướng dẫn học thuộc lòng:

Nghe

* HS nhẩm HTL.
* Tổ chức cho HS thi HTL.

Nghe

Nhận xét ghi điểm.
4. Củng cố, dặn dò:
Nhận xét, tuyên dương những HS tích cực
trong giờ học.
Hướng dẫn chuẩn bị bài sau: Sự sụp đổ của
chế độ a-pác-thai.

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×